1. A Biokultúra újság 2022. 1. száma után megjelent új EU ökológiai gazdálkodási rendeletek

 • Megjelent a Bizottság (EU) 2022/474 felhatalmazáson alapuló rendelete, amely a palánták és más növényi szaporítóanyagok előállításáról és használatáról szól.
 • Megjelent a Bizottság (EU) 2022/760 rendelete, amely az Ukrajnából érkező szállítmányokhoz tartozó COI kiállítására vonatkozó átmeneti intézkedésekről szól.

(A rendeletek megtekinthetők a www.biokontroll.hu > Ellenőrzés, tanúsítás > Öko jogszabályok menü alatt.)

2. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerének változásai

2022. július 1-től lép hatályba az Alap-feltételrendszer AF/10:2012_v19 változata, amely néhány apró elírást, szerkesztési hibát korrigál az előző változathoz képest. A fontos változásokat, melyek az új jogszabályok megjelenéséből és az előírások pontosított értelmezéséből adódnak az alábbiakban részletezzük.

 • A 2. A FOGALOMMEGHATÁROZÁS fejezet 17) Feldol­gozás címszó utáni szöveg így módosul: Az eredeti terméket lényegesen megváltoztató bármely tevékenység, beleértve a melegítést, füstölést, pácolást, érlelést, szárítást, marinírozást, kivonást, extrudálást vagy e folyamatok valamely kombinációját, ide tartozik az adalékanyagok, technológiai segédanyagok, engedélyezett nem ökológiai mezőgazdasági eredetű összetevők felhasználása, ugyanakkor nem tartoznak ide a csomagolás és jelölési műveletek.
 • A 3.4. Feldolgozott, ökológiai összetevőket tartalmazó élelmiszerek jelölése fejezet 2) pontja így módosul: A feldolgozott élelmiszer megfelel az Alap-feltételrendszer 9. 1.1., 9.1.2. pontjában meghatározott termelési szabályoknak.
 • A 3.5. Fő összetevőként halászatból és/vagy vadászatból származó és ökológiai gazdálkodásból származó összetevőket is tartalmazó élelmiszerek jelölése 2) pont e) így módosul: e) nincs benne GMO és/vagy GMO-kból előállított, illetve GMO-k felhasználásával előállított anyag. Az élelmiszer megfelel a feltételrendszer 9. 1.1., 9.1.2. ponttal összhangban meghatározott szabályoknak.
 • A 3.6. Az ökológiai gazdálkodásban használható feldolgozott takarmányok jelölése 3) pont második mondata így módosul: Jelezni kell a mezőgazdasági összetevőknek a teljes szárazanyag tömegének %-ában kifejezett mennyiségét, amelyre vonatkoztatva kell feltüntetni az ökológiai, az átállási, és az ezeken kívüli összetevők, valamint az összes mezőgazdasági anyag %-os arányát, ezeken túl az ökológiai és átállási anyagok név szerinti listáját.
 • A 4. Az ökológiai gazdálkodás (mezőgazdaság) általános előírásai fejezet 5) pontja kiegészül utolsó előtti mondatként ezzel: Azon növényfajok esetén (pl. gabonafélék), amelyeknél a fajták csak növényállományban különböztethetők meg könnyen (pl. szálkás búza és tar búza vagy leveles borsó és kacsos típusú borsó, cirok és „törpe” cirok, szójánál eltérő hüvelyszín és /vagy morfológia), akkor a könnyű megkülönböztethetőséget a lábon álló, betakarítás előtti állománytól várjuk el. Tekintettel arra, hogy ez a könnyű megkülönböztethetőség a betakarítás után nem kontrollálható, a Biokontroll az ilyen fajtahasználatot akkor tudja tanúsíthatónak elfogadni, ha a betakarítást megelőzően külön ellenőrzést végzünk, szemlézve az öko (átállási) és a szokványos fajtahasználatú táblákat, és együtt végzett termésbecslés alapján rögzítjük a várható hozamokat az öko (átállási) és szokványos területeken is. Ezeken túl kérjük, hogy a betakarítás időpontját annak megkezdése előtt jelezzék nekünk, hogy amennyiben szükségesnek ítéljük, a betakarítás során is ellenőrizhessük a megfelelő elkülönítést. A tanúsítás feltétele, hogy a betakarítást követően azonnal megtörténjék a termékek készletrevételi jelentésének megküldése.
 • Az 5.1. Általános előírások és vetésforgó fejezetben az 1. táblázat kiegészül ezzel:
  Mézontófű (facélia) 3
 • Az 5.4.2. A nem ökológiai, vagy nem átállási szaporítóanyag használata cím kiegészül ezzel: a palántákra, dugványokra, oltványokra stb. vonatkozó speciális előírásokat a 5.4.5. rész tartalmazza.
 • Az 5.4. Szaporítóanyag fejezet kiegészül a következő 5.4.5. ponttal:
  5.4.5. A palántákra, dugványokra, oltványokra, faiskolákra stb. vonatkozó speciális előírások
  5.4.5.1. Palántákra vonatkozó előírások:

  Szokványos palánták soha nem használhatók olyan fajok, növények esetében, amelyeknél a palánták kiültetésétől az első termékbetakarításáig legfeljebb egy vegetációs időszak telik el (ilyenek a szántóföldi kertészet palántái, például a paprika, paradicsom, káposztafélék, dinnye stb. palántái). Ilyen esetekben a palántának vagy ökológiainak, vagy átállásinak kell lenni, abban az esetben, ha bio termést szeretne a gazda betakarítani.
  Az átállási palánta kétféle lehet:
  a) szabadgyökerű (tépett) palánta esetében a palánta akkor tekinthető átállásinak, ha a palánta felszedése előtt eltelt legalább 12 hónap átállási idő, és a nevelése ökológiai vetőmagból indul, vagy
  b) szabadgyökerű vagy tálcás (cserepes stb. továbbiakban: tálcás) palánta abban az esetben is tekinthető átállásinak, ha ökológiai vagy átállási mezőgazdasági parcellán vagy konténerekben állítják elő, átállási vetőmagból (olyan mezőgazdasági parcellán termesztett növényből begyűjtött vetőmagból, amelynek esetében teljesült a legalább 12 hónapos átállási időszakra vonatkozó követelmény), és a tálcás palánta termőközege (palántaföld) kizárólag az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett anyagokból áll.
  5.4.5.2. A 12 hónapnál hosszabb fejlődésű/fásszárú növényekre vonatkozó előírások:
  Amennyiben nincs megfelelő mennyiségű és minőségű ökológiai anyanövény a szaporítóanyag előállításához (pl. oltványhoz, dugványhoz stb.), akkor használható nem ökológiai növényi anyag is, abban az esetben, ha a begyűjtést követően nem kezelik ökológiai gazdálkodásban tiltott anyagokkal, és utána már az ökológiai előírásokkal összhangban használják fel. Fontos ebben az esetben is, hogy a felhasznált nem ökológiai növényi szaporítóanyagok nem olyan faj palántái, magoncai, dugványai, csemetéi stb., amelyeknek a palánták átültetésétől az első termékbetakarításig tartó termesztési ciklusa egy vegetációs időszakra korlátozódik. Értelmezésünk szerint a több vegetációt átölelő, de már az első évben is szedhető növények estében (például évelő fűszerek kakukkfű, mentafélék, citromfű stb.) a kiültetés évében szedett termés nem tanúsítható, a későbbiek azonban már igen.
  Az engedélyezhető esetekben is a termelőnek előzetesen hozzájárulást kell kérnie az ilyen szaporítóanyag felhasználására a Biokontroll-tól; a hozzájárulás csak egyedi kérelemre adható, és ez legfeljebb egy telepítési idény időtartamára szólhat. Természetesen amennyiben a körülmények indokolják (nem sikerült a telepítés, vagy nem került az adott idényben befejezésre stb.) akkor a kérelem több, egymást követő évben újra benyújtható.
  Az illetékes hatóság (NÉBIH) általános engedélyt is kiadhat egy adott fajra és/vagy fajtára, legfeljebb egy éves időtartamra.
  Önkéntesen közzé lehet tenni az ilyen szaporítóanyagok elérhetőségét a NÉBIH által működtetett szaporítóanyag adatbázisban, és az általános szabályok szerint ebben az esetben is figyelmet kell fordítani az adatbázis karbantartására, azaz arra, hogy a kínálat folyamatosan aktuális legyen. Amennyiben nem áll rendelkezésre a gazdasági szereplő igényeit kielégítő minőségű vagy mennyiségű ökológiai, vagy átállási, vagy nem ökológiai anyanövényről származó anyagból, de ökológiai módon előállított növényi szaporítóanyag, akkor az 5.4.2. 3) pontnak megfelelő feltételek mellett engedély kérhető nem ökológiai növényi szaporítóanyagok használatára, azonban olyan szaporítóanyag felhasználásához hozzájárulás semmi körülmények között sem adható, ahol az első termékbetakarításig legfeljebb egy vegetációs időszak telik el!
 • A 7.1.6.4. Szokványos takarmány c) pont második mondatában a baromfira vonatkozó kitétel így módosul; értelemszerűen a fejezet összefoglalásban is: …fiatal baromfi…
 • A 9.3. fejezet címe így módosul: Az EU bio rendeletekben nem szabályozott vendéglátó, illetve a közétkeztető által végzett vendéglátó, illetve közétkeztető tevékenységekből származó termékek (továbbiakban: vendéglátás) ökológiai előírásai.
 • A 11. Kozmetikai termékek 1)-4) pontja így módosul:
  1) Kozmetikai termék: minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (hámréteg, haj és testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében;
  2) Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki kozmetikai terméket gyárt, illetve ilyen terméket terveztet vagy gyártat, és az adott kozmetikai terméket saját nevével vagy védjegyével ellátva értékesíti;
  2) 3) Nyersanyag: az eredeti növényi (vagy állati) alapanyag, amelyből extrakcióval vagy más engedélyezett eljárással a hatóanyag, vagy funkcionális összetevő készül.
  3) 4) Összetevő: azok az anyagok, amelyekből a termék áll. Ha egy összetevő több részösszetevőből áll, akkor ezeket is a termék összetevőjének kell tekinteni.
  4) –
 • A 11.2. pont (Kozmetikumok fejezet) első pontjából törlésre kerül a kétszer is rögzített …vagy forgalmazó… kitétel.
 • A 11.3. pont (Kozmetikumok fejezet) 4. c) pontjából törlésre kerülnek az …és azonosító kódját… rögzítő kitételek.
 • A 12.3. Más termelőegységekből és gazdasági szereplőktől érkező termékek átvétele fejezet 2) pontjából törlendő: …az említett termékeket adott esetben kísérnie kell a harmadik országból történő behozatalhoz szükséges ellenőrzési tanúsítványnak mondatrész.
 • A 3. Melléklet 4. Baromfifélék táblázatban a „Tojótyúk” helyére a Házi tyúk kerül.
 • A 11. Melléklet 7.1.2.9. hivatkozási sora így módosul:
  7.1.2.9. Ökológiai állat- és víziállat ivadék adatbázis
 • A 11. Melléklet 7.1.5. 4) hivatkozási sora így módosul:
  7.1.5. 4) Csőr-, farokkurtítás, szarvtalanítás

3. Változások az Őstermelők Családi Gazdasága (ÖCSG-k) nyilvántartásában, ellenőrzésében és tanúsításában a Biokontroll gyakorlatában

Az ÖCSG-ék bevezetése óta eltelt időtartam lehetővé tette, hogy a Biokontroll, a korábban nem észlelt szempontok, körülmények ismeretében áttekintse az ÖCSG-kal kapcsolatos álláspontját, és javítson azon „partnerbarát” irányba. Ezzel kapcsolatos változásokat megküldtük ÖCsG-ben érdekelt Partnereinknek. Kérjük, hogyha Ön érintett és nem kapott a változtatásról tájékoztatást, akkor kérje azt az info@biokontroll.hu email címről, vagy a Biokontrolltól más szokásos úton.

4. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását.

Dr. Roszík Péter

Továbbra is szigorúan szabályozni és jelölni kell az „új” génmódosított élelmiszereket!

A vegyipari és vetőmagipari óriáscégek „új” génmódosított szervezeteket („új GMO-kat”) akarnak piacra dobni, úgy kényszerítve ránk őket, hogy még csak ne is tudhassunk arról, hogy génmódosított élelmiszereket fogyasztunk.


Ezek az óriáscégek évek óta lobbiznak az Európai Bizottságnál, hogy az „új GMO-kat” kivonják az európai GMO-szabályozás hatálya alól: megalapozatlan állításokat tesznek e termékek állítólagos fenntarthatóságáról, valamint arról, hogy azok csökkentik a növényvédőszer-felhasználást, és hogy szerepük lehet az éghajlatváltozás elleni küzdelemben is. Mindeközben ezen óriáscégek szabadalommal rendelkeznek az új génmódosítási technikákkal előállított vetőmagokra, és tényleges motivációjuk továbbra is az, hogy még jobban növeljék saját profitjukat. Az tehát, hogy így az agrobiznisz kezébe került a vetőmagjaink feletti ellenőrzés, súlyosan veszélyezteti a gazdák vetőmag-önrendelkezését és a mezőgazdasági biodiverzitást.

Most az Európai Bizottság azt tervezi, hogy kivonja az „új GMO-kat” – amelyeket ők „új génkezelési technikáknak” neveznek – a meglévő uniós GMO-szabályozás hatálya alól. A jelenlegi szabályok szerint a régi és az új GMO-knak egyaránt át kell esniük egy uniós engedélyezési folyamaton, amely magába foglalja a környezeti és az egészségügyi hatások vizsgálatát, átláthatóságot biztosít a termelők és a gazdák számára, és előírja a génmódosított termékek jelölési kötelezettségét a fogyasztók tájékoztatása érdekében. Az „új GMO-k” kivonása az európai GMO-szabályozás alól megakadályozná a gazdákat, élelmiszer-termelőket, kereskedőket és fogyasztókat abban, hogy a GMO-mentes termékeket válasszák. Jogunk van hozzá, hogy eldöntsük, mit eszünk, és mit akarunk termelni földjeinken!

Ha az Európai Unió zöld utat biztosítana az „új GMO-knak”, az a fejlődő országoknak azt jelezné, hogy már az EU sem áll ellen a géntechnológiai iparnak, aminek következtében valószínűleg rövid időn belül a fejlődő országokban is teret hódítanának az „új GMO-k”, ellehetetlenítve ezen országok élelem-önrendelkezését.

 • Az „új GMO-kat” és mindenféle génmódosított szervezetet az elővigyázatosság elvének megfelelően szabályozni kell. Minden génmódosított szervezetet szigorú biztonsági hatásvizsgálatnak kell alávetni, és jelölni kell a termékeken, hogy azok génmódosítottak, így biztosítva az átláthatóságot a fogyasztók és a gazdák számára az ellátási lánc teljes egészében.
 • Még több kutatást kell végezni az „új GMO-k” környezeti, ökológiai, egészségügyi kockázataival, a gazdákat és az élelmiszer-rendszert érintő társadalmi-gazdasági hatásaival, továbbá az új génmódosítási technikákkal előállított szervezetek kimutathatóságával
 • A Kormány és az EU döntéshozói támogassák a már bizonyított, fenntartható és az éghajlatváltozással szemben ellenálló mezőgazdasági módszereket – mint például az agroökológiai technikákat és az ökológiai gazdálkodást –, és védjék meg a fajtanemesítők szabadságát, hogy úgy tudjanak tevékenykedni, hogy ne korlátozzák őket az „új génmódosítási technikákkal” előállított vetőmagokra vonatkozó szabadalmak.

Fő követelésünk: azt kérjük a kormánytól, az agrárminisztertől és az európai uniós döntéshozóktól, hogy határozottan álljanak ellen minden olyan próbálkozásnak, amelyek ki akarnák vonni az „új GMO-kat” a jelenlegi európai GMO-szabályozás hatálya alól, és tartsák fenn a biztonsági hatásvizsgálati, átláthatósági és jelölési kötelezettséget minden génmódosított szervezetre, garantálva ezáltal élelmünk biztonságosságát, a természet és a környezet védelmét, valamint a választás szabadságát.

Írd alá a petíciót!

1. A Biokultúra újság 2021/6. száma után megjelent EU ökológiai gazdálkodási rendeletek

 • A Bizottság (EU) 2021/2304 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/2306 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/2119 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/2325 végrehajtási rendelete.

(A rendeletek megtekinthetők a www.biokontroll.hu > Ellenőrzés, tanúsítás > Öko jogszabályok menü alatt.)

2. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerének változásai

2022. január 10-től lépett hatályba az Alap-feltételrendszer AF/10:2012_v18 változata, amely néhány apró pontosítást, elírást, szerkesztési hibát korrigál az előző változathoz képest.

3. Tájékoztatás új típusú tanúsítványról

Az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a tanúsítványokat a rendelet VI. mellékletében szereplő mintának megfelelően kell kiállítani, emiatt a Minősítő Tanúsítványok formája és adattartalma is megváltozik. Ilyen új típusú tanúsítványt az első éves helyszíni ellenőrzést követően fogunk kiállítani.

A Tanács 834/2007/EK rendelete és a Bizottság 889/2008/EK rendelete szerint a tavalyi évben végzett ellenőrzés alapján még az annak megfelelő Minősítő Tanúsítványt állítjuk ki, illetve a már kiállított tanúsítványok cseréjekor is a korábbi jogszabályra hivatkozó Minősítő Tanúsítványt adjuk ki.

4. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2022. évi ellenőrzési és nyilvántartási díjai

Szerződésünk 5. pontja értelmében a tárgyévi díjváltozás az inflációt követi, ennek megfelelően 2022-ben az alábbi szolgáltatási díjakkal számolhatnak T. Partnereink.

Feldolgozás, forgalmazás, export, import, gombatermesztés, vadon termő növények, gombák begyűjtése, tárolás, kozmetikai termékek előállítása, vendéglátó, illetve közétkeztetési tevékenység:
 • ellenőrzés időtartamára: 17 600 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
 • felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartamára*: 17 600 Ft/ megkezdett óra + 27% áfa;
 • kiszállási díj: 32 600 Ft + 27% áfa;
 • az éves díj legalább: 66 100 Ft + 27% áfa ellenőrzési és nyilvántartási díj és 32 600 Ft + 27% áfa kiszállási díj.

* A felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartama megegyezik az ellenőrzés időtartamával.

Mezőgazdaság, méhészet esetén:
 • Csoport Díj
 • Szántóföldi növények 3800 Ft/ha + ÁFA
 • Szőlő, gyümölcs, zöldség, gyógynövény 6700 Ft/ha + ÁFA
 • Nem termő ültetvény 3800 Ft /ha+ ÁFA
 • Szálastakarmány-növények 2600 Ft /ha+ ÁFA
 • Fővetésű zöldtrágya növények 2600 Ft/ha + ÁFA
 • Gyep 260 Ft/ha + ÁFA
 • Ugaroltatott terület 1200 Ft/ha + ÁFA
 • Egyéb (erdő, nádas, ökológiai kiegészítő terület stb.) 1200 Ft/ha + ÁFA
 • Üvegház, fólia esetében (termesztő felület) 39 Ft/m2 + ÁFA
 • Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség) 1800 Ft/állategység + ÁFA
 • Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség alatt, illetve felett) 2800 Ft/állategység + ÁFA
 • Méhészet 305 Ft/család + ÁFA
 • Halastó 1100 Ft/ha + ÁFA
 • Minimáldíj 98 700 Ft + ÁFA ellenőrzési és nyilvántartási díj és 3 500 Ft + ÁFA kockázatelemzési díj

5. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek alkalmazása feszültségekkel jár és leggyakrabban jelentős mértékben emeli a tartozás-állományt.

6. Tájékoztatás a VP ÖKO (VP4-11.1.1.-11.2.1.-21) támogatással összefüggő, MÁK felé tett adatszolgáltatásról

A Biokontroll határidőre elvégezte a Támogatói Okiratok elkészítéséhez szükséges keresztellenőrzést a MÁK felé. Új szolgáltatásként a programba pályázó T. Partnereink nagy részének (kivéve azokat, akik nyilatkoztak, hogy nem kérik) visszamutattuk a róluk készült adatsorokat. Meglátásunk szerint ez az eljárás eredményes, mert jó pár esetben az egyeztetés pontosításokat tett lehetővé, elkerülve a később nehezebben kezelhető eltéréseket.

Felhívjuk T. Partnereink figyelmét, hogy a Kincstártól érkező Támogatói Okiratot részletesen tekintsék át és ha a Biokontroll visszaigazolását értintő (pl. a pályázatba bevitt területméret és a státusz) eltérést találnak, mielőbb jelezzék, ugyanis a pályázati felhívás értelmében a Biokontroll az adatszolgáltatását legkésőbb a Támogatói Okirat jogerőre emelkedéséig módosíthatja. Tapasztalataink szerint a Támogatói Okirat jogerőre emelkedése után már esélytelen rajta változtatni, amely értelemszerűen a teljes támogatási ciklusra okozhat hátrányokat T. Partnereink számára.

7. Műlépkészítők

 • Varga István, Szombathely. Elérhetőség: info@vargamulep.hu, +36-30/937-7753.
 • Győriné Szász Katalin (kapcsolattartó Győri Sándor). Telephely: 5622 Köröstarcsa, Deák F. u. 22. Elérhetőség: +36-70/321-8375, mulepgyartas@freemail.hu; gyorisandor@freemail.hu.
 • Eichingerné Demeter Gyöngyi. Telephely: 4400 Nyíregyháza, Garibaldi u. 13. Elérhetőség: +36-42/404-439, +36-20/267-0856, eichingerne.gyongyi@gmail.com.
 • Kiss Endréné (kapcsolattartó Dr. Vér Zsanett). Telephely: 8926 Kisbucsa, Ady E. u. 1. Elérhetőség: +36-30/448-3660, apiwax2015@gmail.com.
 • Bernhardt Guba Erzsébet (kapcsolattartó Bernhardt Árpád). Elérhetőség: +36-30/288-6928, +36-20/943-2085, besbutor@gmail.com.

8. Tájékoztatás alvállalkozókról

Tájékoztatjuk T. Partnereinket, hogy 2022. január 1-jétől az alvállalkozókra vonatkozó EU bio jogszabályok számottevően változtak. A Biokontroll erről készített tájékoztatója a www.biokontroll.hu > Bio kisokos > Tájékoztatók menü alatt található.

Az osztrák Austria Bio Garantie GmbH nevében állították ki az alább látható tanúsítványt.

 

 

A Soil Association Certification nevében állították ki az alább látható tanúsítványt, a Freed Foods cég számára. Ez a cég korábban valóban a SACert partnere volt. Tortilla chips típusú termékek szerepeltek a tanúsítványán, amit 2021. február 19-én visszavontak, megszűnt a szerződése. Ezzel szemben a cég folytatta az ökológiai termékek kereskedelmét a hamis tanúsítvánnyal. Ezen megváltoztatták a kiállítás és a lejárat dátumát valamint a címet. A SACert-nek tudomása van róla, hogy a termékeket az EU-ba szállították.

 

 

Az EOCC-n keresztül érkezett a tájékoztatás az alábbi képen látható hamis tanúsítványról. A CCPB tanúsító szervezet „nevében” állították ki, egy Morganico SARL cég nevére szól (mg. termelés és feldolgozás), növényi illóolajok és vizek szerepelnek rajta. A CCPB nyilvántartásában ilyen nevű partner egyáltalán nem szerepel.

 

 

Alvállalkozásnak számít minden olyan tevékenység, mely befolyásolhatja a termék ökológiai jelölhetőségét és nem a fővállalkozóként szerződött Partner, hanem egy, vagy több megbízott alvállalkozó végez. Az ilyen tevékenységre jellemző, hogy a termék nem kerül ki a fővállalkozó tulajdonából, csak a termékelőállítás felelősségét adja át az alvállalkozónak. Minden, a termékkel kapcsolatosan végzett tevékenység lehetséges, akár megváltoztatja annak tulajdonságait (összetett termékek gyártása, tartósítás), akár nem (pl. vágás, darabolás, csomagolás, őrlés, tárolás stb.). Olvass tovább

1. Az EU ökológiai gazdálkodási rendeletek áttekintése

2022. január 1-jétől az EU eddigi ökológia rendeletei hatályon kívül kerülnek, helyüket új jogszabályok veszik át, amelyek listáját itt közöljük. (A jogszabályok elérhetők aktuális állapotukban honlapunkon az „Ellenőrzés és tanúsítás/Öko jogszabályok” menü alatt, illetve a következő linken: https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/jogszabalyok/.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 (V. 14.) rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 • A Bizottság (EU) 2020/427 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2020/1794 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2020/2146 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/642 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/715 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/716 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/771 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1006 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1189 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1691 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1697 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1698 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2020/464 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/279 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1378 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/2119 végrehajtási rendelete.

2. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerének változásai

2022. január 1-jétől lép hatályba az Alap-feltételrendszer AF/10:2012_v17 változata, amely kizárólag az 1. pontban részletezett jogszabályi változásokkal, illetve azokkal összefüggésben módosította az AF/10:2012_v16 változatot. A Biokultúra újság előző és jelen, illetve következő száma szakcikkekben részletezi a főbb változásokat.

Kérjük T. Partnereinket, hogy amennyiben igényük van a változásokat már tartalmazó új Alap-feltételrendszer kiadványra, akkor jelezzék az info@biokontroll.hu levélcímen; 5000 Ft + Áfa díjért megküldjük (a díj a következő ellenőrzési- tanúsítási díj számlába fog megjelenni).

3. Az Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre (Szankciókatalógus) változásai

A Szankciókatalógus kizárólag az 1. pontban jelzett jogszabályok miatt szükségessé vált változtatásokat tartalmazza. Az új változat elérhető 2022. január 1-jétől honlapunkon az „Ellenőrzés és tanúsítás/Dokumentumtár/Szankciókatalógus menü alatt, illetve a következő elérési úton: https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/dokumentumtar/szankciokatalogus/.

Változatlan eleme a szankciókatalógusnak a Szankciótól való mentesítés előzetes bejelentés alapján.

Felhívjuk T. Partnereink figyelmét, hogy a leírtaknak megfelelően a jövőben kizárólag kényszerhelyzetben, a kényszerhelyzeti tényállás részünkről történő elfogadása után és előre tett írásbeli bejelentés esetén tudunk eltekinteni a szankció kiadásától. A szankció kiadástól függetlenül az esethez kapcsolódó pótdíj kifizetésére igényt tartunk (mintha a szankció kiadásra került volna).

4. Szigorítások a fajtahasználatban a párhuzamos gazdálkodásban

Az 1. pontban felsorolt jogszabályok értelmében a mezőgazdasági üzem egészét az ökológiai termelésre vonatkozó követelményeknek megfelelően kell irányítani. Mindazonáltal egy mezőgazdasági üzem felosztható egyértelműen elkülönülő egységekre, amelyek közül nem mindegyiket irányítják az ökológiai termelés szabályai szerint (ez a párhuzamos gazdálkodás). A párhuzamos gazdálkodás előírásai szerint a növénytermesztésben a bio és a nem bio (szokványos) gazdálkodási egységben azonos növényfaj csak akkor lehet, ha a két egységben termelt fajták nem azonosak, illetve könnyen megkülönböztethetők egymástól; a legalább hároméves termesztési ciklusú növények esetében a korábbinál rövidebb türelmi időszakot lehet igénybe venni. Kérjük a párhuzamos gazdálkodást folytatókat, hogy vetésterveiket, fajtapolitikájukat a 2022. tavaszi vetésektől kezdődően az új helyzethez igazítsák. Az azonos, illetve nem könnyen megkülönböztethető fajtákra vonatkozó előírás nem vonatkozik a vetőmag előállítókra, a palántanevelőkre, faiskolákra, kutatóközpontokra, oktatási központokra és a nemesítő intézetekre.
A vonatkozó előírások értelmezésében szívesen állunk T. Partnereink rendelkezésére.

5. Tájékoztatás a Biokontroll díjszámítási rendszerével összefüggésben

T. Partnereinkkel kötött szerződéseink értelmében a szerződéseinkbe rögzített díjtételeket a hivatalos éves infláció mértékével – annak KSH általi közzététele után- korrigáljuk 2022. január 1-je után.

6. Új igényelhető szolgáltatás

A Biokontroll 2021-ben kísérleti jelleggel bevezette, hogy a Magyar Államkincstárnak a jogszabályi, illetve a pályázati felhívásához kötődő adatszolgáltatási kötelezettsége keretében átadott adatokat az érintett Partnereknek is rendelkezésére bocsájtotta. A visszajelzések azt mutatják, hogy Partnereink egy része fontosnak érzi az így nyert információkat, ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy a jövőben kérjék ezt a szolgáltatást, amelyért szerződésünk 4. pontjában rögzített 16 700 Ft/megkezdett óra + Áfa díjat számolunk fel (legfeljebb 2 óra/ Partner díj felső határral). A szolgáltatás igénybevétele segíthet abban, hogy időben történjenek egyeztetések az esetleges kifizetéseket érintő tévedések minimalizálására.

Legfontosabb változások a növénytermesztésben 2022. január 1-jétől

Mint T. Partnereink bizonyára tudják, 2022. január 1-jétől új jogszabályok vonatkoznak az EU-ban az ökológiai gazdálkodásra. A Parlament és Tanács (EU) 2018/848 rendelete és a hozzá kapcsolódó tíznél több rendelet sok változást hoz a korábbihoz képest, azonban a gyakorló gazdák számára kis figyelemmel ezek is betarthatók, nyugodtan kijelenthető, hogy a jó gazdálkodási gyakorlat – minimális változtatásokkal – fent tud maradni (a jogszabályok aktuális állapotukban elérhetők a www.biokontroll.hu/Ökojogszabályok úton).

A vetőmag és szaporítóanyag használatot érintő változásokat ezen lapszámunkban „A növényi szaporítóanyagokról” szóló cikkünk tartalmazza a 22. oldalon, a többit az alábbiakban részletezzük.

Tételesen megfogalmazott igény lett, hogy csak olyan növénytermesztési technológiák, eljárások alkalmazhatók, amelyek révén elkerülhető, vagy minimálisra csökkenthető a környezet szennyezése, terhelése.

Szántóterületeken – az évelő takarmánytermő területeket leszámítva – többéves vetésforgót kell alkalmazni, amely kötelezően magában foglal pillangósokat (amelyek nem csak fővetésűek lehetnek).

A növényvédelemben az eddig hőkezelési eljárásokhoz kapcsolódó kitétel lett, hogy ebbe beleérthető a szolarizáció és a hajtatott növényeknél a sekély talajgőzölés, továbbá nevesítve beemelésre kerültek az egyéb mechanikai és fizikai módszerek, illetve a biofumigációs eljárások.

Szigorodtak a párhuzamos gazdálkodás (van ökológiai és szokványos terület is a gazdaságban) előírásai. A hároméves, vagy hosszabb termelési ciklusú növények esetében az ökorészben és a párhuzamos részben azonos, vagy nem könnyen megkülönböztethető fajta (továbbiakban: azonos fajta) továbbra is lehet átmenetileg, azonban az azonos fajta ökoba vonását az eddigi öt év alatti megkezdés helyett öt év alatt már át is kell állítani. Az egyéb feltételekben (átállási terv, betakarítás bejelentése stb.) nincs lényegi változás.

A korábbi gyakorlattól eltérően az ökológiai legelő sem tanúsítható, ha van szokványos gyepterület a gazdaságban.

A tiltott anyaggal csávázott szaporítóanyag használata (fő-, vagy minden más vetés, ültetés esetén) a terület újra átállásával jár!


Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Czellerné Daróczi Éva Zsuzsanna a Biokontroll volt ellenőre és ellenőrzési részlegvezetője 2021. október 2-án, hosszan tartó, súlyos betegség után visszaadta lelkét a Teremtőnek. Távozása nagy veszteség az egész magyar bio közéletnek.

Emlékét megőrizzük!

Dr. Roszík Péter