A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. már több mint húsz éve végzi Magyarországon az ökológiai gazdálkodók és az ökológiai élelmiszer termékpálya szereplőjének ellenőrzését, tanúsítását. Tulajdonosunk, a Magyar Biokultúra Szövetség, abból a mozgalomból nőtte ki magát, amely hazánkban úttörőként kezdett el munkálkodni a biogazdálkodás, a biotermék-fogyasztás előmozdítása, népszerűsítése és széles körű elterjesztése érdekében.

Az OFIS rendszeren keresztül érkezett németországi ALEU-19/2024 számú riasztás és a mellékletei.


 

Az OFIS rendszeren keresztül érkezett az alább látható ALEU-20/2024 számú riasztás és a melléklete.


 

Az OFIS rendszeren keresztül érkezett az alább látható ALEU-17/2024 számú riasztás és a mellékletei.


 

Az OFIS rendszeren keresztül érkezett az alább látható romániai ALEU-14/2024 számú riasztás és a melléklete.  A hamis tanúsítványt az olasz hatóság jelentette.(Verziószám: AF/10:2012_v21, hatályos: 2024. április 1-től)

 • A bevezetésben pontosítva lett, hogy Alap-feltételrendszerünkben a 2024. március 1-ig megjelent és hatályba lépett jogszabályokat vettük figyelembe.
  • Alap-feltételrendszerünkben a 2024. március 1-ig megjelent és hatályba lépett jogszabályokat vettük figyelembe.
 • A 4. (Az ökológiai gazdálkodás (mezőgazdaság) általános előírásai 2) pontja kiegészítésre került, hogy a vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagok termelése során a kiindulási alapanyag – a szaporítóanyagokra vonatkozó hatályos szabályok betartása mellett – szabadon választható a teljes nem GMO kínálatból.
  • A vegetatív szaporítóanyagok és vetőmagok termelése során az 5. fejezetben rögzített követelményeket kell betartani, azzal az eltéréssel, hogy nem kötelezettség a kiindulási alapanyag (vetőgumó, anyamag, anyatelepi anyagok stb.) ökológiai eredetének biztosítása, ebben a szakaszban a kiindulási alapanyag – a szaporítóanyagokra vonatkozó hatályos szabályok betartása mellett – szabadon választható a teljes nem GMO kínálatból. Természetesen követelmény, hogy a felhasznált tétel ne legyen kezelve (csávázva) ökológiai gazdálkodásban nem engedélyezett anyagokkal (az így kezelt szaporítóanyaggal érintett területet újra át kell állítani).
 • A 4. (Az ökológiai gazdálkodás (mezőgazdaság) általános előírásai 5) pontja kiegészítésre került azzal, hogy párhuzamos növénytermesztés esetén, ha a fajta nem azonos, az eltérő hasznosítás is elfogadható könnyen megkülönböztethetőnek.
  • Amennyiben a fajta nem azonos, akkor az eltérő hasznosítás is elfogadható könnyen megkülönböztethetőnek (pl. árukukorica és silózott kukorica, vagy szemes gabona, szemben a zölden, szálasként betakarított gabonával, a magként betakarított édeskömény szemben a gumós édesköménnyel stb.).
 • A 4. (Az ökológiai gazdálkodás (mezőgazdaság) általános előírásai 7) pontjában pontosításra került azon növények köre, amelyekre nem vonatkoznak az altalajjal és az alapkőzettel kapcsolatos követelmények.
  • A növényeket – a vízben természetes módon termesztett növények kivételével – az altalajjal és az alapkőzettel kapcsolatban álló élő talajban vagy az ökológiai termelésben engedélyezett anyagokkal és termékekkel kevert vagy termékennyé tett élő talajban kell termeszteni. Az altalajjal és az alapkőzettel kapcsolatos követelmények nem vonatkoznak a nevelő edénnyel együtt forgalmazott dísz- és egyéb növényekre, továbbá a szabadgyökeres és további kiültetésre szánt konténeres palántákra a kiültetésig, valamint a csíráztatott magvakra és a hajtatott cikóriára.
 • Az 5. fejezet címe módosult „Az ökológiai növénytermesztés és növénygyűjtés, továbbá a csíráztatás és a cikória hajtatás előírásai”:
  • 5. AZ ÖKOLÓGIAI NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉS NÖVÉNYGYŰJTÉS, TOVÁBBÁ A CSÍRÁZTATÁS ÉS A CIKÓRIAI HAJTATÁS ELŐÍRÁSAI
 • Az 5.1. (Általános előírások és vetésforgó) 6) pontjában pontosítások történtek a vetésforgó szabályaitól való eltérésekkel kapcsolatosan.
  • A sikeres pillangós és nem pillangós másodvetések a vetésforgó számítás során teljes évnek számítanak. A szántóföldön – az évelő növényeket (pl. lucerna, vöröshere, spárga) leszámítva – minden évben legyen vetésváltás, alapesetben közvetlenül önmaga után azonos növény nem termeszthető. A kalászos gabona aránya a teljes ökológiai szántóterülethez viszonyítva lehetőleg ne haladja meg az 50%-ot évenként, vagy adott területen a vetésforgó egymást követő éveiben. A növényi sorrendbe az önmaga, illetve a vetésforgóra hasonló hatású rokon növény utáni visszakerülés hosszabb idő után következzen be, mint amelyet a vonatkozó, nem ökológiai szakirodalmak ajánlanak. A Biokontroll által ajánlott legkorábbi visszakerülési időket a gyakoribb növényekre az 1. táblázat tartalmazza. Ha valaki fontos szakmai, üzletpolitikai indokokkal el akar térni a Biokontroll által ajánlott visszakerülési időktől, akkor – a későbbi viták elkerülése érdekében – jobb, ha vetés, ültetés előtt egyeztet a Biokontrollal.
 • Az 5.4. (Szaporítóanyag) fejezet 5.4.1. (Általános előírás) pontjába kisebb pontosítás mellett bekerült, hogy a nem ökológiai szaporítóanyag felhasználása minden esetben engedélyhez kötött.
  • Az ökológiai növényi szaporítóanyag kiválasztásakor a gazdasági szereplőknek előnyben kell részesíteniük az ökológiai gazdálkodásra alkalmas ökológiai növényi szaporítóanyagot. Ebben az esetben a merisztématenyésztés kivételével valamennyi szaporítási eljárást tanúsított ökológiai gazdálkodás keretében kell folytatni.
  • A nem ökológiai szaporítóanyag felhasználása minden esetben engedélyhez kötött.
 • Az 5.4.5. (A palántákra, dugványokra, oltványokra, faiskolákra stb. vonatkozó speciális előírások) 5.4.5.2. alpont címe változott:
  • 5.4.5.2. Egy vegetációnál hosszabb fejlődésű növényekre vonatkozó előírások
 • Az 5.5. (Tisztítás, fertőtlenítés) fejezetben pontosításra került, hogy az ökológiai termesztésben 2026. január 1. után csak a 7. mellékletben szereplő tisztító- és fertőtlenítő szerek használhatók.
  • Az ökológiai növénytermesztésben (2026. január 1. után) csak azok a tisztító- és fertőtlenítőszerek használhatók, amelyek szerepelnek az ökológiai termelésben engedélyezett tisztító- és fertőtlenítő szerek listáján (7. melléklet).
 • Új alpontként bekerült az 5.8.2. „Csíráztatás, cikória hajtatás előírásai”.
  • 5.8.2. Csíráztatás, cikória hajtatás előírásai
   Az altalajjal és az alapkőzettel kapcsolatban álló élő talajban történő termesztési kötelezettség alól kivételt jelentenek a következők: csíráztatás és cikória hajtatása. Ezekben az esetekben tiszta vízet lehet használni, követelmény, hogy a kiindulási alapanyag (mag, szem, hajtás stb.) ökológiai gazdálkodásból származzon, és a csíranövények, hajtások kizárólag a szikanyagból, illetve a felhalmozott anyagokból táplálkozzanak. Tartóközegként a magvak nedvesen tartása érdekében használhatók azok a 2. Mellékletben felsorolt semleges anyagok, amelyek tápanyagot nem szolgáltatnak (pl. növényi melléktermékek közül a kókuszrost, a Kőzetliszt, agyagok és agyagásvány közül pl. a kvarcliszt, homok és a perlit). Álláspontunk szerint a mikrozöldek termesztésére is ezek az előírások vonatkoznak.

   A halványított (hajtatott) cikória estében a gyökereknek ökológiai gazdálkodásból kell származniuk és vagy tiszta vízben, vagy olyan termesztőközegben termeszthetők, amelyek összetétele megfelel a 2. mellékéletben rögzítetteknek.
 • A 7.1.6. (Takarmányozás) 7.1.6.1. (Saját, vagy más ökológiai gazdaságból származó takarmány) alpontjába bekerült, hogy 2024. január 1-től a takarmány legalább 70%-ának a saját mezőgazdasági termelőegységből kell származnia, illetve ha ez nem lehetséges, azt más – ugyanabban a régióban lévő – ökológiai gazdaságokkal folytatott együttműködésben kell előállítani.
  • A növényevő állatok esetében – a vándorló legeltetés időszakát leszámítva – 2024.január 1-től a takarmány legalább 70%-ának a saját mezőgazdasági termelőegységből kell származnia, vagy ha ez nem lehetséges, azt más – ugyanabban a régióban lévő – ökológiai gazdaságokkal folytatott együttműködésben kell előállítani.
 • A 7.1.6.4. (Szokványos takarmány) 3) pontjában a mondat értelmezhetősége végett kihúzásra került egy szó.
  • Az illetékes hatóság (11. melléklet) szerint engedélyezheti a termelők számára, meghatározott területen a nem ökológiai takarmányok korlátozott időszakban történő használata, ha a termelt takarmány megsemmisült vagy korlátozásokat vezetnek be, elsősorban kivételes időjárási körülmények, járvány kitörése, mérgező anyaggal történt szennyezés vagy tűzvész miatt. A gazdasági szereplőknek külön-külön kell dokumentálniuk az eltérés alkalmazására való jogosultságukat.
 • A 7.2.4. (A méhegészségügy szabályai) 1) pontjában pontosításra került, hogy a keretek és kaptárak tisztításához, fertőtlenítéséhez használható nátrium-hidroxid.
  • A keretek, kaptárok tisztításához és fertőtlenítéséhez nátrium-hidroxid használható.
 • A 9.3. (Az EU bio rendeletekben nem szabályozott vendéglátó, illetve a közétkeztető által végzett vendéglátó, illetve közétkeztető tevékenységekből származó termékek (továbbiakban: vendéglátás) ökológiai előírásai) fejezet 9.3.6. (Tisztítás, fertőtlenítés, kártevők elleni védekezés) pontjában pontosításra került, hogy 2026. január 1. után csak a 7. mellékletben szereplő, ökológiai élelmiszer előállításban engedélyezett tisztító- és fertőtlenítő szerek használhatók.
  • Tisztításra és fertőtlenítésre a nem bio vendéglátásban Magyarországon élelmiszer-vállalkozási létesítményekben felhasználásra engedélyezett anyagok és készítmények használhatók jelenleg, később (2026. január 1. után) olyanok, amelyeket ökológiai élelmiszer előállításban engedélyeztek (7. melléklet).
 • A 9.4. (Az EU bio rendeletekben szabályozott kedvtelésből tartott állatok eledele előállításának ökológiai előírásai) fejezet átdolgozásra került az EU bio rendeletekben foglaltak szerint.
  • 9.4. Az EU bio rendeletekben szabályozott kedvtelésből tartott állatok eledele előállításának ökológiai előírásai
   9.4.1. A kedvtelésből tartott állatok eledelének készítésére vonatkozó előírások
   A kedvtelésből tartott állatok eledele takarmány, ennek megfelelően az EU bio rendeletek és jelen feltételrendszer takarmányozásra vonatkozó előírásai közé kerültek. Takarmányozásra használható termékek és anyagok táblázatok (5. Melléklet) tartalmazzák a kedvtelésből tartott állatok eledele elkészítésekor felhasználható adalékanyagokat, takarmány-kiegészítőket és egyéb anyagokat is.
   9.4. 2. Jelölés
   A kedvtelésből tartott állatok eledelének jelölését az általános szabályoknak, előírásoknak megfelelően kell elvégezni. Ebben a pontban kizárólag az ökológiai gazdálkodásra utaló jelölésekkel kapcsolatos előírásokat részletezzük.
   Az Alap-feltételrendszer 3.1. – 3.5. pontjában lefektetett szabályokat követjük értelemszerű megközelítéssel. Az állateledelek címkéjén az ökológiai (bio stb.) megjelölés a következő módon szerepelhet:

   1. A termék kereskedelmi megnevezésben és az összetevők felsorolásában, ha:
   a) megfelel az EU bio rendeletekben rögzített feltételeknek (előállítási szabályoknak, feldolgozási technológiáknak);

   b) a mezőgazdasági eredetű összetevőinek mindegyike ökológiai vagy legalább 95 tömegszázaléka ökológiai eredetű;
   c) az előrecsomagolt eledel esetében csomagoláson fel kell tüntetni az Európai Unió ökológiai termelés jelölésére szolgáló logóját.
   2. csak az összetevők felsorolásában (a kereskedelmi megnevezésben nem), ha:
   a) a termék mezőgazdasági eredetű összetevőinek kevesebb mint 95 tömegszázaléka ökológiai, és az összetevők megfelelnek az EU bio rendeletekben rögzített termelési szabályoknak;
   b) az eledel feldolgozása során kizárólag az EU bio rendelet alapján engedélyezett takarmányadalékanyagokat és technológiai segédanyagokat használnak fel; és
   c) az eledel megfelel az EU bio rendeletekben rögzített előállítási szabályoknak, feldolgozási technológiáknak.
   d) A címkén az összetevők felsorolásában jelezni kell az ökológiai összetevőknek a mezőgazdasági eredetű összetevők teljes mennyiségéhez viszonyított teljes százalékát.
   e) A százalékos arány jelzése az összetevők felsorolásában szereplő jelzésekkel megegyező színben, méretben és betűtípussal kell megjelennie.
   3. A természetben vadon élő állatok esetén a vadászatból vagy halászatból származó összetevőket tartalmazó eledel kereskedelmi megnevezésben és az összetevők felsorolásában, ha:
   a) a fő összetevő vadászati vagy halászati termék;
   b) minden egyéb mezőgazdasági eredetű összetevő ökológiai;
   c) a kereskedelmi megnevezésben egyértelműen a fő összetevőtől eltérő ökológiai összetevőhöz kapcsolódik;
   d) a feldolgozása során kizárólag az EU bio rendelet alapján engedélyezett takarmány-adalékanyagokat és technológiai segédanyagokat használnak fel; és
   e) az eledel megfelel az EU bio rendeletekben rögzített előállítási szabályoknak, feldolgozási technológiáknak.
   f) A címkén az összetevők felsorolásában jelezni kell az ökológiai összetevőknek a mezőgazdasági eredetű összetevők teljes mennyiségéhez viszonyított teljes százalékát.

   g) A százalékos arány jelzése az összetevők felsorolásában szereplő jelzésekkel megegyező színben, méretben és betűtípussal kell megjelennie.
   A címkén az összetevők felsorolásában jelezni kell, hogy mely összetevők ökológiaiak. Az ökológiai termelésre való hivatkozások csak az ökológiai összetevőkkel kapcsolatban jelenhetnek meg.

   Logóhasználat, védjegyek
   A Magyar Biokultúra Szövetség és/vagy a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. védjegye csak abban az esetben alkalmazható, ha a mezőgazdasági eredetű összetevők legalább 95 tömegszázaléka ökológiai gazdálkodásból származik (e fejezet 1. pontjának megfelelnek).
 • A 10. (Élelmiszerként, vagy takarmányként felhasznált élesztő) fejezet 4) pontjában pontosításra került, hogy 2026. január 1. után csak a 7. mellékletben szereplő, ökológiai feldolgozás számára engedélyezett tisztító- és fertőtlenítő szerek használhatók.
  • Tisztításhoz és fertőtlenítéshez csak a feldolgozók számára engedélyezett tisztító- és fertőtlenítőszerek használhatók jelenleg, később (2026. január 1 után) az ökológiai feldolgozás számára engedélyezettek (7. melléklet).
 • A 12. (Az ökológiai termékek mozgatásának, szállításának, raktározásának és ezek bizonylatolásának előírásai) fejezet 12.4. (A termékek tárolása) 5) pontjában pontosításra került, hogy 2026. január 1. után csak a 7. mellékletben szereplő, ökológiai gazdálkodásban engedélyezett tisztító- és fertőtlenítő szerek használhatók.
  • Tisztításhoz és fertőtlenítéshez csak olyan tisztító- és fertőtlenítőszerek használhatók a tárolásra szolgáló létesítményekben, amelyeket erre engedélyeztek, később (2026. január 1. után), csak az ökológiai gazdálkodásban engedélyezettek (7. melléklet).
 • Az 1. melléklet (Növényvédelemre használható anyagok) 1. (Egyszerű anyagok) és 2. (Kis kockázatú anyagok) listái bővültek, illetve egyes anyagok neve és egyedi feltételei, korlátozásai változtak.
  • 1. Egyszerű anyagok

   Név Egyedi feltételek és korlátozások
   Kitozán-hidroklorid* Aspergillus-ból vagy ökológiai akvakultúrából vagy fenntartható halászatból.
   Kitozán* Aspergillus-ból vagy ökológiai akvakultúrából vagy fenntartható halászat
  • 2. Kis kockázatú anyagok

   Név Egyedi feltételek és korlátozások
   Vas-pirofoszfát
   Nátrium-hidrogén-karbonát
   Egyéb kis kockázatú, növényi vagy állati eredetű anyagok* A gyomirtó szerként történő felhasználáson kívül minden felhasználás engedélyezett
  • A 2. mellékletbe (Tápanyagpótló és talajjavító anyagok) listája bővült: komposztált vagy fermentált biohulladék, illetve szelénsók.

   Név (összetett termékek, illetve kizárólag az alábbiakban felsorolt anyagokat tartalmazó termékek) Leírás, egyedi feltételek és korlátozások
   Komposztált vagy fermentált biohulladék Forrásánál elkülönítve gyűjtött biohulladékból nyert, majd komposztált vagy biogáztermelés céljából anaerob erjesztéssel kezelt termék csak növényi és állati eredetű biohulladékból kizárólag akkor, ha a tagállam által elismert, zárt és ellenőrzött gyűjtőrendszerben állították elő maximális koncentrációk mg/kg szárazanyagban kifejezve: kadmium: 0,7; réz: 70; nikkel: 25; ólom: 45; cink: 200; higany: 0,4; króm (összesen): 70; króm (VI): nem kimutatható.
   Szelénsók Kizárólag az állattartásra és/vagy legeltetésre, illetve a takarmánynövények termesztésére használt talajok hiánya esetén
 • Az 5. melléklet (Takarmányozásra használható termékek és anyagok) 1. (Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok) listája bővült: kálcium-klorid.
  • 1. Ásványi eredetű takarmány-alapanyagok

   Név Egyedi feltételek és korlátozások
   Kálcium-klorid Különleges táplálkozási célokra: az ellési bénulás és a tünetmentes hipokalcémia kockázatának csökkentésére szánt takarmányként történő felhasználásra tejelő teheneknél kizárólag szelektíven alkalmazható (az erre rászoruló egyedek esetében korlátozott ideig) lehetőleg természetes sós léből tisztítással előállított kalcium- klorid formájában.
 • Az 5. melléklet (Takarmányozásra használható termékek és anyagok) 2. (Egyéb takarmány-alapanyagok) listája bővült: algaolaj, ill. propilénglikol; [1,2-propándiol]; [propán-1,2-diol].
  • 2. Egyéb takarmány-alapanyagok
   Név Egyedi feltételek és korlátozások
   Algaolaj Mikroalgából fermentáció útján extrahált olaj a fermentációs termesztőközeg nem származhat GMO-ból és lehetőség szerint ökológiai nyersanyagokból kell származnia.
   Propilénglikol; [1,2- propándiol]; [propán-1,2-diol] Kizárólag különleges táplálkozási célokra: a ketózis kockázatának csökkentésére szánt takarmányként történő felhasználásra tejelő tehenek, anyajuhok és kecskék esetében kizárólag szelektíven alkalmazható (az erre rászoruló egyedek esetében korlátozott ideig.
 • A 6. melléklet (Takarmány-adalékként és takarmányozási célra használt egyéb anyagok) 1. (Technológiai adalékanyagok) listájának d) (Kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok) allistájában az első oszlop elnevezése változott: azonosító szám vagy funkcionális csoport, ill. az E 560 neve pontosításra került: Szteatitok és klorit természetes keverékei.

  • d) (Kötőanyagok és csomósodásgátló anyagok

   Azonosító szám, vagy funkcionális csoport Név Egyedi feltételek és korlátozások
   E 560 Szteatitok és klorit természetes keverékei
 • A 6. melléklet (Takarmány-adalékként és takarmányozási célra használt egyéb anyagok) 3. (Tápértékkel rendelkező adalékanyagok) listájának b) (Nyomelemek vegyületei) allistája bővült: 3b107 – Fehérjehidrolizátumok vas(II)-kelátja, 3b110 – Vas-dextrán 10%, 3b407 – Fehérjehidrolizátumok réz(II)-kelátja, 3b505 – Fehérjehidrolizátumok mangánkelátja, 3b810 – Szelénnel dúsított, inaktivált élesztő Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060.

  • b) Nyomelemek vegyületei

   Azonosító szám vagy funkcionális csoport Név Egyedi feltételek és korlátozások
   3b107 Fehérjehidrolizátumok vas(II)-kelátja Lehetőleg ökológiai szójatermelésből kell származnia.
   3b110 Vas-dextrán 10% Kizárólag különleges táplálkozási célokra: a születés utáni vashiány kompenzálására szánt takarmányként történő felhasználásra kizárólag szopós malacok esetében a dextrán fermentációjához használt termesztőközeg nem származhat GMO-ból kizárólag szelektíven alkalmazható (csak az erre rászoruló szopós malacok esetében korlátozott ideig.
   3b407 Fehérjehidrolizátumok réz(II)-kelátja Lehetőleg ökológiai szójatermelésből kell származnia.
   3b505 Fehérjehidrolizátumok mangán-kelátja Lehetőleg ökológiai szójatermelésből kell származnia.
   3b612 Fehérjehidrolizátumok cink-kelátja Lehetőleg ökológiai szójatermelésből kell származnia.
   3b810 Szelénnel dúsított, inaktivált élesztő Saccharomyces cerevisiae CNCM I- 3060
 • A 7. melléklet (Tisztításra és fertőtlenítésre használható anyagok) 1. listájának elnevezése módosult: Az állattartásra használt épületek, létesítmények, berendezések, továbbá tavak, ketrecek, tartályok, átfolyóvizes rendszerek folyosói tisztítására és fertőtlenítésére átmenetileg (2025. december 31-ig) felhasználható szerek (biocid termékként nem használhatók a *-gal jelzett anyagok és azok a termékek, amelyek ezeket tartalmazzák).
  • Az állattartásra használt épületek, létesítmények, berendezések, továbbá tavak, ketrecek, tartályok, átfolyóvizes rendszerek folyosói tisztítására és fertőtlenítésére átmenetileg (2025. december 31-ig) felhasználható szerek (biocid termékként nem használhatók a *-gal jelzett anyagok és azok a termékek, amelyek ezeket tartalmazzák)
 • A 7. melléklet (Tisztításra és fertőtlenítésre használható anyagok) korábbi 1. listája helyett bekerült a következő két allista: 1.1. Állattartásra szolgáló épületek és berendezések tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló termékek; valamint az 1.2. Az akvakultúrás állattartásban alkalmazható tisztító és fertőtlenítő termékek.
  • 1.1.  Állattartásra szolgáló épületek és berendezések tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló termékek:
   – kálium- és nátriumszappan

   – víz és gőz
   – mésztej
   – mész
   – égetett mész
   – nátrium-hipoklorit (például folyékony fehérítőszerként)
   – nátrium-hidroxid*
   – kálium-hidroxid*
   – hidrogén-peroxid
   – lenmagolaj, levendulaolaj és borsmentaolaj
   – egyéb természetes növényi kivonatok*
   – citromsav, perecetsav, hangyasav, tejsav, oxálsav* és ecetsav
   – alkohol
   – salétromsav* (tejüzemi berendezés)
   – foszforsav* (tejüzemi berendezés)
   – formaldehid
   – a tőgy és fejőberendezés tisztításához és fertőtlenítéséhez használt termékek
   – nátrium-karbonát*.
   1.2.  Az akvakultúrás állattartásban alkalmazható tisztító és fertőtlenítő termékek
   1.2.1. Az eszközöknek és létesítményeknek a víziállatok távollétében való tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló termékek:

   – ózon
   – nátrium-hipoklorit
   – kalcium-hipoklorit
   – kalcium-hidroxid
   – kalcium-oxid
   – nátrium-hidroxid
   – alkohol
   – rézszulfát*
   – kálium-permanganát*
   – természetes kaméliamagból készült kaméliaolaj-készítmény* (tea seed cake); (használata a garnélarák termelésre korlátozódik)
   – kálium-peroxo-monoszulfát és nátrium-klorid hipoklórossavat eredményező keveréke.
   1.2.2. Az eszközöknek és létesítményeknek a víziállatok távollétében vagy jelenlétében való tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló termékek:
   – mészkő (kalcium-karbonát) a pH szabályozására

   – dolomit a pH kiigazítására (használata a garnélarák-termelésre korlátozódik)
   – nátrium-klorid
   – hidrogén-peroxid
   – nátrium-perkarbonát
   – szerves savak (ecetsav, tejsav, citromsav)
   – huminsav*
   – peroxi-ecetsav*
   – perecetsav és peroktánsav
   – jodoforok (csak ikra jelenlétében)
 • A 8. melléklet Feldolgozott ökológiai élelmiszerek és élelmiszerként vagy takarmányként felhasznált élesztő előállításában használható termékek és anyagok „A” szakaszának (élelmiszer-adalékanyagok, beleértve a hordozóanyagokat) táblázata bővült (Kálium- nátrium-tartarát), illetve egyes anyagok felhasználhatósága és egyedi feltételei, korlátozásai változtak.
  • „A” szakasz – élelmiszer-adalékanyagok, beleértve a hordozóanyagokat.
   A csillaggal megjelölt élelmiszer-adalékanyagokat mezőgazdasági eredetű összetevőként kell figyelembe venni.

   Kód Név Azon ökológiai élelmiszerek, amelyekhez hozzáadható Egyedi feltételek és korlátozások
   E 300 Aszkorbinsav Növényi eredetű termékek húskészítmények (08.3. kategória (*)) és előkészített húsok (08.2 kategória (*)), amelyekhez adalékanyagoktól vagy sótól eltérő összetevőket adtak
   E 322* Lecitinek Növényi eredetű termékek termékek, állati eredetű termékek Ökológiai termelésből kell származniuk.
   E 335 Nátriumtartarátok Növényi eredetű termékek 2027. január 1-jétől, ökológiai termelésből kell származniuk.
   E 336 Káliumtartarátok Növényi eredetű termékek 2027. január 1-jétől, ökológiai termelésből kell származniuk.
   E 337 Kálium- nátriumtartarát Növényi eredetű termékek 2027. január 1-jétől, ökológiai termelésből kell származniuk.
 • A Tartalomjegyzékben átvezetésre kerültek az egyes fejezet- és alcím módosítások.

1. Az előző lapzárta óta kihirdetett új ökológiai gazdálkodási rendeletek

 • 1.1. A Bizottság (EU) 2023/2785 végrehajtási rendelete (2023. december 14.) az (EU) 2021/2325 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek Unióba történő behozatala terén illetékes egyes ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerése tekintetében történő módosításáról.
 • 1.2. A BIZOTTSÁG (EU) 2024/230 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2023. október 25.) az (EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az ökológiai termékek behozatalával kapcsolatos, a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti elismerés felügyelete érdekében a harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek által megosztandó információk, valamint az e felügyelet gyakorlása során hozandó intézkedések tekintetében való módosításáról.
 • 1.3. AZ AGRÁRMINISZTER 178/2023. (XII. 27.) AM RENDELETE a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet deregulációs szempontú módosításáról.

(A hatályos EU és hazai ökológiai gazdálkodási jogszabályok gyűjteménye elérhető itt: https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/jogszabalyok/)

2. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2024. évi ellenőrzési és nyilvántartási díjai

Szerződésünk 5. pontja értelmében a tárgyévi díjváltozás az inflációt követi, továbbá a minimál díjak esetében az önköltséghez igazíthatók. 2024-ben kizárólag az inflációt érvényesítjük árainkban. Ennek megfelelően az alábbi szolgáltatási díjakkal számolhatnak T. Partnereink ebben az évben.

Feldolgozó-, forgalmazó-, export-, import-, gombatermesztő-, vadon termő növények, gombabegyűjtő-, tárolási- és alvállalkozói tevékenységek esetén:

 • ellenőrzés időtartamára: 23 800 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
 • felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartamára*: 23 800 Ft/ megkezdett óra + 27% áfa;
 • kiszállási díj: 44 000 Ft + 27% áfa;
 • az éves díj legalább: 103 000 Ft + 27% áfa ellenőrzési és nyilvántartási díj és 44 000 Ft + 27% áfa kiszállási díj;

* A felkészülés, értékelés és tanúsítás idő tartama megegyezik az ellenőrzés időtartamával.

Mezőgazdaság, méhészet, akvakultúra esetén:

MEGNEVEZÉS DÍJ
Szántóföldi növények 5 200 Ft/ha + ÁFA
Szőlő, gyümölcs, zöldség, gyógynövény 9 100 Ft/ha + ÁFA
Nem termő ültetvény 5 200 Ft/ha + ÁFA
Szálastakarmány-növények 3 500 Ft/ha + ÁFA
Fővetésű zöldtrágya növények 3 500 Ft/ha+ ÁFA
Gyep 350 Ft/ha + ÁFA
Ugaroltatott terület 1 600 Ft/ha + ÁFA
Egyéb (erdő, nádas, ökológiai kiegészítő terület stb.)
1 600 Ft/ha + ÁFA
Üvegház, fólia esetében (termesztő felület) 53 Ft/m2 + ÁFA
Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség) 2 500 Ft/állategység + ÁFA
Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség alatt, illetve felett) 3 800 Ft/állategység + ÁFA
Méhészet 410 Ft/család + ÁFA
Halastó 1 500 Ft/ha + ÁFA
Minimáldíj 147 000 Ft + ÁFA ellenőrzési és nyilvántartási díj és 4 700 Ft + ÁFA kockázatelemzési díj

3. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek alkalmazása feszültségekkel jár és leggyakrabban jelentős mértékben emeli a tartozás-állományt.

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
(A hivatalos közleményt leközöltük a Biokultúra 2024/1 számában is)

 

Lapzárta óta kihirdetett új EU ökológiai gazdálkodási rendeletek

A Bizottság (EU) 2023/1686 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. június 30.) az (EU) 2021/1698 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a tanúsított, ökológiai termelést folytató gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és ökológiai termékek harmadik országban végzett ellenőrzésére jogosult ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozó egyes eljárási követelmények, valamint a felügyeletükre vonatkozó egyes követelmények tekintetében történő módosításáról.

A Bizottság (EU) 2023/2229 végrehajtási rendelete (2023. október 25.) a bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról szóló (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/2419 rendelete (2023. október 18.) a kedvtelésből tartott állatoknak szánt ökológiai eledel jelöléséről.

(A hatályos EU és hazai ökológiai gazdálkodási jogszabályok gyűjteménye elérhető itt: https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/jogszabalyok/.)

A pályázat beadási határideje 2023. november 20. A nyertes pályázók részére a miniszteri díj és az elismerő oklevél átadására a Termelői Közösségek Napja alkalmából 2023. december 7-én kerül sor.

A pályázat célja a hagyományos és tájjellegű termékek piacra jutásának elősegítése, a fogyasztók körében való népszerűsítése érdekében kimagasló tevékenységet folytató közösségek és egyének elismerése és példaképül állítása. A pályázatot önkormányzatok, önkormányzati társulások, nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek, valamint civil szervezetek nyújthatják be társadalmi és egyéni kategóriában.

A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot és mellékleteit kizárólag elektronikusan, PDF formátumban kell benyújtani a kozossegidij@am.gov.hu elektronikus levélcímre, az Agrárminisztérium Borászati, Eredetvédelmi és Agrármarketing Főosztálya részére. Az e-mail tárgya: KDHT pályázat (2023).

További információ a + 36 (1) 795-1705 telefonszámon vagy a kozossegidij@am.gov.hu e-mail címen kérhető.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap itt érhető el: https://gi.kormany.hu/kdht-2023

Az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” elnevezésű, VP4-11.1.-11.2.-18 kódszámú felhívás módosításának eredményeként azok a támogatást igénylők, akik jelenleg részt vesznek a programban élhetnek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével.

A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítását 2023. október 16-tól 2023. november 15-ig terjedő időszakban, a Magyar Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával lehet kérelmezni.

A hosszabbítást követően a kötelezettségvállalási időszak vége 2023. december 31. helyett 2024. december 31. lesz. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem visszavonására a Kincstár 2024. január 15-ig lehetőséget biztosít.

Amennyiben a gazdálkodó nem kíván élni a 2023. december 31-én lejáró kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbításának lehetőségével, úgy nem szükséges kérelmet benyújtania, azonban a benyújtásra rendelkezésre álló határidő jogvesztő hatályú.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a VP ÖKO támogatás folyósításának továbbra is feltétele a kötelezettségvállalás minden napját lefedő a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft-vel megkötött szerződés, illetve az érvényes minőstő tanúsítvány megléte.

A pályázati felhívás módosításairól szóló közlemény, a módosított pályázati felhívás és a kapcsolódó segédletek az alábbi linkre kattintva érhetőek el:
https://archive.palyazat.gov.hu/vp4-111-112-18-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkods-fenntartsa-1