Nagy lépés a csehektől

Új előírások értelmében Csehországban 2021-től kezdődően: tilos lesz 30 hektárnál nagyobb összefüggő területen „nagyüzemi” mezőgazdálkodást folytatni.

A nagyüzemi gazdaságok 50-100 hektárnál nagyobb területen egybeművelt tábláin az aszály valószínűsége és a biodiverzitás csökkenése is nagyobb mértékű, ezért a korábbi gyakorlattal szemben a jövő évtől a 30 hektárnál nagyobb mezőgazdasági táblák között legalább 22 méter széles fű- vagy takarmánynövény-sávot kell meghagyni. Az új szabályok betartása a földalapú támogatások és a vidékfejlesztési alap követelménye is.

A cseh mezőgazdasági miniszter, Miroslav Toman így nyilatkozott: „Célunk, hogy javítsuk a mezőgazdasági földterület és ezáltal a környezet állapotát. Amennyiben a mezőgazdasági termelők felhagynak azzal, hogy monokultúrákat termesszenek nagy, egybefüggő területeken, javulni fog a táj vízmegtartó képessége. Ez nagyon fontos ezekben a száraz években.”

A változás mintegy háromezer mezőgazdasági termelőt és összesen egymillió hektárnyi területet érint. E példaértékű lépés jelentőségét növeli az a tény is, hogy az Eurostat adatai alapján egész Európa területén Csehországban a legnagyobb az átlagos birtokméret.

A cseh gazdaszövetség szerint az üzemek 2,6 százaléka műveli a rendelkezésre álló mezőgazdasági terület 81 százalékát, a tehénállomány 70 százaléka is az övék. A cseh átlag 133 hektáros birtokméret sokszorosa a 16 hektáros uniós átlagnak. Magyarországhoz képest Csehországban 40 százalékkal nagyobb az átlagos birtokméret. Az előremutató változás a vadgazdálkodás számára is javulást jelenthet, ugyanis az apróvadfajok élőhelyeinek biodiverzitásának javulása is prognosztizálható.

http://vadaszinfo.eu
(Biokultúra 2020/1)