Tag Archive for: bio

Felelős emberi közösségek (család, gyülekezet, nemzet stb.) kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlásra és a betegekre, elesettekre. Ez a gondoskodás sokrétű, kiterjed az otthon, a lakhatás biztosítására, a nevelésre, gyógyításra és még sok területre, de semmiképpen nem maradhat ki közülük az egészséges, biztonságos és tartalmas élelem adása sem.

A felelősséget felvető, elgondolkodtató tények sorakoznak, hiszen soha nem volt ilyen magas az allergiás, cukorbeteg, autista, élelmiszer intoleráns, hiperaktív és rosszindulatú betegségben szenvedő gyermekek aránya, mint napjainkban. Nyilván a diagnosztizálás hatékonyságának javulása is szerepet játszik ebben, benne van a gyermekkori stressz is (legfeljebb nyomokban tartjuk József Attila intelmét „… játszani is engedd szép, komoly fiadat!”), de szinte biztos, hogy a főszerepet az elromlott élelmezés jelenti. Egymás után jelennek meg az ezt igazoló tudományos cikkek és azok is, amelyek a bioélelmiszerek előnyeit igazolják. Az alapanyagok elszegényedését hozzáadott mesterséges összetevőkkel próbálják pótolni; esetenként jogszabályi kötelezés mellett. Bizonyítékok vannak arra, hogy a bioélelmiszert fogyasztó gyermekek ritkábban betegszenek meg, ritkább körükben az allergiás, a bioétkezés már pár nap alatt jelentősen csökkentheti a szervezetben felhalmozódott vegyszermaradékok mennyiségét. A bioélelmiszer-fogyasztás nem csak az egészséget szolgálja, hanem számottevő pozitív társadalmi hatások is jelentkeznek: kevesebbet kell költeni gyógyszerre, gyógykezelésre, kevesebb napot esik ki a gyermek az iskolából, ezért a szülő is a munkából.

Vannak pozitív fejlemények, hiszen feltámadt már az egészséges táplálék iránt az igény a közétkeztetésben, részletes jogszabály is született ennek szolgálatára. A biotársadalom úgy érzékeli, nem biztos, hogy a legfontosabb korlátokat állították fel benne, hiszen nem érintenek számos ártó elemet, így a szermaradványokra, adalékokra, a GMO-kra, az ionizáló sugárzással kezelt termékekre csak – az erősen megkérdőjelezhető – általános szabályok vonatkoznak.

Az iparszerű gazdálkodásból származó, vegyszereken fejlesztett, silány beltartalmú összetevőkből soha nem lehet tápláló elemekben gazdag ételt készíteni és gyermekeink, betegeink asztalára letenni.

Nyilván ezt észlelte a Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) program elfogadásakor az agrárkormányzat, amikor célul tűzte ki, hogy 2020-ra a közétkeztetésben az alapanyagok 30%-át a biotermékek adják.

A terv teljesítéséhez minden érintettre szükség van! Szükség van a kormányzat*, az önkormányzatok, a szülők, a közétkeztetők, iskolák, kórházak és még sorolhatnánk ki mindenkinek az ügyet segítő hozzáállására. A magyar biogazdák, illetve érdekérvényesítő szervezetük a Magyar Biokultúra Szövetség és hatáskörébe tartozó szervezetek a rájuk háruló feladatot jó szívvel vállalják. Mások is így tegyenek!

* A nagyobbik kormánypárt 2006-os választási programjában az egészséges táplálék biztosítása érdekében már kiemelten szerepelt az „ökotermelés” támogatása.

Czeller Gábor elnök – dr. Roszík Péter alelnök
Magyar Biokultúra Szövetség
(Biokultúra 2016/1)

A témát, amely a BCE KTK Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszéken került kiírásra dr. Szalai Zita egyetemi docens vezetésével, 2011-ben kezdte vizsgálni Marinov Milán kertészmérnök hallgató. A kísérleti üzemben eddig is fontos feladat volt a biodiverzitás növelése, élőhelyek létrehozása. Ennek érdekében sövénysávokat, virágos gyep területet és méhlegelő növénykeverékeket telepítettünk az elmúlt évek során. Jelen kísérlet célja a zengőlegyek tápnövény választásának vizsgálata volt a Soroksári Kísérleti Üzem és Tan­gazdaság Öko-ágazatának területén. A kísérleti üzem Öko-ágazata 17 éve bioművelésben van, így a vegyszermentes gazdálkodás eredményének következtében a hasznos élőszervezetek elszaporodásának kedvező feltételei alakultak ki. A kísérlet további célja a funkcionális biodiverzitás fejlesztése a művelt területek közelében, a szakirodalom alapján javasolt tápnövények betelepítése, és virágzás fenológiájának vizsgálata volt.

Virágzó sávok élőhely teremtő szerepe az agro-ökoszisztémában

A mezőgazdasági tájak természetes és féltermészetes élőhelyeinek helyén létrehozott monokultúrák miatt a korábbi mozaikos tagolt tájszerkezet manapság egyre inkább leegyszerűsödik. A természetes ellenségek számára megfelelő élőhelyek feldarabolódása és az ebből fakadó élőhely vesztés miatt ezen organizmusok sokféleségében és állományaiban hanyatlás, súlyos esetben teljes pusztulás (Fahring, 1997), a természetes szabályozó mechanizmusok hatékonyságában pedig csökkenés figyelhető meg (Kruess, A. és Tscharntke, T., 1994). Pfiffner, L. és Wyss, E. (2004) javaslata szerint a mezőgazdasági területek 10%-án ún. „ökológiai kompenzációs területet” kellene létrehozni a biológiai sokféleség és a természetes kontroll funkciók védelmének érdekében. Ilyen kompenzációs területek lehetnek pl. vadvirágokból álló virágzó sávok, sövény- és erdősávok, illetve extenzív gyepfelületek. Altieri, M. A., Ponti, L. és Nicholls, C. I. (2006) bizonyították, hogy a kultúrnövény-állományokba telepített virágzó sávok növelik a kártevők természetes ellenségei számára táplálékot jelentő nektár és pollen elérhetőségét. E táplálékok feltétlenül szükségesek a természetes ellenségek számára az egészséges reprodukcióhoz és egyedfejlődéshez. pl. facélia (Phacelia tanacetifolia Benth.) sávokat telepítettek búza, cukorrépa és káposzta kultúrákba és ezzel jelentős növekedést értek el az afidofág ragadozó rovarok (különösen a zengőlegyek) számában és redukciót a levéltetű-populációkban.

Zengőlégy táplálkozik a kísérleti terület sövénysáv közeli parcellában a mustár virágain 2011 májusában
Zengőlégy táplálkozik a kísérleti terület sövénysáv közeli parcellában
a mustár virágain 2011 májusában (Marinov M. felvétele)

Egyértelműen kedvező kutatási eredmények születtek a virágzó sávok ragadozó rovarokra, pl. afidofág zengőlegyekre és fátyolkákra gyakorolt hatásaival kapcsolatban: a virágok alkotta sűrű állományok elég jó táplálékot biztosító élőhelynek bizonyultak az imágók számára (Salveter, R., 1998). Hausammann (1996) az afidofág zengőlégy (Syrphidae) lárváknak köszönhetően búzán kevesebb levéltetvet talált a vetett virágzó sávok közelében.

A zengőlegyek jelentősége, szerepe

Gyakran hívják őket „lebegőlegyeknek”, mivel képesek kitartóan egy helyben lebegni. Színük és alakjuk sok esetben emlékeztet darazsakra, poszméhekre (mimikri). Imágóik nektárral, virágporral táplálkoznak, lárváik többsége levéltetűt fogyaszt. A tetűkolóniákba lerakott petékből kikelve, az itt lévő egyedeket szúrják fel garathorgukra és kiszívják áldozatuk testnedvét. A lárvák többsége kétszer vedlik, így három lárvastádiumuk alakult ki (Fischl, G. és társai, 2000).

A zengőlegyek (Syrphidae) a kétszárnyú rovarok (Diptera) egy nagyobb családját alkotják. Ismert fajaik száma meghaladja az ötezret, Magyarországon jelenleg közel 390 fajuk ismert (Balázs, Mészáros 1989., Tóth, 2011).

A zengőlegyeket arról a legkönnyebb felismerni, hogy (gyakran napfénycsóvákban, bizonyos növények virágai felett/előtt) egy helyben „lebegnek” a levegőben, miközben szárnyukkal jellegzetes „zengő” hangot képeznek. A legtöbb zengőlégy 10 mm körüli, de előfordulnak közöttük kicsi (4-5 mm), sőt nagytermetű, 20 mm-t meghaladók is. A legtöbb fajra jellemző mimikri sokszor megtévesztésig emlékeztet darazsakra, méhekre vagy poszméhekre. Többnyire fekete alapszínüket gyakran díszítik sárga és vörös foltok. A nőstények rendszerint sok, gyakran több száz tojást raknak. Lárváik, sok más kétszárnyú lárvájához hasonlóan féregszerű, lábatlan nyüvek. Fejlődésük során általában kétszer, háromszor vedlenek. Bábjuk tonnabáb. A kifejlett zengőlegyek (az imágók) többsége virágporral (pollennel) és nektárral táplálkozik. A pollen felvételével a normális tojásrakó funkciójukat biztosítják, a nektár pedig a cukor utánpótlásának forrása (Holloway, Beverley A., 2010), de fogyasztanak mézharmatot, növényi nedveket, sőt egyes fajok sérült fák kicsurgó nedvével élnek. Az imágókkal szemben a lárvákat három csoportra oszthatjuk táplálkozásuk szerint: 1. növényevők (fitofágok), 2. korhadékevők (szaprofágok), 3. ragadozók (zoofágok). A növények megporzásában végzett hasznos tevékenységükhöz képest lényegesen nagyobb a levéltetű-predátor lárváik jelentősége. A természetben betöltött szerepük terén a ragadozó fajok emelhetők ki. Számuk viszonylag magas, becslések szerint a zengőlégy fajok kereken mintegy 40%-a tartozik ide. A ragadozó fajokon belül a levéltetvekkel táplálkozó (afidofág) zengőlegyeknek különösen nagy a jelentősége. Külföldön már több fajukat sikeresen alkalmazzák a levéltetvek elleni biológiai védekezésben. A virágporral és/vagy nektárral táplálkozó, virágról virágra röpülő zengőlegyek, a méhekhez és más viráglátogató rovarokhoz hasonlóan szerepet játszanak a megporzásban. Ebből a szempontból is többnyire hasznos szervezeteknek tekinthetjük őket (Tóth, S., 2011). A frissen kikelt imágók ivarilag éretlenek, érési táplálkozásuk során nektárt, virágport és mézharmatot fogyasztanak. Különösen szívesen látogatják a fehér, sárga és kék színű virágokat (Balázs, Mészáros, 1989).

Fenológiai jellemzőik: tavaszi rajzású (vernalis), tavaszi-nyáreleji rajzású (vernalis-praestivalis), tavaszi-nyári rajzású (vernalis-aestivalis), nyár eleji rajzású (praestivalis), nyári rajzású (aestivalis), őszi rajzású (autumnalis), nyári-őszi rajzású (aestivalis-autumnalis), tavaszi-őszi rajzású (vernalis-autumnalis).

Ökológiai jellemzők: egynemzedékes (univoltin), kétnemzedékes (bivoltin), három- vagy többnemzedékes (polivoltin) (TÓTH, S., 2011).

A kísérletben felhasznált növényfajok

A növényfajok kiválasztásának alapja a korábbi szakirodalomban leírt és a zengőlegyek számára kedvező tápnövényként javasolt fajok voltak. A zengőlegyek tápnövény választása szempontjából kedvezőek a könnyen hozzáférhető nektár és pollen forrással rendelkező fajok, mivel a szájszervek kevésbé specializálódtak. Szín preferenciájuk vonatkozásában a fehér, sárga és kék színű virágok látogatását jegyzeték fel gyakrabban. A kísérletbe vont növények a következők voltak: közönséges cickafark, kapor, búzavirág, közönséges pohánka, édeskömény, mézontófű, ánizs, fehér mustár.

A kísérlet helyszíne és módszere

A kísérleti üzem erdőkert (1,7 ha) területén a tizenkét 10 m2-es parcellát elszórtan, az egyes fiatal gyümölcsfák között alakította ki a hallgató úgy, hogy többé-kevésbé egyenlő távolságra legyenek egymástól és három féle kitettség szerint helyezkedjenek el. A három féle elhelyezés: erdősáv közeli, erdőkert közepén elhelyezkedő és sövénysáv közeli. A kialakításnál fontos volt, hogy apróbb „élőhely szigeteket” hozzunk létre az ültetvényben, ahol az esetlegesen odalátogató hasznos rovarfajok megpihenhetnek és táplálkozhatnak (Dufour, R., 2000).

A vetni kívánt növények számára kijelölt területeket mindkét évben gondosan előkészítették, az előzetes talajlazítást munkagép végezte. Az előveteményt (füves here) betárcsázták, majd a kijelölt parcellákon kézi magágy előkészítést végeztünk gereblyével, a vetést követően a magágyat sima hengerrel tömörítettük. A parcellákat nem öntözték, tehát a kísérlet kizárólag extenzív viszonyok közt mért adatokkal szolgál.

Minden egyes parcellába ugyanazon fajokból, de 2 különböző arányban vetettük a növényfajok magjait. 6 parcellában az ernyős virágú többletet vetettünk, 6 másikban pedig a fészkes virágú többletet, annak felmérésére, hogy mely keveréket részesítik előnyben a zengőlegyek. A keverékekben állandó volt a facélia (mézontófű) és a mustár mennyisége. A vetés dátumai 2011. III. 21. és 2012. III. 23. voltak. A vetés kézzel, a magkeverékeket finom homokkal elkeverve történt.

Soroksári kísérleti üzem 2011-ben. Mustár fő virágzásban, facéliával és pohánkával a sövénysáv melletti kísérleti parcellában
Soroksári kísérleti üzem 2011-ben. Mustár fő virágzásban, facéliával és pohánkával
a sövénysáv melletti kísérleti parcellában (Marinov M. felvétele)

A kísérleti parcellákat (összesen 12 db) 3 különböző környezetbe helyeztük az erdőkerten belül (1. ábra).

A parcellák egyszerűsített ábrája az elhelyezésekről
1. ábra | A parcellák egyszerűsített ábrája az elhelyezésekről.
Jelölések: 1S-4S = parcellák a sövénysáv közelében,1E-4E = parcellák az erdősáv közelében,
1K-4K parcellák a terület középvonalában

4 db került a területet északnyugat felől határoló (10 éves) vegyes-sövénysáv közelébe, 4 db-ot a terület közepére helyeztünk és 4-et az akácos-zöldjuharos erdősáv mellé, a délkeleti oldalra. Ezzel a struktúrával kívántuk mérni a különböző környezet és a kitettség látogatottságot módosító hatását. Feltételeztük ugyanis, hogy egyes kifejlett zengőlegyek magasabb léghőmérsékletek idején inkább a védettebb, üdébb környezetet kedvelik.

Mustár terméshozás, facélia terméshozás és elvirágzás stádiumában a kísérleti parcellában
Mustár terméshozás, facélia terméshozás és elvirágzás stádiumában
a kísérleti parcellában (Marinov M. felvétele)

Az adatgyűjtések heti rendszerességgel, csapadékmentes időben, délelőtti órákban (800-1100 között) (Földesi, R., 2011) zajlottak a kísérleti növények első virágainak megjelenésétől az utolsóak elnyílásáig. Értékelhető esemény (viráglátogatás) akkor történt, ha a célszervezet (zengőlégy imágó) az 5 percen át megfigyelt 1 m2-es területen, táplálkozás céljából kereste fel az adott növényfaj virágját (Sadeghi, H., 2008.).

Az erdőkert jellegű gyümölcsösben végzett vizsgálatok eredményei 2011, 2012-ben

A tápnövények kelése előtt megjelent néhány T1, T3, T4-es és G3-as gyomfaj. Ezek általánosan a következők voltak: pásztortáska, fehér libatop, pokolvar libatop, szőrös disznóparéj, henye disznóparéj, piros árvacsalán és aprószulák. A gyomnövény konkurencia megszüntetése (gyomlálás) után egy héttel már megfigyelhető volt a vetett fajok kelése (2011. IV. 12., 2012. IV. 6.) 2011-ben sajnos az első felvételezésig sem csírázott a kapor, az ánizs, az édeskömény és a közönséges cickafark sem. A 2012-ben ezért ezek a fajok már nem kerültek kivetésre.

arrow A 2011. év eredményei

A kihajtott tápnövény fajok virágzási idejét a 2. és 3. ábra szemlélteti. A 3. ábrán jól látható, hogy 2011-ben a parcellák zengőlegyek általi látogatottsága a csúcsig, június hónap elejéig (5. hét) fokozatosan növekszik, majd június közepétől (6. hét) fokozatosan csökken. Június végén-július elején azonban az előző héthez képest több, mint felére esik vissza a viráglátogató zengőlegyek száma.

A kísérleti növények virágzási ideje
2. ábra | A kísérleti növények virágzási ideje, 2011

A zengőlegyek viráglátogatásának alakulása az összes parcellán
3. ábra | A zengőlegyek viráglátogatásának alakulása az összes parcellán, 2011

A különböző tápnövények viráglátogatása igen szemléletesen alakult. Az 1. héten kizárólag a mustárt látogatták. A következő héten a pohánka virágzásának megindulásával a pohánkát a zengőlegyek 30%-a látogatta. A 6. hétig nem történt változás, a 6. héten viszont a pohánka virágainak elnyílásával ez az arány megközelítőleg 90%-10% volt a mustár javára. A búzavirág kedveltsége a 7. héten 15% közeli, a mustáré 85%-os. A 8. héten a búzavirág preferáltsága 29%-os, a mustáré 71%, ez 50%-50%-ra változik a 9. héten és ettől kezdve a 12. hétig (a kísérlet végéig) már csak a búzavirág (100%) virágait látogatták a zengőlegyek.

A statisztikailag (a Marascuillo eljárással, mely kettőnél több aránypár összehasonlítására szolgál) kimutatható szignifikáns eltérés az erdő-, illetve sövényszegélyezte, vagy a középen elhelyezkedő parcellákon lévő virágok százalékos látogatottsága között az 1-7. hétig tartó időszakban nem volt. Kivétel volt a 3. hét, amikor az erdősáv közeli parcellák látogatottsága szignifikáns eltérést mutatott a két másik elhelyezkedéssel szemben. A 8. héten a sövénysáv-középső rész, valamint a középső rész-erdősáv arányok összehasonlításai mutattak különbséget, mindkét esetben a terület közepén elhelyezett parcellákban jelent meg több zengőlégy. A 9. héten a sövénysáv-középső rész látogatottsága szignifikánsan eltért a sövény-oldali parcellák javára. A 10. héten a sövénysáv és az erdősáv látogatottsága volt látszólag nagyobb, de köztük szignifikáns eltérés nem volt kimutatható.

✓ A 2012. év eredményei

Az 5. ábrán látható, hogy a látogatottsági csúcs május vége-június elejére tehető. A harmadik héten hirtelen duplájára nőtt a parcellákba táplálkozni érkező zengőlegyek száma. A csúcsot követően, az előző évhez képest fokozatosabban csökken a 9. hétig a látogatottság, majd a 9. héten a viráglátogatások száma hirtelen esik le 75-ről 19-re és az utolsó felvételezésig lassan csökken.

2012-ben az egyes tápnövények látogatottsági arányai az 1., 3-5. és a 10-11. héten közel azonosak a 2011-es, azonos vizsgálati időszak adataival. A következő időszakokban voltak eltérések: a 2. héten még kizárólag a mustárt látogatták a zengőlegyek. A 6. héten a mustárt 73%, a pohánkát 27%-os arányban látogatták. A következő héten ez az arány 79%-14%-ra változott, a búzavirág 7%-a mellett. A 8. héten a mustár és a búzavirág virágzott, zengőlegyek általi preferáltságuk: mustár 88%, búzavirág 12%. Ezt követően a 11. hétig csak a búzavirág virágait látogatták, hiszen a parcellákon már csak búzavirág volt virágzásban.

Az előző év azonos vizsgálatának (elhelyezkedések összehasonlítása, 2011) eredményéhez képest kevésbé volt látványos a 2012-ik év. Szignifikáns eltérés két parcella elhelyezkedés között csak az 5. héten (a sövény-erdő) és a 8. héten (a közép-erdő) összehasonlításoknál volt megfigyelhető.

A kísérleti növények virágzási ideje, 2012
4. ábra | A kísérleti növények virágzási ideje, 2012

 

A zengőlegyek viráglátogatásának alakulása az összes parcellán, 2012
5. ábra | A zengőlegyek viráglátogatásának alakulása az összes parcellán, 2012

Következtetések

Különbség a tápnövények kedveltségében, a tápnövények preferáltságának növekvő sorrendje alapján (2011-2012).

A 2011. és 2012. év kísérletének eredményei alapján elmondható, hogy az évek között, a kiértékelt adatokat tekintve nagy eltérések nincsenek, kevés esetben kaptunk szignifikáns eltérést. A zengőlegyek viráglátogatása és a tápnövények virágzás fenológiai fázisai között összefüggést állapíthatunk meg az összesített látogatási gyakoriság és a virágzási fenogrammok alapján. 2011-ben az 5. hétre esett a látogatottsági csúcs, ekkor először virágzott egyszerre az összes növény a parcellákban. 2012-ben azonban egy héttel korábban, a 4. héten jelentkezett a látogatottsági csúcs, de ekkor még nem virágzott a búzavirág. Ebből következik, hogy a búzavirágnak nem volt számottevő módosító hatása a látogatottsági adatok alakulásában. A 2011. évben, június 1-2. dekádjában, 2012-ben pedig egész június hónapban mind a 4 kísérleti tápnövényfaj virágzott az összes parcellán. Ezen időszakok alatt a növényfajok viráglátogatottságának összehasonlítása alapján a következő tápnövény-kedveltségi sorrend állítható fel:

4. Facélia. A vizsgálati idő során két egymást követő évben a facéliát zengőlegyek nem látogatták számottevően a megfigyelések alatt, ezért megállapítható, hogy jelen kísérlet viszonyai között, a többi tápnövény jelenlétében ezt a növényfajt a zengőlegyek elhanyagolják.
A várakozásoknak megfelelően azonban kiemelkedően sok egyéb hasznos és kevésbé hasznos rovarfajt lehetett megfigyelni a facélia virágain, például méhalkatúak (Apoidea), kiemelten poszméheket (Bombus sp.), a lepkék rendjének (Lepidoptera) számos színpompás faját és lágybogarakat (Cantharidae).

3. Búzavirág. A kék búzavirág virágzásának kezdete mindkét évben június hónap első dekádjában, az 5. héten volt. Az ezt követő 6. héten már észlelhető volt viráglátogatás a növény virágain. A búzavirág látogatottsági aránya akkor nőtt 100%-ra, amikor már nem virágzott mellette más növényfaj. A búzavirágról tehát elmondható, hogy jelen kísérlet keretein belül a zengőlegyek alternatív táplálékforrásnak tekintették a búzavirágot, mert a mustár és a pohánka virágzásának idején nem volt magas a látogatottsági aránya, a többi növény elvirágzása után viszont egyértelműen tápláléknak tekintették. Ennek értelmében kijelenthetjük, hogy a búzavirág sikeresen alkalmazható a hasznos rovarokat vonzó virágmagkeverékekben a virágzási idő meghosszabbítására.

2. Pohánka. A második leggyakrabban látogatott növényként a pohánka (hajdina) szintén fontos táplálékot jelentett a zengőlegyek számára. Virágzásának idején legfeljebb 30%-os arányban keresték fel a zengőlegyek. Azonban a virágzási ideje során a többi három növényfaj is intenzíven virágzott.

1. Fehér mustár. A fehér mustár növénynél mért eredmények alapján levonható a következtetés, miszerint a mustárral bizonyosan elérhető, hogy a területünkön a zengőlegyek egyedszámában növekedést érjünk el. A fehér mustár más növényfajok virágzása idején is jelentős táplálékforrás volt (minimum 50%-os arány). Mindemellett a fehér mustár a facéliához hasonlóan gyorsan és erőteljesen csírázott, virágai már május elején megjelentek. Kiváló tulajdonsága, hogy számos más hasznos rovarfaj is kedveli, valamint képes volt magszórásból felújulni.

A parcellák elhelyezéseinek zengőlégy- gyakoriságot módosító hatása

A feltételezésünk az volt, hogy a magas tavaszi-nyári maximum hőmérsékletek esetén az árnyékosabb, üdébb környezetben elhelyezkedő parcellák lesznek preferáltabbak. A látogatottsági arányokat az adott héten (a felvételezés órájában) mért hőmérsékleti maximumokhoz párosítva azonban nem figyelhető meg egyértelmű különbség a parcella elhelyezkedések között. Amennyiben szignifikáns eltérés tapasztalható (pl. a 2011-ben a 3. héten), az nem kizárólag a maximum hőmérsékletek hatása miatt alakult így, mert voltak olyan hetek (pl. 7.), amikor nagyobb hőmérsékleti értékek mellett sem volt kimutatható szignifikáns eltérés két elhelyezkedés között. A parcellák látogatásának gyakoriságát az abban aktuálisan virágzó tápnövényfaj virágzás fenológiai fázisa is befolyásolta (1. táblázat).

Év Max. hőm. Arány
2011 °C max. sövény közép erdő
V. 7. 1. hét 16,9 34% 26% 40%
V. 17. 2. hét 18,1 28% 30% 42%
V. 25. 3. hét 22,8 24% 26% 50%
VI. 4. 4. hét 23,1 29% 33% 39%
VI. 11. 5. hét 20,7 33% 54% 34%
VI. 16. 6. hét 25 31% 32% 37%
VI. 22. 7. hét 27,7 38% 30% 33%
VI. 28. 8. hét 20,7 3% 81% 16%
VII. 6. 9. hét 23,1 8% 58% 33%
VII. 12. 10. hét 25,3 43% 29% 29%
VII. 18. 11. hét 24,4 40% 0% 60%
VII. 30. 12. hét 207% 22% 0% 78%
2012 °C max. sövény közép erdő
V. 8. 1. hét 16,4 32% 31% 37%
V. 15. 2. hét 11,9 35% 33% 32%
V. 24. 3. hét 23,8 32% 34% 33%
V. 30. 4. hét 23,8 26% 37% 37%
VI. 6. 5. hét 18,3 22% 35% 43%
VI.14. 6. hét 19,2 30% 37% 34%
VI. 21. 7. hét 30 28% 30% 43%
VI. 27. 8. hét 20,7 29% 24% 47%
VII. 5. 9. hét 33,2 21% 32% 47%
VII. 13. 10. hét 21,2 13% 50% 38%
VII. 17. 11. hét 20,7 23% 38% 38%

1. táblázat | A felvételezési időpontok legmagasabb hőmérsékleti
értékei és a hozzájuk tartozó látogatottsági arányok a parcellák
elhelyezkedésével összefüggésben

Az évek közötti eltérő maximum hőmérsékletektől várható kedvezőtlen hatás nem következett be, hanem azonos szinten maradt a látogatások száma. Ebből arra következtethetünk, hogy egy viszonylag stabil populációval állunk szemben a vizsgált területen, ami mindenképp pozitív eredmény.

Összefoglalásként elmondható hogy egy megkezdett kísérlet kezdeti fázisában vagyunk, amelyből levonható tapasztalatok alapján felépíthetjük a következő évek megfigyeléseit. Az eddigi eredmények a szakirodalomban közöltekkel egyeznek, de néhány ponton eltérő eredményt kaptunk (pl. a mézontófű esetében) (Altieri, M. A., Ponti, L. és Nicholls, C. I., 2006).

A tápnövények telepítésére nagyobb gondot kell fordítani, hogy az érzékenyebb és lassabban csírázó fajok is megjelenhessenek a tápnövény keverékekben (ernyősök, ternyefélék), mivel ezek a fajok számos szakirodalom alapján kedvezően befolyásolják a zengőlegyek betelepülését.
A jövőben tervezzük a virágzó évelő fajokból álló növénykeverék kipróbálását, valamint a vegetációs időszak nyári, nyárvégi időszakában virágzó fajok alkalmazását.

Köszönetnyilvánítás: a kísérlet beállításában, végrehajtásában nyújtott áldozatos munkát a Soroksári Kísérleti Üzem és Tangazdaság Ökológiai Gazdálkodási Ágazat dolgozóinak ezúton is szeretnénk megköszönni.

Dr. Szalai Zita – Marinov Milán
Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar,
Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék
(Biokultúra 2015/1)

Németországban egy év alatt 10-10 százalékkal nőtt a biotermékeket importáló és a bioalapanyagokat behozó, majd feldolgozó cégek száma, pedig az ökológiai gazdálkodásba vont terület nagysága már eléri az 1 millió 50 ezer hektárt – a teljes mezőgazdasági terület 6,3%-át. Olvass tovább

Kommunikációs rendezvényeink 2011-ben


19. Biokultúra Találkozó (2011. március 26.)

Helyszín: Békéscsaba

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2011/biokulturatalalkozo{/gallery}


 

Kihajtási Ünnep (2011. április 30.)

Helyszín: Hortobágy

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2011/hortobagy{/gallery}


 

V. Országos Bionap

Helyszínek:

  • Hanságliget, 2011. június 26.

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2011/bionap/hansagliget{/gallery}

 

  • Szentantalfa, 2011. július 2.

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2011/bionap/szentantalfa{/gallery}

 

  • Mágocs, 2011. július 10.

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2011/bionap/magocs{/gallery}

 

  • Gömörszőlős, 2011. június 26.

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2011/bionap/gomorszolos{/gallery}

 

  • Hortobágy, 2011. július 10.

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2011/bionap/hortobagy{/gallery}

 

  • Érsekhalma, 2011. július 10.

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2011/bionap/ersekhalma{/gallery}


 

IX. Országos Biofőzőverseny és Pásztortalálkozó (2011. augusztus 26.)

Helyszín: Balmazújváros, Vókonya-puszta

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2011/vokonya{/gallery}


 

Mobillabor-projekt záró rendezvénye (2011. november 25.)

Helyszín: Mosonmagyaróvár

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2011/zaro{/gallery}

 

Vissza: Kommunikációs projektek»

Kommunikációs rendezvényeink 2010-ben


Sajtótájékoztató és nyitó rendezvény (Budapest, 2010. május 20.)

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2010/nyito{/gallery}


 

IV. Országos Bionap (2010. június 27.)

Helyszínek:

Kishantos, Bicsérd, Eperjeske, Sajókaza, Osli, Fülöpjakab.

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2010/bionap/kishantos{/gallery}

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2010/bionap/bicserd{/gallery}

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2010/bionap/eperjeske{/gallery}

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2010/bionap/sajokaza{/gallery}

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2010/bionap/osli{/gallery}

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2010/bionap/fulopjakab{/gallery}


 

VIII. Országos Biofőzőverseny és Pásztortalálkozó (2010. augusztus 20.)

Helyszín: Balmazújváros, Vókonya-puszta

{gallery}mobillabor/rendezvenyek2010/vokonya{/gallery}

 

Vissza: Kommunikációs projektek»


1. Terméshozam

Az áttérés az ökológiai gazdálkodásra különböző hatásokat eredményezhet a helytől és az alkalmazott művelési módtól függően.

Az eddigi tanulmányok eredményei azt mutatják, hogy a kevésbé iparszerű gazdálkodás nagyobb terméseredmények eléréséhez vezet a világ sok táján. Kelet-Brazíliában például megduplázódott a kukorica és búza termésátlaga azokban a gazdaságokban, ahol műtrágyák helyett zöldtrágya- és pillangósnövényeket vetettek tápanyag-utánpótlás céljából. A mexikói kávétermesztők terméseredménye 50%-kal nőtt, áttérve az ökológiai gazdálkodásra. Az 57 országban több mint 286 vizsgált eset eredménye szerint, az ökológiai gazdálkodásra történő átállás kiemelkedően magas terméshozamot, átlagosan 64%-kal nagyobbat eredményezett.

A helyzet bonyolultabb a fejlett ipari országokban, ahol a hatalmas mezőgazdasági területeken intenzíven gazdálkodnak, és megoszlanak a vélemények arról, hogyan egyeztethető össze ez az ökológiai gazdálkodással.

Az Essex-i Egyetem 1999-ben végzett kutatásai szerint azokon az Egyesült Államok-beli farmokon, ahol áttértek az ökogazdálkodásra, kezdetben 10-15%-ot csökkentek a terméseredmények, majd hamarosan elkezdtek növekedni, és magasabb produktivitást értek el, mint az intenzív módon gazdálkodók. Ugyanakkor az Egyesült Királyságbeli Elm Farm Research Center becslése szerint a gabonanövények, az olajrepce és a cukorrépa terméshozama 30-60%-kal lenne kevesebb ökológiai mezőgazdálkodásra történő átállás esetén. Még az angol Soil Association is elismerte, hogy az Egyesült Királyságban az ökológiai hozamok átlagosan 30%-kal maradnak alul a szokványos eredményekhez képest.

Mindezek után remélhetjük-e, hogy elegendő élelmiszert lehet termelni ökológiai módon Európának? Simon Fairlie (korábban Ecologist szerkesztő) a The Land magazinban úgy vélekedik, hogy igen, amennyiben fel vagyunk készülve arra, hogy átgondoljuk étkezési szokásainkat és mezőgazdálkodási gyakorlatunkat. Szcenáriójában azt írja, hogy az Egyesült Királyság mind a 60 millió lakosa fogyaszthat ökológiai gabonanövényeket, burgonyát, cukrot, zöldséget és gyümölcsöt, halat, sertés-, csirke- és marhahúst, viselhet gyapjú és len ruhákat és fűthet biomassza növényekkel. Ennek eléréséhez az átlagos 630 g marhahús helyett a fogyasztást 230 g-ra szükséges mérsékelni, 252 g sertéshúst vagy szalonnát, 210 gramm csirkehúst és összesen 4 kg tejterméket lehet fogyasztani minden héten, azaz jóval többet, mint amennyi 1945-ben rendelkezésre állt. Valószínűleg ki kell egészíteni étkezésünket a házikertben termesztett zöldségekkel, a háztartási hulladékot pedig állataink takarmányozására használhatjuk. A csatornahálózatot úgy kell átalakítani, hogy hulladékainkat természetes tápanyag-utánpótlásként lehessen hasznosítani.

2. Energia

Egy egységnyi élelmiszerből származó kalória előállításához jelenleg körülbelül 10 kalóriányi fosszilis energia szükséges. A nem megújítható erőforrásokban szegény jövőben, amely a kutatók szerint 2012-ben ránk köszönthet, ezek a számok egyszerűen nem lesznek tarthatóak. A Department for Environment, Food and Rural affairs tanulmánya szerint az utóbbi három évben ökológiai növények termesztéséhez átlagosan 25%-kal kevesebb energiát használtak fel, mint a konvencionális gazdálkodás során. Egyes növények még jobb hasznosítási értékeket mutattak: ökológiai póréhagymához 58%-kal, brokkoli termesztéséhez pedig 49%-kal kevesebb energia szükséges. Amennyiben a megtakarításokat szigorú energiatakarékossággal, helyi elosztással ötvözik, az energiafelhasználás az intenzív, központosított élelmiszerrendszereket jellemző értékek töredékére csökken. Egy Berkshire-i kisgazdaságból a Tolhurst Organic Produce 400 háztartásnak szállít ökológiai zöldséges dobozokat. A Surrey Egyetem tanulmánya bemutatja, hogy így 90%-kal kevesebb energiát emésztenek fel az ökológiai élelmiszerek, mint amennyi szükséges a konvencionális, szupermarketben megvásárolható termékek előállításához.

Az ökológiai gazdaságok még messze nem nulla energiaigénnyel működnek, de megvan az esélyük az energia-önellátásra, sőt még energia-exportőrré is válhatnak. A mauritiusi születésű kutató George Chan ötlete a Dream Farm, azaz Álom Gazdaság modell: az állati trágya, növényi és egyéb hulladék biológiai emésztőbe kerül, és metánban gazdag gázzá alakul, amelyet fűtésre és elektromos energia termelésére lehet használni. Ezeknek a bioemésztőknek a maradványanyaga laza szerkezetű, tápanyagban gazdag trágya, amelyet ki lehet permetezni a földekre a terméseredmények növelése érdekében, algák tápanyagaként hasznosítható, továbbá hal- és állattenyésztésben takarmányként alkalmazható.

3. Üvegházhatású gázok kibocsátása és a klímaváltozás

Annak ellenére, hogy az ökogazdálkodást alacsony energiájú módszerek jellemzik, nem az alkalmazott technikákkal érik el a legnagyobb megtakarításokat az üvegház hatású gázok kibocsátása esetében.
A szokványos gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen ammónium-nitrát műtrágyák előállítása során hatalmas mennyiségű nitrogén-oxid keletkezik, a szén-dioxidnál 320-szor veszélyesebb üvegházhatású gáz. Valójában egy tonna ammónium-nitrát előállítása 6,7 tonna mennyiségű üvegházhatású gáz termelődését eredményezi, és a 2003-ban mért adatok szerint az Európában kibocsátott üvegházhatású gázok 10%-áért lehet felelős.

Az ökológiai gazdálkodás során a talaj termőképességének növelése érdekében használt módszerek elősegítik az erőteljesebb gyökérnövekedést, amely növeli az ökológiai anyagok felhalmozódását a talajban, visszatartva a szenet és megakadályozva annak légkörbe jutását. Ennek ellentéte történik konvencionális gazdálkodás során: a nagy mennyiségű, mesterségesen a talajba juttatott tápanyag gyors növekedést és sekély gyökérzetet eredményez. Az Ecological Applications magazinban 1995-ben publikált tanulmány szerint Kaliforniában az ökológiai módon művelt talajokban a széntartalom 28%-kal volt magasabb, mint a hagyományos művelés során. A Rodale Institut kutatása bemutatta, hogy amennyiben az Egyesült Államok a teljes kukorica- és szójaterületét ökológiai módon művelnék, olyan mennyiségű szén konzerválódna a talajban, amennyivel 73%-ban teljesíteni lehetne az Államok kyotoi egyezményben lefektetett szén-dioxid kibocsátásának mértékét.

Az ökogazdálkodás tett egy lépést a szarvasmarhák jó hírének megőrzése érdekében akkor, amikor 2007-ben az emésztőrendszerük mindkét végén távozó metán (szintén erőteljes üvegházhatású gáz) mennyiségének növekedése miatt, ezt az állatfajt hibáztatták. Semmi kétség afelől, hogy ez probléma: becslések szerint világszinten évente 80 millió tonna a kérődző állatoktól származó metán-kibocsátás, ami 2 milliárd tonna széndioxidot jelent (lektor megjegyzése: az üvegházhatás tekintetében), másként megközelíti Oroszország és az Egyesült Királyság éves széndioxid-termelését. Az Institute of Grassland and Environmental Research kutatói úgy gondolják, hogy amennyiben a legeltetés során olyan pillangósfajokat fogyasztanak az állatok, mint a lóhere vagy a szarvaskerep, a kibocsátott metán mennyisége látványosan csökkenhet. A pillangós növények levelei könnyebben emészthetőek, a szarvasmarhák bélrendszerében élő baktériumok nehezebben alakítják a takarmányt metánná. Sőt, úgy tűnik, a szarvasmarhák szívesebben fogyasztanak szarvaskerepet közönséges zöldtakarmány helyett.

4. Vízfelhasználás

A hivatalos adatok szerint a mezőgazdaság a legnagyobb vízigényű gazdasági ágazat, amely a világ friss vízkészletének 72%-át használja, amikor az Egyesült Nemzetek állítása szerint vízkészleteink 80%-a már lefoglalt. Nem mindig volt ez így! Régebben a növényeket a számukra legmegfelelőbb környezetben termesztették, a szárazságtűrő fajokat a trópusokon és a vízigényeseket a mérsékelt égövi területeken. A múlt század második felében a globális piaci igényeknek megfelelően magas terméshozamú gabonaféléket kezdtek termeszteni mindenhol a világon, főképpen búzát, kukoricát és rizst. A „nagy hármas”-ként emlegetett magas vízigényű növények jelentik ma a világon mindenhol a növényekből származó tápanyag több mint felét és a teljes gabonatermesztés 85%-át.

Az ökológiai gazdálkodás azonban más elven működik. Mivel a hangsúly az egészséges talajszerkezet kialakításán és fenntartásán van, elkerülhetőek az intenzív rendszereket jellemző talajtömörséggel, erózióval, szikesedéssel és degradációval kapcsolatos problémák. Ökológiai trágyaszórást és mulcsozást alkalmaznak a vetés előtt, amellyel együtt jár az ásványi anyagok megkötődése. Az ökológiai tápanyag-utánpótló anyagok mentesek a szintetikus műtrágyáktól, jellemzőjük, hogy képesek a vizet fizikailag és kémiailag is megkötni a talajban.

Az ökológiai gazdálkodásban alkalmazzák a vetésváltás, az alávetés és kevert vetés gyakorlatát, melyekkel a talajtakarás szinte egész évben megoldható. Ezzel ellentétben a szokványos gazdálkodás során a vetést megelőzően hosszú ideig fedetlen a talajfelszín, majd betakarítást követően a talaj tápanyagtartalma teljes mértékben ki van téve az eső, a szél és a napsütés eróziós hatásának. Az amerikai Rodale Institute időjárási szélsőségeket vizsgáló 25 éves kísérletében a jobb talajszerkezetnek köszönhetően, ökológiai termesztés során magasabb terméseredményeket értek el aszály és nagy vizek idején egyaránt.

5. Lokalizáció

Az élelmiszer-ellátás globalizációja, melynek eredményeként júniusban perui körtét, februárban pedig spanyol salátát ehetünk, élelmiszereinket árucikké degradálja az állandóan változó világpiacon. Jóllehet, a legnagyobb kereskedők hasznot húznak abból, hogy a termékeket egész évben forgalmazhatják, a környezetünkre gyakorolt hatás kifejezetten káros.

A Föld Barátai szervezet becslése szerint az Egyesült Királyságban egy átlagos étel 1000 mérföldet utazik a földtől a tányérig. A Defra (lektor megjegyzése: brit környezetvédelmi, élelmiszer- és vidékfejlesztési hatóság) 2005. évi összefoglaló beszámolója szerint Nagy-Britanniában az élelmiszerszállításhoz kapcsolódó közvetlen környezeti, szociális és ökonómiai költség évente 9 milliárd fontot kóstál. Ezen felül az élelmiszerek szállítása több mint 30 milliárd, járművek által megtett kilométert jelentett, melynek következtében 19 millió tonna széndioxid került a légkörbe csak 2002-ben.

Az ökológiai mozgalmak filozófiája egy olyan elkötelezettségből nőtte ki magát, mely szerint az embereknek helyben termesztett élelmiszert kell biztosítani. Így logikusnak tűnik, hogy a biomarketing támogatja a lokalizációt, például a zöldségdobozok házhoz szállítását, valamint a termelés helyszínén történő értékesítést a gazdaságban kialakított boltokban és standokon. 2005-2006 között a biotermékek közvetlen értékesítési árbevétele 53%-kal, azaz 95-ről 146 millió fontra nőtt, amely több mint duplája a szupermarketekben észlelt növekedés ütemének. Amint beléptünk a példátlan élelmiszerbiztonsági hiányok korába, fontos, hogy ne csak erre legyünk tekintettel, hanem a fenntarthatóságot is elsőségként kezeljük. Miközben az ökológiai megjelölés önmagában már foglalt, az „ökológiai és helyi” címke olyan megoldást jelent, amellyel a globális piac játékosai nem tudnak versenyezni.

6. Peszticidek

Sokkoló bizonyítéka az agrokémiai iparág erejének az a tény, mely szerint amióta 45 évvel ezelőtt megjelent Rachel Carson a peszticidek hatásait bemutató Néma Tavasz című könyve, 22-ről több mint 450-re nőtt a kereskedelmi forgalomban kapható mesterségesen előállított növényvédőszerek száma.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint évente körülbelül 20.000 haláleset történik a peszticidekkel történő érintkezés vagy azok általi mérgezés miatt. Az Egyesült Királyságban több mint 31 millió kilogramm növényvédőszert juttattak ki csak 2005-ben; ez egy főre vetítve fél kilogramm mérget jelent. Az elmúlt évtizedek hirtelen emelkedő mértékű vegyszer használata káros következmények kialakulásához vezetett, beleértve a kártevők rezisztenciáját és betegségre való hajlamok kialakulását, továbbá a természetes biológiai egyensúly elvesztését és a természetes tápanyagkörforgást visszaszorítja.

Másrészről az ökogazdák szerint, ha egészséges növényeket egészséges talajban termesztünk, azok ellenállóvá válnak a kártevőkkel szemben. Az ökológiai termesztési rendszerek támogatják a természetes folyamatokat, javítva a talaj és a növények egészségét, csökkentve a kártevők, gyomok és betegségek előfordulását.

Legfontosabb felismerés: az ökológiai növények viszonylag lassabban fejlődnek, mint a szokványos fajták és vastagabb sejtfalakkal rendelkeznek, amelyek akadályt jelenthetnek a károsítók számára. A vetésváltás vagy vetés kihagyása szintén gátolja a károsítók életciklusának felépülését, azzal, hogy a növénymaradványokat eltávolítják és azzal, hogy egy adott faj csak hosszabb idő után kerülhet ugyanarra a területre vissza. Sok mezőgazdasági kártevő visszaszorításában segítséget jelentenek a meglévő természetes ellenségek, vagyis az ökológiai rendszerek a fajgazdag agro-ökoszisztémákra is támaszkodhatnak.

Ugyanakkor különleges esetekben, amikor a fertőzések és más káros hatások elhúzódnak vagy túl hevesen jelentkeznek, van lehetőség az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett készítmények használatára. A készítmények használata szigorúan szabályozott és az Ökogazdálkodók Mozgalmainak Nemzetközi Világszervezete (IFOAM) különleges előírásainak kell, hogy megfeleljenek, mielőtt alkalmazásukra sor kerülhet.

A herbicidek használata az ökológiai gazdálkodásban nem engedélyezett.

7. Hatás az ökológiai rendszerekre

A farmok által használt területek az Egyesült Királyság teljes területének 70%-át alkotják, ezzel elsődleges befolyásoló tényezőként hatnak a vadvilágra. Az előző években tapasztalt negatív környezeti hatások leginkább a Közös Agrárpolitika intenzív mezőgazdálkodás alkalmazását ösztönző ajánlásai számlájára írhatók. 1962 óta a madárfajok száma átlagosan 30%-kal csökkent a mezőgazdaságilag művelt terülteken. Ugyanebben az időszakban több mint 192 000 km hosszúságú mezővédő erdősávot irtottak ki, az eredeti erdőállomány 45%-a eltűnt és helyét szántóföldek vették át.

Ezzel szemben az ökogazdaságok aktívan ösztönzik a biodiverzitás fenntartását a talajtermékenység megőrzése és a természetes növényvédelem támogatása érdekében. A változatos gazdálkodási rendszerek egész évben biztosítják az táplálékok széles tárházát és fészkelő, valamint búvóhelyet az élőlények számára, ellentétben a konvencionális gazdaságokkal.

Az ökogazdálkodás hajlamosnak mutatkozik arra, hogy tisztelje a természetes ökoszisztémák egyensúlyi mintáit. Széles körben ismert tény, hogy az élővilág egy elemének kiiktatása vagy visszaszorítása – legyen akár az egy kártevő is – a teljes táplálékláncra megjósolhatatlan hatással bírhat. Az ökogazdák az egészséges gazdaság érdekében fontosabbnak tartják az egészséges ökoszisztémák meglétét, mintsem azt, hogy esetleg ez korlátozza a termést.

2005-ben az angol Nature magazin és a RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) 70-nél is több, egymástól független tanulmányt ismertetett az ökológiai gazdálkodás biodiverzitásra gyakorolt hatásáról, amelyekben ökológiai és konvencionális gazdaságok flóráját, gerinctelen állatait, madárfajait és emlőseit vizsgálták. Azt a következtetés vonták le, hogy az ökológiai gazdálkodás módszereinek alkalmazása a tápláléklánc minden szintjén erősíti a biodiverzitást, a talajlakó élőlényektől a mezőgazdasági területeken élő madarakon keresztül a legnagyobb emlősökig.

8. Előnyök a táplálkozásban

Noha egy teljes világméretű, tisztán ökológiai gazdálkodási rendszer kialakítása azt jelentheti, hogy be kell érnünk kevesebb élelmiszerrel, a kutatók szerint biztosak lehetünk abban, hogy ez a hasznunkra válik.

A Journal of Complementary Medicine 2001-ben megjelent tanulmányából megtudhatjuk, hogy az ökológiai növények 21 alapvető tápanyagot, mint a vas, magnézium, foszfor és C-vitamin, magasabb arányban tartalmaznak, mint a szokványos gazdálkodásból származók. Ugyanakkor az emberi szervezetre toxikus nitrát alacsonyabb szinten volt jelen.

Más tanulmányokból kiderül, hogy az ökológiai gyümölcsök és zöldségek vitaminokat, valamint polifenolokat és antioxidánsokat is sokkal magasabb arányban tartalmaztak. Ismeretes, hogy ezek az anyagok fontos szerepet játszanak a rákos betegségek megelőzésében.

A kutatók előtt világossá vált, hogy miért képesek a biogazdák sokkal táplálóbb élelmiszereket előállítani. A műtrágyák használatának elkerülése miatt csökkent az élelmiszerek nitráttartalma. A jobb talajminőség miatt a növények könnyebben felveszik a nyomelemeket és a peszticidek alacsony szintje azt mutatja, hogy a növények immunrendszere megerősödik, ezáltal több antioxidáns termelődik bennük. A kevésbé erőteljes növekedési ütem miatt ezek az élelmiszerek nincsenek felfújva, szárazanyagtartalmuk magasabb, és egységnyi mennyiségre vetítve több tápanyag van bennük, mint az intenzív technológiákkal előállított termékekben.

Hat egymástól független kutatásból kiderült, hogy a biotakarmánnyal etetett szarvasmarhák tejében magasabb a tápanyagok, mind az omega-3-zsírsav, E-vitamin, béta-karotin, továbbá minden betegség megelőzését segítő anyag mennyisége. Az egyik kiemelkedő eredményt mutat: az omega-3-zsírsav mennyisége 68%-kal magasabb az ökológia tejben, mint a szokványosban.

Az ökológiai élelmiszerek fogyasztása során a szervezetre káros anyagból kevesebbhez juthatunk. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 2000-ben publikált anyaga is megerősíti, hogy a biotermékek kevesebb peszticidet és az állatgyógyászatban használt készítmények maradványait tartalmazták, mint a szokványos társaik. Annak ellenére, hogy az állatok betegsége esetén szükségszerűen alkalmazhatók antibiotikumok, az intenzív gazdaságok napi gyakorlatához hasonlóan takarmányba történő keverésük és rutinszerű alkalmazásuk tiltott. Ezért az ökológiai állattenyésztésre való átállás segíthet megoldani az olyan problémákat, mint az antibiotikum-rezisztencia felbukkanása.

9. A Szaporítóanyag megőrzése

A magok nemcsak az emberi táplálkozásban játszanak fontos szerepet, élő bizonyítékai a több mint tízezer éves mezőgazdaság fejlődésének. Sajnos olyan források ezek, amelyeket példátlanul elhanyagolt az emberiség. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete becslése szerint az utóbbi száz évben a termesztett fajták 75%-a eltűnt.

A hagyományoknak megfelelően a gazdálkodó közösségek megőrizték a vetőmagokat költségtakarékosság céljából és kereskedtek a szomszédos gazdaságokkal. Eleget téve a helyi éghajlati körülményeknek és évszakok jellegzetességeinek, ennek eredményeképpen a vetőmagok változatainak széles skálája alakult ki, beleértve a tenyészidőszak hosszát, a magvak méretét, a külső megjelentést, valamint a termés ízét. Még ennél is fontosabb, hogy a magvak örökletes rezisztenciája folyamatosan változott a különböző időjárási körülmények, új kártevők és betegségek hatására.

Ezzel szemben a modern, intenzív mezőgazdálkodás alapja mindössze néhány növény termesztése; ez a világon csupán mintegy 150 növényfajt jelent. A Zöld Forradalom eredményeként az 1950-es évek második felétől F1 technológiával kifogástalan hibrid vetőmagokat állítanak elő, a legmegfelelőbb genetikai minőséggel. Széles körben alkalmazzák a magas terméshozamot garantáló vetőmagok felhasználását, azonban a hibrid F1 vetőmagok genetikai arculata már az első betakarítást követően fakul, így a gazdák kénytelenek minden évben újra és újra megvásárolni a hibrid vetőmagot.

Az ökológia gazdálkodásban a változatosságon van a hangsúly, ezért az ökológiai gazdálkodás némileg enyhít ezen a problémán, ezt mutatja, hogy a világ harmadik legnagyobb biotechnológiai vállalata, a Syngenta most ökológiai vetőmag „csomagokat” is kínál. Bár a vetőmagok megőrzése nem előírt követelmény az ökotermelésben, ezek a mozgalmak a holisztikus megközelítés miatt alkalmasak erre a feladatra.

Az előzőek alátámasztására, az angliai Warwickshire-ben működő Heritage Seed Library több mint 800, az ország minden részéből származó és a kertészek által gondosan megőrzött idegen-termékenyülő ökológiai növényfajta magjának gyűjteményét tartja fenn. A magok kereskedelmi forgalomba még nem kaphatók, a magbank azonban elsőként hívja fel a figyelmet a mezőgazdasági változatosság erőteljes csökkenésére.

A vetőmagok megőrzése és a helyi fajták termesztésének támogatása az ökogazdálkodás kulcsfontosságú elemévé kell, hogy váljon, megadva a növényeknek a lehetőséget, hogy válaszukat kialakítsák a gyorsan változó klimatikus viszonyokra. Az előbbiek a segítségünkre lehetnek, hogy lépést tudjunk tartani a klímaváltozással a szántóföldeken, ahelyett, hogy a laboratóriumokban kísérletezgetnénk.

10. Munkahelyteremtés

Semmi kétség afelől, hogy a brit mezőgazdaság válságban van. Átlagosan 37 farmer hagy fel naponta a gazdálkodással, és már több elítélt ül a rácsok mögött a börtönökben, mint amennyi ember a mezőn dolgozik.

Habár lassú folyamat, a vidéki munkaerő csökkenése az iparszerű mezőgazdálkodás megjósolható következménye. A britek mindössze egy százaléka dolgozik a termőföldhöz-kapcsolódó vállalkozásokban, a századforduló 35%-os arányával szemben.

A csökkenés következményei súlyosak. Jól képzett munkaerőre lesz szükség az élelmiszerbiztonság fenntartásához a fosszilis üzemanyagot hasznosító mezőgazdasági üzemek átalakulása során. A gépesítés miatt az ismeretek egy része elhalványult, a specializált és intenzív termelési rendszerekben hasznosítják manapság.

Az ökológiai gazdálkodás nem illeszkedik napjaink trendjeihez. Természeténél fogva ez egy nagymértékben élőmunkaigényes rendszer. A kisméretű, szerteágazó tevékenységű gazdaságokban állattartás is folyik, amely más tekintetben egyszerűen nem tekinthető gazdaságosnak. A bionövények és állatok szakértő tudást, folyamatos felügyeletet igényelnek az agrokémiai kontroll hiánya miatt. Az essexi Egyetem 2006-ban publikált anyaga szerint Nagy Britannia ökológiai gazdaságaiban 32%-kal több munkaerőre van szükség, mint a szokványos gazdaságokban. Érdekességként szerepelt a riportban, hogy magasabb foglalkoztatottság nem valósítható meg nem ökológiai gazdaságokban olyan kezdeményezésekkel, mint például a helyi értékesítés. Ehelyett a teljes foglalkoztatottság legnagyobb részét, 81%-át az ökológiai termelési rendszer önmaga alakította ki. A beszámoló szerint, 93 000 új munkahely jönne létre, ha az összes brit gazdaság átállna ökológiai módszerekre.

Sokkal több fiatal munkavállalóra van szükség az ökogazdaságokban, mint bármely más gazdasági ágazatban. A brit mezőgazdászok átlagéletkora jelenleg 56 év, mégis az ökológiai gazdaságok egyre inkább vonzzák a fiatal és lelkes munkaerőt, akiknél a bioszemlélet a jövő élelmiszerelőállítását jelenti. Ez a Soil Association 2007-ben létrehozott kampánycsoportja, az Organic Futures feladata, amely arra törekszik, hogy életteret biztosítson a mezőgazdászok következő generációjának.

Ed Hamer független újságíró és Mark Anslow riporter
(Ecologist magazin) nyomán
fordította: Rusói Réka
(Biokultúra 2008/4, 2008/5)