Rangos kitüntetésben részesült a hazai ökogazdálkodás ismert személyisége

A Széchenyi Egyetem érdekében végzett kiemelkedő szolgálatáért Wittmann Antal-díjjal tüntették ki Dr. Roszík Pétert Mosonmagyaróváron a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karán.

A Wittmann Antal-díjat azok az agrárszakemberek kapják, akik amellett, hogy sokat tettek az óvári gazdász hagyományok őrzéséért és ápolásáért, egész életművükkel, az egyetemhez közvetlenül nem köthető tevékenységükkel is kimagaslót és maradandót alkottak a hazai agrárium területén.

Dr. Roszík Péter címzetes egyetemi docens 18 éven át sikeresen irányította a Győr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamarát és eközben, illetve ezt követően is meghívott oktatóként, vizsgabizottsági tagként rendszeresen részt vett a kar életében.

Laudáció

Ismertette Kovács-Csomor Zsolt elnök 2022. szeptember 9-én a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Kar Ünnepi Kari Tanácsülésén.

A diploma megszerzését követően jelentős szakmai karriert futott be, a ranglétrát végigjárva 1982-ben lett a győrsövényházi szövetkezet elnöke. Doktori fokozatot 1987-ben szerzett summa cum laude minősítéssel. 1992 és 1996 között több kutató és tanácsadó cég vezetőjeként tevékenykedett.

1996 óta a Bionkontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Szakmai irányítása mellett a Biokultúra Egyesület 1994-ben a világon az első tíz között elnyerte az lFOAM (a biogazdálkodók világszervezete) ellenőrzési-tanúsítási akkreditációját, amelyet a Biokontroll Hungária Kft. is megszerzett 2004-ben.

Mindezen tevékenységei mellett 1994-2012 között – 18 éven át – sikeresen irányította a Magyar Agrárkamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezetét.

Óvári kötődése megkérdőjelezhetetlen, máig minden tudását, ismereteit és szemléletét onnan eredezteti, amelynek nyilvános szereplésein hangot is ad. A szövetkezeti és az agrárkamarai időszakában is szoros kapcsolatban állt az Alma Materrel, amely időszak alatt több tanszékkel és egységgel működött együtt.

Rendszeresen részt vesz a Kar életében: megtiszteltetésnek érezte, hogy meghívott oktatóként magas szintű előadásaival bővítette hallgatóink ismeretanyagát, tudásszintjét. Több egyetemi jegyzet társszerzője, a Kar több tanszékének záróvizsgabizottsági tagja. Alma Materünk segítségével alakította ki a Kar 30 hektáros ökológiai gazdálkodásra alkalmas területét. Emellett a gazdászhagyományok ápolásában is kiveszi részét.

Roszík Péter immár közel öt évtizede áll szakmai-közéleti tevékenységével – hazai és nemzetközi szinten is elismert gyakorlati és elméleti szakemberként – az ökológiai gazdálkodás magas szintű gyakorlati művelése, oktatása és kutatása és – nem utolsó sorban – szervezése szolgálatában.

A hazai ökológiai gazdálkodási szakterület egyik úttörőjeként és legelismertebb szaktekintélyeként jelentős szerepet játszott az EU-konform bio / környezetbarát agrár- és élelmiszertermelő technológiák kialakításában és fejlesztésében. Hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő fél évszázados szakmai-közéleti, tudományos és hagyományteremtő pályafutásával jelentősen hozzájárult Alma Materünk hírnevének öregbítéséhez az országhatárokon belül és kívül egyaránt.

Az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület nagyra becsülését fejezi ki Dr. Roszík Péter címzetes egyetemi docens úr iránt, akinek az óvári gazdász hagyományok őrzése és ápolása, valamint az ősi Alma Mater érdekében végzett kimagasló és önzetlen tevékenyége elismeréséül a Wittmann Antal-díjat szeretettel adományozza 2022. szeptember havában.

Óvári Gazdászok Szövetsége
(Biokultúra 2022/4-5)