1. Változás az ökológiai gazdálkodás jogszabályaiban

1.1. Változtatás a Bizottság 889/2008/EK és a Bizottság 1235/2008/EK rendeletéhez

Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1667 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. november 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról rendelet, amely a világjárvánnyal összefüggő változtatásokkal összefüggésben az ellenőrzés, tanúsítás kivitelezésével kapcsolatosan vezet be átmeneti rendelkezéseket.

1.2. Változás az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 RENDELETE jogszabályhoz kapcsolódóan

Megjelent AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/1693 RENDELETE (2020. november 11.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről szóló (EU) 2018/848 rendeletnek az alkalmazása kezdőnapja és a rendeletben említett bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosításáról, amely jogszabály a világjárvánnyal összefüggő intézkedésként a rendeletben található időpontokat egy évvel kitolja, amelyek közül a legfontosabb, hogy az új ökológiai rendelet alkalmazásának kezdetét 2021. január 1-je helyett 2022. január 1-ére módosítja.

2. Tájékoztatás a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által kiadott új típusú tanúsítványról

Tájékoztatjuk T. Partnereinket, hogy a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2020. október 6-tól áttért az elektronikus Minősítő Tanúsítvány (továbbiakban e-MT) kiadására. Ezen tanúsítványokat fokozott biztonságú elektronikus aláírással látjuk el.

Az intézkedés célja az, hogy a tanúsítvánnyal való (sajnos egyre gyarapodó) visszaéléseknek elejét vegyük, a papír- és postamentességnek köszönhetően csökkentsük a tanúsítvány ökológiai lábnyomát, továbbá, hogy naprakészebbé és rugalmasabbá tegyük tanúsítási munkánkat és talán a járvány terjedését is mérsékelhetjük, hiszen nem kizárt, hogy a vírus papírokkal is terjedhet.

Kizárólag az elektronikus tanúsítvány tekinthető hitelesnek, a papír alapú minden esetben csak másolat, amelyen fel kell tüntetni a „MÁSOLAT” vagy a „COPY” szöveget!

Az e-MT kiadása T. Partnereink számára a gyakorlatban az alábbiakat jelenti:

 • a 2020. október 6-tól kiadott Minősítő Tanúsítványoknak kizárólag az elektronikus változata hiteles;
 • a papír alapon kiadott tanúsítványok, vagy mellékletek cseréjekor már új, e-MT-t adunk ki;
 • a vevők részére az általunk küldött e-MT-t továbbításával tudják igazolni azt, hogy jogosultak bio jelöléssel terméket értékesíteni;
 • az e-MT hitelessége a főoldal alján lévő aláírásra kattintva ellenőrizhető (internetes kapcsolat szükséges hozzá!) – a hitelesítés napja nem lehet korábbi, mint a tanúsítvány kiállításának napja;
 • vevőként a 2020. október 6-tól kiállított tanúsítványt papíros formában ne fogadják el, ragaszkodjanak az e-MT e-mailen történő megküldéséhez;
 • megszűnik a tanúsítvány ellenőrök által történő időbeli korlátozása. Helyette a fizetési határidők elmulasztásakor, egy fizetési felszólításban megadott határidőn túli tartozás esetén az e-MT használatát fogjuk korlátozni.

3. Tájékoztatás az elektronikus ellenőri és értékelési jelentés elektronikus aláírásának bevezetéséről

Mint ismeretes, 2020. június 15-től a korábban papír alapú Ellenőri és Értékelési jelentés helyett bevezettük annak elektronikus változatát. Egy újabb fejlesztés révén 2021 januárjától T. Partnereink és az ellenőreink is elektronikus formában írják majd alá az Ellenőri és Értékelési jelentést az ellenőrzés végeztével, a helyszínen.

(Megjelent a Biokultúra újság 2020/6 számában.)

Tisztelt Partnereink!

Aki a 2016.01.01. és 2020.12.31. közötti időszakban a MÁK MVH közreműködésével folyósított VP ÖKO I. támogatását egy évvel, 2021.12.31.-ig meg kívánja hosszabbítani, annak az alábbi teendői vannak:

1. A mezőgazdasági tevékenységre a Biokontrollal kötött szerződését meg kell hosszabbítania!

Kérjük szépen, ellenőrizze a szerződése érvényességi idejét (ez a szerződés 1. pontjában olvasható), és amennyiben az 2020.12.31.-ei vagy 2021.12.31.-től korábbi lejáratú, akkor kösse újra a szerződését úgy, hogy az legalább 2021.12.31.-ig érvényes legyen, és a kötelezettségvállalás teljes időszakát lefedje!

A szerződéskötéssel és az ökológiai gazdálkodás ellenőrzésével illetve tanúsításával kapcsolatos bármely kérdésére készséggel válaszolunk az alábbi elérhetőségeinken:

 • Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf. 800.
 • Telefonszámaink: +36 (1) 336-1166, 336-1122
 • Telefonos ügyfélfogadás: H, Sz, P: 8-12 óra között, K, Cs – 12-16 óra között.
 • e-mail cím: info@biokontroll.hu

2. A Magyar Államkincstár felé fennálló kötelezettségvállalását meg kell hosszabbítania!

A hosszabbítási kérelem kizárólag az E-Egységes kérelem felületen keresztül nyújtható be:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/

Figyelem! A hosszabbítási kérelem beadásának jogvesztő határideje 2020.12.20.!

A 112/2020. (XI. 24.) számú Kincstár Közlemény a VP-4-11.1.-11.2-15 Ökológiai gazdálkodási támogatás kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásáról ad részletes tájékoztatást, a felület használatához pedig útmutatást. Ez az alábbi linken elérhető:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/112-2020-xi-24-szamu-kincstar-kozlemeny

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a támogatás meghosszabbításával összefüggő speciális kérdések és esetek tisztázása céljából ne a Biokontrollt, hanem közvetlenül a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügyfélszolgálatát keressék az alábbi elérhetőségeken:

 • Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
 • Telefon: (1) 374-3603, (1) 374-3604
 • e-mail cím: mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu
 • Ügyfélfogadási időszak: H, K, Cs 9.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00, Sz, P 9.00 – 12.00

Az MVH ügyfélszolgálattal kapcsolatos fontos tudnivalókat itt találja:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/4095030

Megyei Kormányhivatalok elérhetőségei:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/az-ugyfelszolgalat-adatai

November folyamán két fontos jogszabály jelent meg az Európai Unióban az ökológiai gazdálkodást szabályozó rendelkezésekben meghatározott kötelezettségek határidejének, illetve alkalmazásának halasztásáról. Olvass tovább

Újabb két hamis marokkói tanúsítvány. A CCPB tanúsító szervezet „nevében” állították ki a hamis dokumentumokat, az EU és NOP előírások szerint is a marokkói BIOCIDIS PHARMA ZINEGLOB SARL cég nevére.

 

A Control Union partnerei közt nincs a tanúsítványon szereplő dél-afrikai cég. A nyilvántartási szám megegyezik egy meglévő partnerük számával.

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Biokultúra Ökopiac (1124 Budapest, Csörsz u. 18.)

 

A Magyar Biokultúra Szövetség-Biokultúra Kft., mint a piac üzemeltetője pályázatot ír ki a Biokultúra Ökopiacon üres sátorhelyekre.

Elsősorban ökotermelők/ökogazdálkodók jelentkezését várjuk, akinek már átállt (nem átállás alatt lévő) terméke van. Olvass tovább

A holland ellenőrző hatóságtól érkezett tájékoztatás szerint a dél-afrikai DG TRADERS PTY LTD hamis tanúsítvánnyal próbált ökológiai termékeket értékesíteni egy dubai kereskedő cég felé. A hamis tanúsítványon a SKAL szerepel, mint kiállító szervezet, azonban a holland hatóság (SKAL Biocontrole NL-BIO-01) kizárólag Hollandián belül tanúsít.

Hamis marokkói CCPB tanúsítvány.

 

Hamis ECOCERT tanúsítvány déligyümölcsökről.