Új biobor-szabályozás az Európai Unióban

bor

Az ökológiai termeléssel foglalkozó állandó bizottság új uniós jogszabályt fogadott el az ökológiai borokra vonatkozóan, mely 2012. március 8.-i dátummal immár kihirdetésre is került a Hivatalos Lapban.

Az ökológiai borok vonatkozásában eddig nem volt harmonizált, uniós szintű szabályozás, így az ökológiai bor fogalma sem volt meghatározva. A biorendelet értelmében kizárólag a szőlő minősülhetett egyértelműen ökológiainak, emellett csupán az „ökológiai szőlőből készült bor” jelölés használata volt megengedett a jogszabályra hivatkozva.

A Bizottság az ökológiai termelésre vonatkozó 2004. évi akciótervben kötelezettséget vállalt arra, hogy konkrét szabályokat határoz meg valamennyi mezőgazdasági termelési ág tekintetében, beleértve a borkészítést is. Ezzel összefüggésben finanszírozta a 6. keretprogram részeként megvalósított ORWINE kutatási projektet, melyben Magyarország is aktívan közreműködött. A projekt eredményeiből leszűrt megállapítások alapján a Bizottság – első alkalommal 2009 júniusában – javaslatot terjesztett az ökológiai termeléssel foglalkozó állandó bizottság elé, ám a javaslatok megtárgyalása holtpontra jutott, így azok 2010 júniusában visszavonásra kerültek. Az e területen folyó munka 2011-ben indult újra, és végül az állandó bizottság 2012. február 8-án sikeresen megszavazta a jogszabálytervezetet.

A régóta várt új szabályok a várakozások szerint jelentősen javítják majd az átláthatóságot és növelik az ökológiai borok ismertségét a fogyasztók körében. Azáltal, hogy leváltják az egyes országokban eddig érvényben lévő nemzeti vagy privát előírásokat, nem csupán az uniós belső piac működésének megkönnyítéséhez járulnak hozzá, hanem az EU-ban előállított ökológiai borok nemzetközi pozícióinak megerősítéséhez is, hiszen sok más bortermelő ország (az USA, Chile, Ausztrália, Dél-Afrika) már korábban jogszabályokat dolgozott ki az ökológiai borokra vonatkozóan.

Az új rendelet többek között meghatározza, hogy a borkészítési gyakorlatokat és módszereket uniós szinten szabályozó 1234/2007/EK rendelet és annak a 606/2009/EK rendeletben megállapított végrehajtási szabályai által előírt borászati eljárások és anyagok közül melyek alkalmazhatók ökológiai borok készítéséhez is. Tilos a hűtéssel történő részleges sűrítés, a fizikai eljárásokkal történő kéntelenítés, a borkőkiválás megakadályozása érdekében végzett elektrodialízis, illetve a kationcserélőkkel történő kezelés és a borok alkoholtartalmának részleges kivonása. Korlátozások mellett alkalmazható eljárás a hőkezelés, ugyanis a hőmérséklet nem haladhatja meg a 70°C-ot, valamint a semleges szűrőközeggel vagy anélkül végzett centrifugálás vagy szűrés, mely esetben a pórusméret nem lehet nagyobb, mint 0,2 mikrométer. A hőkezelés, az ioncserélő gyanták használata és a fordított ozmózis egyelőre azzal a feltétellel engedélyezett, hogy szükségességüket a Bizottság 2015. augusztus 1-jéig felülvizsgálja, és ha lehetséges megszünteti, vagy legalábbis korlátozza alkalmazhatóságukat.

Az egyéb, általános borászati eljárásokat, mint a szüret és a feldolgozás módját, illetve a tárolást, palackozást, csomagolást – a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Magyarországon eddig érvényben lévő saját feltételrendszerével ellentétben – a többi ökológiai termékféleséghez hasonló módon, speciálisan nem szabályozza a rendelet. Hasonló módon az egyes felhasználható anyagok tekintetében sem éri hátrány azokat a borászokat, akik most majd áttérni kényszerülnek a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. privát feltételrendszerének alkalmazásáról az új jogszabályéra. A rendelet VIII. melléklete kiegészül egy teljes egészében csak a borágazati termékekre vonatkozó (a) mellékletrésszel, amelyben a különféle célra alkalmazható anyagok találhatók.

A kén-dioxid és szulfitok használatát a borok kén-dioxid tartalmára vonatkozó határértékek meghatározásával korlátozza a jogszabály, melyek a maradékcukor-tartalomtól függően, literenként legalább 30–50 mg-mal alacsonyabbak a hagyományos módszerrel előállított borok engedélyezett kén-dioxid tartalmánál. Ha a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. eddig érvényes feltételrendszerét vesszük alapul, akkor a Magyarországon készült bioborok esetén csak a száraz (2 g/l-nél alacsonyabb maradékcukor-tartalmú) vörösborok tekintetében jelent szigorúbb korlátozást az új rendelkezés. Az IFOAM EU csoport által készített és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. feltételrendszerének értékeivel kiegészített táblázatban (lásd táblázatot a 29. oldalon) könnyen áttekinthető a változás a korábbi privát előírásokhoz képest, valamint a szokványos borászatban érvényes határértékek viszonylatában is. Az EU rendelet ezen túl fenntartja azt a lehetőséget is, hogy rendkívül kedvezőtlen időjárású, rossz évjáratokban, ha gombás vagy bakteriális eredetű betegségek ütik fel a fejüket a szőlőben egy adott területen, megfelelő feltételekkel a tagállami illetékes hatóság engedélyt adhat több kén-dioxid használatára a konvencionális borászatban meghatározott felső határértékekig.

Tájékoztató – csökkentett SO2 szintek a bioborokban az ökológiai borokra vonatkozó végrehajtási rendelkezések szerint(1)

Bortípus – a 606/2009/EK Rendelet szerinti kategóriák SO2 szintek a konvencionális borok esetén a 606/2009/EK Rendlelet szerint SO2 szintek a bioborokban az ökológiai borokra vonatkozó eddig érvényes Biokontroll előírások szerint SO2 szintek a bioborokban az ökológiai borokra vonatkozó végrehajtási rendelkezések szerint SO2 szint csökkentésének mértéke a bioborokban
Abszolút
Relatív (%)
Vörösborok
[I. B. Melléklet –A.]

1a bekezdés – maradék cukor* < 5g/l
150 mg/l
120 mg/l
100 mg/l
maradék cukor*< 2g/l
120 mg/l
maradék cukor*> 2g/l és < 5g/l
-50 mg/l
-30 mg/l
-33%
-20%
Vörösborok
[I. B. Melléklet –A.]

2a bekezdés – maradék cukor* ≥ 5g/l
200 mg/l
120 mg/l
170 mg/l
-30 mg/l
-15%
Fehér- és rozé-borok
[I. B. Melléklet –A.]

1b bekezdés – maradék cukor*< 5g/l
200 mg/l
120 mg/l
150 mg/l
maradék cukor*< 2g/l
170 mg/l
maradék cukor*> 2g/l és < 5g/l
-50 mg/l
-30 mg/l
-25%
-15%
Fehér- és rozé-borok
[I. B. Melléklet –A.]

2b bekezdés – maradék cukor*≥ 5g/l
250 mg/l
120 mg/l
220 mg/l
-30 mg/l
-12%
Különleges borok
[I. B. Melléklet –A.]

(országonként felsorolva**)(2)
2c bekezdés
2d bekezdés
2e bekezdés
4 bekezdés – időjárási feltételek***
300 mg/l
350 mg/l
400 mg/l
+ 50 mg/l
120 mg/l
túlértett/töppedt szőlőből
150 mg/l
Tokaji borkülönlegességek
270 mg/l
320 mg/l
370 mg/l
(ugyanaz + 50 mg/l)
-30 mg/l
-30 mg/l
-30 mg/l
-10%
-8,5%
-7,5%
Likőrborok [I. B. Melléklet –B.]
maradék cukor < 5g/l
150 mg/l
120 mg/l (é.h. alatt érl.)
120 mg/l
-30 mg/l
-20%
Likőrborok [I. B. Melléklet –B.]
maradék cukor ≥ 5g/l
200 mg/l
130 mg/l (é.h. alatt érl.)
170 mg/l
-30 mg/l
-15%
Pezsgők [I. B. Melléklet –C.]
1a bekezdés – minőségi pezsgők
1b bekezdés – egyéb pezsgők
2 bekezdés – időjárási feltételek***
185 mg/l
235 mg/l
+ 40 mg/l
120 mg/l
maradék cukor*< 15g/l
130 mg/l
maradék cukor*> 15g/l
155 mg/l
205 mg/l
(ugyanaz + 40 mg/l)
-30 mg/l
-30 mg/l
-16%
-13%

* Maradék cukor = glükóz- és fruktóztartalom összege
** Tagállamok által rendelkezésre bocsátva
*** A 479/2008/EK Rendelet 113 cikk. (2) szerint

1. A Bizottság 203/2012/EU végrehajtási rendelete:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:071:0042:0047:HU:PDF

2. A 606/2009/EK Rendelet szerint a Magyarországról származó oltalom alatt álló borok kategóriái: 2c: Tokaji (édes és száraz) szamorodni; 2d: -; 2e: Tokaji máslás, fordítás, aszúeszencia, eszencia, aszú és töppedt szőlőből készült bor

A rendelet végül egyértelműen rendezi az ökológiai borágazati termékek jelölésének kérdését is. Rajtuk 2012. július 31-ig szerepelhet az ökológiai összetevők százalékos aránya még a 2092/91/EGK rendeletnek megfelelően számítva, illetve az ellenőrző szervezetnek a neve és/vagy a kódszáma. A régi rendelkezéseknek megfelelően előállított borok készleteik kimerüléséig, szintén 2012. július végéig, továbbra is forgalomba hozhatók, és ha egyébként az előállítás folyamatát tekintve megfelelnek az új szabályozásnak is, akkor az EU bio logót is viselhetik. Ebben az esetben azonban a rájuk vonatkozó dokumentációt (származási és készletadatokkal borkategóriánként és évjáratonként) 5 évig meg kell őrizni. Ilyen dokumentáció hiányában, illetve ha az előállításra vonatkozó új szabályok teljesülése nem igazolható a bor esetében, csak „ökológiai szőlőből készült bor” megjelöléssel kerülhet forgalomba, az EU logó feltüntetése nélkül.

Az új rendeletet az Unióban 2012. augusztus 1-jét követően kell alkalmazni, ezután a bor előállítása ökológiai szőlőből e szabályozásnak megfelelően kell, hogy történjen ahhoz, hogy a bor is bioként tanúsítható legyen. Ellenkező esetben ökológiai hivatkozás a borászati terméken már egyáltalán nem jelenhet majd meg.

Bauer Lea
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
(Biokultúra 2012/2)