Méhészet és bioméz-termelés

Rohamosan változó világunkban egyre többször fordul elő az ismeretek/fogalmak félreértése, illetve azok különböző értelmezése. Sokszor hallhatjuk: a méhlegelők közül az akác, illetve az akácméz teljes mértékben bio, mivel… És itt több fontos megállapítás kerülhet előtérbe, ami elmondható többnyire az akácból pörgetett mézre, továbbá amit egyes csoportok előzékenyen terjesztenek. De ez a megállapítás nem „kerek”, nem tartalmazza a biomézre vonatkozó összes feltételt.

Több példa hozható fel más témában is erre, pl. „nincs jogosítványom, de tudok autót vezetni” – vezethetek? NEM! Hasonlókép: „ismerem a jogi háttereket/problémákat, jogi diploma nélkül lehetek ügyvéd?” NEM!

Fogadjuk el, hogy a saját magyarázat, önigazolás önmagában nem elég, bár ez megfelelhet többféle „jó gyakorlatnak” is.

Akkor mitől lehet az én méhészetem, illetve a termékem is bio? Nézzük sorban!

Az ilyen termelés fontos feltételei:

  • Ismerni, illetve meg kell ismerni a biotermelésre, bio­méhészetre vonatkozó előírásokat. Hol, illetve hogyan? Számos (hivatalos, hiteles) hazai és nemzetközi forrás van, de talán a legfontosabb az elején tisztázni a következőket:
  • a felkészültséget, a biotermelésre vonatkozó készséget, majd gyakorlatot ki igazolhatja? Ezt az állami, hatósági kontrollt az ún. ellenőrző és tanúsító szervezetek végzik, esetünkben a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

A bio előírások szerinti gazdálkodásnak/méhészetnek nyomon­követhetőnek kell lenni, ez is az ellenőrizhetőség feltétele. Ez folyamatos munkával, és annak bizonyíthatóságával érhető el, ahol a bizonyítást az aktuális adatlapok vezetése biztosítja. Ilyen adatlapok lehetnek a konkrét munkára utalók, pl. állományszinten, rendeleti kötelezettségek, de pl. lehet alvállalkozó, aki szerződéses kapcsolatban van a partnerrel és az ellenőrző szervezettel is.

Mit jelent az ökológiai gazdálkodás?

Az ökológiai gazdálkodás, vagy más néven bio, vagy organikus gazdálkodás (utóbbi inkább az angol nyelvterületen) – nagyon leegyszerűsítve – az agrár és élelmiszertermelő tevékenységek leginkább környezetbarát változata. Lényege, hogy segítségével értékesebb beltartalmú, lényegesen kisebb környezetterhelésű növényi és állati élelmiszereket, termékeket állítsunk elő, melyek hosszú távon is fenntartható módon képesek ellátni szükségleteinket, anékül, hogy a talajt, a vizeket és összeségben a természeti környezetet, a bolygót jobban megterhelnénk, mint amennyire az önmagától regenerálódni képes. Meggyőződésünk, hogy hosszú távon az ökológiai gazdálkodás az egyetlen felelős gazdálkodási forma, amit mára mind az uniós döntéshozók, mind a magyar kormány felismert, ezért kifejezetten a területalapú és beruházást ösztönző vidékfejlesztési pályázatokkal támogatják is az agrárium minél nagyobb arányú átállását az ökológiai gazdálkodásra.

Az ökológiai gazdálkodás jogszabályokban foglalt előírásai a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által (Dr. Roszík Péter szerkesztésében, a 16. átdolgozásban) „Az ökológiai gazdálkodás Alap-feltételrendszere” c. kiadvány mutat naprakész választ. A honlap (www.biokontroll.hu) részletesen bemutatja ezeket a feltételeket, elérhetőségeket részleteiben, követve a változásokat is. A feltételrendszer megrendelhető a honlapon, majd a Biokontroll rendszerébe történő bejelentkezés, szerződés esetén jóváírásra kerül annak ára az első éves díjból.

Tehát a mezőgazdasági termékeket, a belőlük készült élelmiszereket és takarmányokat csak akkor szabad ökológiai (öko, bio, biológiai, organikus) jelöléssel forgalmazni, ha a rájuk vonatkozó közösségi (EU) és hazai jogszabályok betartása mellett, az állam hatósági kontrollja alatt működő ellenőrzési rendszerben állították elő és rendelkeznek ezekről igazolással.

Gondolkodhatunk, akár okoskodhatunk is, hogy mikor környezetbarát egy technológia? Mit jelent az előállítás és pörgetés (ez méhek esetében szinte egyedülálló) és a Biokontroll/EU szerinti elkészítés/kiszerelés szó? Mit jelent a természetes szó? Mit jelent a vegyszermentes szó? Mit jelent az emberi szervezetre nézve egészséges termék, illetve mit jelentenek az EU-jogszabályok. Másképp kell értelmezni – sajátosságai miatt részletezni – a bioban alkalmazott technológiá(ka)t a különféle növény- és állat, termék és termelési mód, illetve az ezekhez kapcsolódó munkafolyamatok esetében.

Korábban a honlapon már volt néhány „Tanács fiatal gazda bio-méhészetének kialakításához (2014)” és nem sokkal előbb „Tanácsok a kezdő és nem csak kezdő bioméhészeknek”-, ami most is olvasható, de érvénye némileg változott az évek során. Részletesen és alapszinten tudjuk meg belőle, mit, miért, mikor és hogyan kell értelmezni, majd azokat megfelelően dokumentálni.

Bár a fent javasolt cikkek nagyon részletesek és hosszadalmas, szerteágazó, több tudnivalót taglalóak, ami szerencsés az érdeklődők számára, fontos azonban, hogy a javasolt adatlapok (lásd a honlapon: www.biokontroll.hu -> dokumentumtár -> méhészet ->általános – ami minden partnerre vonatkozhat, nemcsak méhészre) tartalmaznak útmutatást, amelyek sokat segíthetnek adott pillanatban a továbblépéshez.

Ha beléptünk a Dokumentumtárba, a sok címszó közül kiemelhetjük az „Ökológiai üzemleírást”, azaz ÖÜL-t. Ezt a több oldalas összefoglalót minden méhésznek az első alkalommal kell elkészítenie a mellékletekkel együtt. Lényegében pontokba szedve az egész tevékenység, terület választás, kezelések, élelempótlás, fontosabb technológiai leírását tartalmazza a rendelkezésre álló területekkel (telephely, vándortanyák térképe a röpkörzetben található méhlegelővel), valamint a különböző eszközrendszerekkel (raktárak, gépek, jármű stb.) és szükséges mellékletekkel. Az egyes részek értelmezéséhez segítséget nyújthatnak a közelben működő elhivatott bioméhészek, a megyei méhészeti szaktanácsadók és a Biokontroll munkatársai is. Ez a dokumentum több évig is érvényes lehet. Amennyiben változás történik, csak az adott részben kell elvégezni a módosítást. Változás esetén az ÖÜL Pótlapon kell az adott ponthoz a szükséges kiegészítést/módosítást tenni, a további működés érdekében.

Évente, tavasszal a bevezetés az „Éves adatközlő” – igény szerint postán, vagy email-en érkezik, ezen ellenőrizni kell az adatokat és jelezni az esetleges változást, a partnerre vonatkozó kérdéseket kell megválaszolni, az éves vándorlási/hordási tervet, kitölteni, mindezt aláírni és visszaküldeni a határidőn belül.

Ezt követi az érdemi termelés (hordás/pörgetés) és előírásai – a kötelező bejelentések (polgármesteri), a vándorlás esetén a be- és kijelentői, a térkép értelemszerűen, az állatorvosi igazolás (méhcsaládok száma) és öt napon belül a mézfajta, illetve a saját fedelezési viasz, műlép, raktárkészlet készletre jelentése a KVJ adatlapon, ügyelve a részletekre. Változás esetén a vándorlás változás adatlapon (F-288), azok részletei fontos kitöltendők. Tehát a betakarítás (pörgetések) után a mézfajták készletrevételi jelentése, a KVJ (F-51) értelem szerinti kitöltése, befejezés esetén annak jelzése. Ha kész a termelés az adott évben, kérhetjük az utolsó KVJ-vel a bio méz(ek) tanúsítását, ami a Tanúsító lappal zárul. Itt lehet olyan hiányosság jelzése, ami akadálya a tanúsításnak, tehát gyorsan kell pótolni.

Az éves ellenőrzéskor a következő dokumentumokat kell még bemutatni: az előző ellenőrzés óta beszerzett anyagokat (F-69), viasz/műlép igazolást, alvállalkozói szerződést, az eladott termékeket évente a Vevők listáján (F-41), viszont a készletnyilvántartón (F-221), ami több éven át folyamatosan vezetendő (termékenként, státusszal: öko, nem öko), valamint a felvásárlási jegyeket.

Az „Ökológiai üzemleírás pótlapon” jelezni kell a jelentősebb méhészeti telep/technológia módosítását, módszertani változást/változtatást stb. ezt az ellenőrrel megbeszélve szintén csatolni kell, mellékletként pdf változatban. A pdf-formátumhoz még annyit kell tudni, hogy a COVID-járvány okozta korlátozások (2020) miatt felgyorsultak az internetes – bizonyos rendelethez kapcsolódó – távellenőrzések, ezáltal szinte mindenki számára fontos lett az internetes felkészültség, segítség előkészülete. Erről is nyilatkozni kell – évente – az Éves adatközlő lapon.

Fontos még az Állományvizsgálatról a folyamatos, saját ellenőrzés, pl. műlépbeadás/lépcsere pontosítása – ami legyen évente min. 30% –, illetve a különböző időben, különböző módon végzett atka elleni kezelések az adatlapon (F-119).

A befejezés teljes, ha a Tanúsító lapon kapott hiányosságok pótlása megtörtént és elektronikusan megérkezik a Minősítő Tanúsítvány, ami igazolja a Biokontroll által ellenőrzöttséget és a termékek értékesíthetőségét az ÖÜL-ban jelzett módon (hordós/felvásárlójegy), vagy egyéb formában.

Mi lehet az első lépés a bejelentkezési lap kitöltése és szerződéskötésen kívül?

Méhállomány szabály szerinti vásárlása, illetve a már működő méhészet esetében hasonló a helyzet. A konvencionális, (hagyományos, nem bio) méhészet átállási módja függ a partner méhészkedési módszerétől, illetve a rövid- és hosszútávú tervtől és a termelés lendületétől. Az átálláshoz nélkülözhetetlen lépcsere/viasztermelés jó méhlegelők (3 km-es sugarú, megfelelő röpkörzetet bemutató térképpel), több mézelő növényi kultúra esetében, kedvező évjárat(ok)ban lesz könnyebben eredményes.

Az átállás azt jelenti, hogy a már ellenőrzött időszakban a méhészet lépkészlete eléri a 100%-os cserét azaz (méhcsaládonként) 2 kg bio műlép kiépítését a bejelentett családokban. Közben természetesen be kell tartani a méhek tartására, a betegségek kezelésére stb. vonatkozó szabályokat (Alap-eltételrendszer).

A szükséges viasz (részben) származhat saját fedelezési viaszból – a feltételrendszer szerint –, illetve megfelelő módon beszerzett, vagy alvállalkozóval és szerződéssel készített műléppel. Az egyéb méhészeti bio tennivalókat az előbbiekben áttekintettük, tehát ennyi feladat után történhet a termék (méz, viasz, műlép, méhcsalád) raktárkészletének (KVJ) jelentése, az átállt állapot igazolása a Minősítő Tanúsítvánnyal, a bejelentkezéstől számított min. egy éven, illetve a teljes viaszcsere után.

A konvencionális méhészet tehát néhány éven belül átállhat a bio termelésre.

Már ellenőrzött, tanúsított ökológiai állományból történő vétel esetén – kielégítő igazoló adattal, illetve adattartalommal – közvetlen a Minősítő Tanúsítvánnyal az átállt státusz megkapva folytathatjuk a további teendőket az előbbiekben megismert feltételekkel.

Megszívlelendő egyéb fontos tudnivaló ismertetése

Az előírásrendszer tartalmazza a „Szankciókatalógust”, más néven a hiányosságokra reagáló eljárások listáját. Ez már a kötelezettségek határideje lehet, ami szerint többféle eltérési forma ismeretes, aminek pénzügyi vonzata lehet (magyarázat a Tanúsító lap utolsó bekezdésben). Természetesen az eltérések a figyelmeztetések, az F1, 2, 3. változatai ideiglenes jellegűek, azaz visszavonható, illetve függő lehet és a pótlás után törlődik. (Persze ez egy határon belül értendő.) Ugyanez vonatkozik a szigorúbb, szankciók, az SZ1, 2, 3. esetében is, meghatározott büntetés/jelentés/megszűntetés, illetve büntetés befizetése mellett.

Dr. Szalainé Mátray Enikő – Dr. Szalai Tamás
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
(Biokultúra 2023/1)