Az OFIS rendszeren keresztül érkezett az alább látható romániai ALEU-14/2024 számú riasztás és a melléklete.  A hamis tanúsítványt az olasz hatóság jelentette.1. Az előző lapzárta óta kihirdetett új ökológiai gazdálkodási rendeletek

  • 1.1. A Bizottság (EU) 2023/2785 végrehajtási rendelete (2023. december 14.) az (EU) 2021/2325 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek Unióba történő behozatala terén illetékes egyes ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek elismerése tekintetében történő módosításáról.
  • 1.2. A BIZOTTSÁG (EU) 2024/230 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2023. október 25.) az (EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az ökológiai termékek behozatalával kapcsolatos, a 834/2007/EK tanácsi rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti elismerés felügyelete érdekében a harmadik országok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek által megosztandó információk, valamint az e felügyelet gyakorlása során hozandó intézkedések tekintetében való módosításáról.
  • 1.3. AZ AGRÁRMINISZTER 178/2023. (XII. 27.) AM RENDELETE a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet deregulációs szempontú módosításáról.

(A hatályos EU és hazai ökológiai gazdálkodási jogszabályok gyűjteménye elérhető itt: https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/jogszabalyok/)

2. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2024. évi ellenőrzési és nyilvántartási díjai

Szerződésünk 5. pontja értelmében a tárgyévi díjváltozás az inflációt követi, továbbá a minimál díjak esetében az önköltséghez igazíthatók. 2024-ben kizárólag az inflációt érvényesítjük árainkban. Ennek megfelelően az alábbi szolgáltatási díjakkal számolhatnak T. Partnereink ebben az évben.

Feldolgozó-, forgalmazó-, export-, import-, gombatermesztő-, vadon termő növények, gombabegyűjtő-, tárolási- és alvállalkozói tevékenységek esetén:

  • ellenőrzés időtartamára: 23 800 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
  • felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartamára*: 23 800 Ft/ megkezdett óra + 27% áfa;
  • kiszállási díj: 44 000 Ft + 27% áfa;
  • az éves díj legalább: 103 000 Ft + 27% áfa ellenőrzési és nyilvántartási díj és 44 000 Ft + 27% áfa kiszállási díj;

* A felkészülés, értékelés és tanúsítás idő tartama megegyezik az ellenőrzés időtartamával.

Mezőgazdaság, méhészet, akvakultúra esetén:

MEGNEVEZÉS DÍJ
Szántóföldi növények 5 200 Ft/ha + ÁFA
Szőlő, gyümölcs, zöldség, gyógynövény 9 100 Ft/ha + ÁFA
Nem termő ültetvény 5 200 Ft/ha + ÁFA
Szálastakarmány-növények 3 500 Ft/ha + ÁFA
Fővetésű zöldtrágya növények 3 500 Ft/ha+ ÁFA
Gyep 350 Ft/ha + ÁFA
Ugaroltatott terület 1 600 Ft/ha + ÁFA
Egyéb (erdő, nádas, ökológiai kiegészítő terület stb.)
1 600 Ft/ha + ÁFA
Üvegház, fólia esetében (termesztő felület) 53 Ft/m2 + ÁFA
Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség) 2 500 Ft/állategység + ÁFA
Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség alatt, illetve felett) 3 800 Ft/állategység + ÁFA
Méhészet 410 Ft/család + ÁFA
Halastó 1 500 Ft/ha + ÁFA
Minimáldíj 147 000 Ft + ÁFA ellenőrzési és nyilvántartási díj és 4 700 Ft + ÁFA kockázatelemzési díj

3. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek alkalmazása feszültségekkel jár és leggyakrabban jelentős mértékben emeli a tartozás-állományt.

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
(A hivatalos közleményt leközöltük a Biokultúra 2024/1 számában is)

 

Lapzárta óta kihirdetett új EU ökológiai gazdálkodási rendeletek

A Bizottság (EU) 2023/1686 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. június 30.) az (EU) 2021/1698 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a tanúsított, ökológiai termelést folytató gazdasági szereplők, gazdálkodói csoportok és ökológiai termékek harmadik országban végzett ellenőrzésére jogosult ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervezetek elismerésére vonatkozó egyes eljárási követelmények, valamint a felügyeletükre vonatkozó egyes követelmények tekintetében történő módosításáról.

A Bizottság (EU) 2023/2229 végrehajtási rendelete (2023. október 25.) a bizonyos termékek és anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról szóló (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/2419 rendelete (2023. október 18.) a kedvtelésből tartott állatoknak szánt ökológiai eledel jelöléséről.

(A hatályos EU és hazai ökológiai gazdálkodási jogszabályok gyűjteménye elérhető itt: https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/jogszabalyok/.)

A pályázat beadási határideje 2023. november 20. A nyertes pályázók részére a miniszteri díj és az elismerő oklevél átadására a Termelői Közösségek Napja alkalmából 2023. december 7-én kerül sor.

A pályázat célja a hagyományos és tájjellegű termékek piacra jutásának elősegítése, a fogyasztók körében való népszerűsítése érdekében kimagasló tevékenységet folytató közösségek és egyének elismerése és példaképül állítása. A pályázatot önkormányzatok, önkormányzati társulások, nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek, valamint civil szervezetek nyújthatják be társadalmi és egyéni kategóriában.

A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot és mellékleteit kizárólag elektronikusan, PDF formátumban kell benyújtani a kozossegidij@am.gov.hu elektronikus levélcímre, az Agrárminisztérium Borászati, Eredetvédelmi és Agrármarketing Főosztálya részére. Az e-mail tárgya: KDHT pályázat (2023).

További információ a + 36 (1) 795-1705 telefonszámon vagy a kozossegidij@am.gov.hu e-mail címen kérhető.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap itt érhető el: https://gi.kormany.hu/kdht-2023

Az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” elnevezésű, VP4-11.1.-11.2.-18 kódszámú felhívás módosításának eredményeként azok a támogatást igénylők, akik jelenleg részt vesznek a programban élhetnek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével.

A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítását 2023. október 16-tól 2023. november 15-ig terjedő időszakban, a Magyar Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával lehet kérelmezni.

A hosszabbítást követően a kötelezettségvállalási időszak vége 2023. december 31. helyett 2024. december 31. lesz. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem visszavonására a Kincstár 2024. január 15-ig lehetőséget biztosít.

Amennyiben a gazdálkodó nem kíván élni a 2023. december 31-én lejáró kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbításának lehetőségével, úgy nem szükséges kérelmet benyújtania, azonban a benyújtásra rendelkezésre álló határidő jogvesztő hatályú.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a VP ÖKO támogatás folyósításának továbbra is feltétele a kötelezettségvállalás minden napját lefedő a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft-vel megkötött szerződés, illetve az érvényes minőstő tanúsítvány megléte.

A pályázati felhívás módosításairól szóló közlemény, a módosított pályázati felhívás és a kapcsolódó segédletek az alábbi linkre kattintva érhetőek el:
https://archive.palyazat.gov.hu/vp4-111-112-18-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkods-fenntartsa-1

A Nébih továbbította felénk az OFIS rendszeren keresztül érkező ausztriai ALEU-ALEU-45/2023 számú riasztást és a mellékleteit. A riasztásban szereplő partner: Schenker Kft. Az Egyiptomból származó szennyezett majoránna öko stástusza visszaminősítésre került.


Spanyolországban a portugál „FERNANDO SECO SUCESSORES LDA” nevében hamis tanúsítványt találtak extra szűz oliva olajról, melyről az ellenőrző testület (Craega) tájékoztatta az illetékes hatóságot.

A bio.inspecta tanúsító szervezet az alábbi tájékoztatását küldte, mely szerint az alábbi török gazdálkodó tanúsítványát „ellenőrzés során feltárt okok miatt” vissza kellett vonniuk:

Mücahit Petrol Ürünleri Gıda Hay. Tarım Nakliye San. Tic. Ltd.Şti

Vakıf Mah. İstasyon Cad. No:157 Çay

Afyonkarahisar -Turkey

A levélhez melléklet nem tartozott.