Mit jelent nekem a Biokontroll?

Nemes Mátyás

Valamikor nagyon régen, amikor először találkoztam az igazi bio szemlélettel a hajdani BNV területén, nem gondoltam arra, hogy a Biokultúra Egyesület (ma Magyar Biokultúra Szövetség) tagja leszek. Arról pedig, hogy a később megalakult Bio­kontroll Hungária Nonprofit Kft. által ellenőrzött bio­gazdálkodó partnerré válok, még csak nem is álmodtam.

Teltek az évek, és a Kunszállás-Fülöpjakab községek közös rendezésű tanfolyamán – melyet Szécsényiné Erzsike szervezett – újból találkoztam a BNV-n megismert és a biogazdálkodás iránt elkötelezett emberekkel. A tanfolyamot vizsga zárta. Engem dr. Győrffy Sándor vizsgáztatott. A vizsga végén azt kérdezte: „No, és mi fog történni ezután?”

Azt válaszoltam: „Holnap kitöltöm a jelentkezési lapot a Bio­kontrollhoz és biogazdálkodni fogunk!” Ekkor valaki hangosan azt kérdezte: „Biztos, hogy sikerülni fog?” „Miért ne sikerülne?” – válaszoltam.

Sanyi bácsi ekkor csak annyit mondott mosolyogva bajusza alatt: „Ez már fél siker!”

Ma már tudom, ha valaki kigondol egy dolgot, az kitartó munkával hetek, hónapok, netán évek során biztos, hogy meg is valósul. Erre jó példa a Biokontroll. Milyen feladatra vállalkozott az ügyvezető és mire a munkatársak? Vajon egy elképzelés megvalósítására? Netán csak munkahelynek tekintették? A kérdést válaszolja meg mindenki saját magának! A szó ellenben kötelez: bio = élet, kontroll = ellenőrzés.

A fenti történet óta eltelt 20 dolgos év. Számtalan ellenőrzés, értékelés és tanúsítás megtörtént. A létszám is jelentősen bővült. Ma már műszerek, mérőeszközök is igazolják az ökogazdálkodás jelentőségét, a vegyszermentességet és szerencsére csak nagyon ritka esetben ennek ellenkezőjét.

„Mit jelent nekem a Biokontroll?” – teszem fel magamnak újból a kérdést. Évi egy-két ellenőrzést, mintavételt? Emberi kapcsolatokat? Az ellenőrzések során a tapasztalatok megosztását? A rendezvényeken való találkozásoknál egy kézfogást, mosolyt, biztatást, a jövő kigondolását? Majd arra gondolok, a most kezdő fiatal gazdák mit tudnának erre válaszolni tíz, húsz év elteltével, vagy az ötvenedik évfordulón? Remélem ők is a sikeres együttműködésre gondolnak majd!

Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy az évek során egy inspiráló, sikeres ellenőrző szervezet által ellenőrzött biogazdálkodóvá válhattam. Köszönet és hála a Magyar Biokultúra Szövetségnek a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. létrehozásáért! Köszönet és hála a Biokontroll minden dolgozójának és vezetőjének a biogazdálkodás érdekében végzett munkájáért! Az elkövetkező évekre pedig további kitartást és nagyon sok sikert kívánok!

Nemes Mátyás fülöpjakabi biogazda


Bódi Csaba

Bódi Csaba, a HiPP Kft. ügyvezetője

A HiPP Kft. ügyvezetőjeként munkámból adódóan már a kezdetektől kapcsolatba kerültem a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-vel, mivel cégünk, a Hipp Kft. tanúsítását végzi. Közösen, egymást segítve, tanulva haladtunk előre, apró lépésekkel, tapasztalatokkal gyarapítottuk ismereteinket.

Az ellenőrzések alkalmával szakmailag jól felkészült szakemberekkel találkoztunk, akik időről- időre jó tanácsokkal, tapasztalatokkal láttak el bennünket pozitív hozzáállásukkal segítették munkánkat. Szakmai segítséget kaphattunk és még ma is kaphatunk akár termeltetés, akár növényvédelem tekintetében, de a megfelelő információ továbbításával is hozzájárultak sikereinkhez.

Közös munkánk során nem csak biogazdálkodással foglalkozó cégeket ismertem meg, akikkel azóta is munkakapcsolatban állunk, hanem olyan személyes ismeretségekre tettem szert, ami magánemberként is sokat adott nekem.

A „bio” sokak szerint egy külön világ, de a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és a HiPP Kft. közös munkával, előadások, tanácskozások szervezésével megismertette az emberekkel a megfelelő minőségű, egészséges nyersanyagokat, azok felhasználásával készíthető termékeket, a bioételek fogyasztását és biotermékek használatát.

Felgyorsult, egyre elszennyeződött világunkban kell, hogy legyen egy apró sziget, ahol még fontos az emberi lét, az egészség, a megfelelő körülmények között termelt és előállított termékek forgalmazása, fogyasztása. Többek között ebben nyújt óriási segítséget a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., hiszen tudjuk, hogy életünk és egészségünk is csak egy van.

Remélem, hogy a Biokontroll sok jó szakember képzésével és foglalkoztatásával továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben is a bio az őt megillető helyet foglalja el, sok támogatója és nem utolsósorban még több fogyasztója legyen!


Németh István és családja – Rábcakapi Biokertészet

Németh István biogazda az újburgonyát szemléli

A Biokontrollal (a kezdetekben még Biokultúra Egyesület) való első találkozásunk 1993 telén történt, a HiPP Kft. által szervezett, biogazdálkodók részére meghirdetett tanfolyamon, Mosonmagyaróváron. Ez időben a Biokultúra Egyesülethez való tartozásnak alapfeltétele volt e tanfolyam elvégzése. Itt ismerkedtünk meg dr. Roszík Péterrel, akihez a kezdetektől, egészen a mai napig bizalommal fordulhatunk szakmai kérdéseinkkel. A 20. század végén viszonylag kevés szakirodalom volt fellelhető hazánkban a bio zöldség- és gabonatermesztéssel kapcsolatban, így minden esetben jól jött a személyes, tapasztalatból fakadó segítség.

Az 1987–ben alakult Biokultúra Egyesület ellenőrzéssel és tanúsítással foglalkozó része, mára egy kiválóan működő, jól irányított társasággá nőtte ki magát, amelyet ma Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. néven ismerünk. Az akkori és a mai ellenőrző szervezet, egyaránt egy szigorú, ámde segítőkész csapatot tudhat magáénak. Az éves nagy ellenőrzéseket folytató munkatársaik személyében minden esetben felkészült, tevékenységében pontos, objektív és ellentmondást nem tűrő munkatársakat ismerhettünk meg. A szervezet a szigorú szabályok betartásának megkövetelésével elérte, hogy tevékenységük gyümölcsét még a nagyon kritikus svájci Bio Suisse is elfogadja.

Szakmai tanácsokat szívesen adnak, előzetes bejelentkezés alapján szakmai látogatókat is fogadnak a Rábcakapi Biokertészetükben

A Biokontroll teljes szervezete biztos pontot jelent munkánk minden területén. A lehetőségekhez képest a mai napig támogatják gazdaságunkat, mind szakmailag, a munkánk során felmerülő kérdésekben bátran fordulhatunk hozzájuk, mind a kertészetünkben megrendezésre kerülő bionapok szervezésében és lebonyolításában. Munkájuk során a napi feladataik elvégzésén túl nagy figyelmet fordítanak az országban élők tájékoztatására, az ökológiai gazdálkodásról a fenntartható fejlődés jegyében.

A gazdaság tavasztól őszig sok környékbeli embernek ad munkát és családi vállalkozás révén az egész család apraja, nagyja résztvesz a munkálatok különböző folyamataiban

A Biokontroll munkájának köszönhetően minden kedves vásárló bizalommal fordulhat az általuk ellenőrzött és fémjelzett termékekhez.

Köszönjük az elmúlt 20 évet és további sok sikert kívánunk a közeli és távoli jövőre!

(Biokultúra 2016/4-5)