,

Új szabályok a zöldítésben

A zöldítés eddig alkalmazott gyakorlatában 2018-tól hatályos új szabályok léptek érvénybe. Az ökológiai jelentőségű területként bejelenteni kívánt táblákon tilos növényvédő ­szert használni, csávázott vetőmag vetése sem engedélyezett. 

Emellett a zöldítésben elszámolni kívánt évelő nitrogénmegkötő növénykultúrákban január 1-jétől december 31-ig (kivéve a telepítés és a feltörés évét) tilos a növényvédő szer használat abban az évben, amikor a terület ökológiai jelentőségű területként kerül elszámolásra. Abban az esetben, ha az évelő nitrogénmegkötő kultúrát már a telepítés évében be kívánják jelenteni ökológiai jelentőségű területként, tilos csávázott vetőmagot használni és a telepítés időpontjától december 31-ig tilos növényvédő szert kijuttatni, viszont a vetés előtti növényvédő szeres gyomirtás még megengedett.

További fontos információ, hogy az őszi és tavaszi vetésű egynyári nitrogénmegkötők esetében az ökológiai jelentőségű területként való elismeréshez ugyanazokat a növényvédő szer használatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, vagyis a vetéstől a betakarításig tilos a növényvédő szer használat és a csávázott vetőmag vetése. Ez alól egyedüli kivételt képez a 2017 őszén elvetett egynyári nitrogénmegkötő növénykultúra, mivel a növényvédő szer használatra vonatkozó szabályok 2018. január 1-jétől hatályosak az uniós jogban.

Forrás: www.kormany.hu
(Biokultúra 2018/1-2)