Módosul a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszere

Az új változat verziószám: AF/10:2012_v10. Hatályos: 2018. 03. 01-től.

1. A Bevezetés utolsó két mondatában a dátumok a következőképpen módosulnak:

„Alap-feltételrendszerünkben a 2017. december 31-ig megjelent és hatályba lépett jogszabályokat vettük figyelembe.

Budapest, 2018. január 2.”

 2. A 7.1.2. 7) ii. pont a következőképpen módosult:

„a szokványos, legfeljebb 18 hetes tojójércék az ökológiai állattartásba 2018. december 31-ig bevonhatók, ha ökológiai jércék nem kaphatók, de csak akkor, ha az ökológiai takarmányozás és állatgyógyászat előírásai szerint nevelték fel őket.”

3. A 7.6.1.4. c) pont második mondata a következőképpen módosult:

„Szokványos takarmány 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben és 2018-ban a nem növényevő fajok (ser­tés, baromfi) esetében használható aránya – 12 hónapra számítva – leg­feljebb 5% lehet.”

 4. Az állattartás összefoglalásának első bekezdésében szereplő dátum a következőképpen módosult:

2018.december 31-ig

5. Az állattartás összefoglalásának negyedik bekezdésében szereplő évszám a következőképpen módosult:

2018-ig

6. A 7.3 B 4.1 első bekezdés (halastavi haltartás) a következőképpen módosul:

„A halgazdaságban a takarmányozást a nyújtás szakaszában a halastavakban természetesen előforduló táplálékforrásból kell megvalósítani.”

Dr. Roszík Péter

A hivatalos közlemény ide kattintva letölthető pdf-ben is.

Iktatószám: 02.4/1270-2/2018
Ügyintéző: Bors Edina

 

Dr. Roszík Péter úr részére
ügyvezető
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

 

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Tájékoztatom, hogy a francia hatóság az igazgatási segítségnyújtás és együttműködés hamisítással összefüggő esetek kezelésére létrehozott AAC FF rendszerén (AAC system – Administrative Assistance and Cooperation system Food Fraud) keresztül az FF 2017/188 01/HU számú megkeresésében tájékoztatta a tagállamokat növényvédő-szermaradék klotianidin jelenléte miatt kifogásolt, oroszországi jelöléssel ellátott és tanúsított ökológiai gazdálkodásból származó szemes takarmány kukorica exportjáról.

A termék orosz exportőre: Dongning Liangyum Agricultural Development Co Ltd.; 692512 Primorskiy kray, Ussuriysk; Komsomolskaya sir 28a of 8

Az Oroszországból származó biotermékek fokozott ellenőrzésének keretében egy francia importőr (MILLENIS SAS; Natntes) raktárában történt mintavétel, melynek eredménye kimutatta a klotianidin növényvédőszer-maradékanyagot, a peszticid szermaradék jelenléte a termékben összeegyeztethetetlen a bio élelmiszerek jelölési követelményeivel.

A termék nincs forgalomban Franciaországban, de nem lehet kizárni az orosz kereskedőnek a más tagállamokba történő exportját.

A Service commun des laboratoires de RENNES laboratórium vizsgálati eredményét jelen levél mellékleteként csatolom »

A megkeresésben magyar címzett nem jelenik meg, az eset kapcsán a francia hatóság felhívja a figyelmet a termékkel szemben felmerült kifogásra.

Rövid tájékoztatás az AAC rendszerről:
  • Az AAC rendszer (IGAZGATÁSI SEGÍTSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS RENDSZERE A TAKARMÁNYOK ÉS ÉLELMISZEREK TERÉN) jogszabályi háttere a 882/2004/EK rendelet 34-40. cikke alapján szabályozott.
  • Végrehajtási határozata: (EU) 2015/1918
  • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1918&from=EN
  • Az AAC rendszerét hasonló elven működteti a Bizottság, mint a RASFF rendszert – azonban itt az esetek többségében olyan ügyek kapnak helyet, melyek minőségi nem-megfelelőséggel, és nem pedig élelmiszerbiztonsági kockázattal járnak.
  • Célja a határon átnyúló ügyek hatékony kezelése (nyomonkövetési vizsgálat kérése, dokumentáció bekérés más tagállamtól.. stb.) továbbá a nemzetközi jogsegély folyamatának gyorsabb ügyintézése.
  • Az AAC rendszer FF ága a hamisítással összefüggő ügyeket kezeli.

 

Pleva György igazgató nevében és megbízásából:

Bors Edina
élelmiszer-biztonsági felügyelő
nemzeti kapcsolattartó (AAC)
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Élelmiszer-forgalmazás Felügyeleti Osztály

Időpont, helyszín: CELJEI VÁSÁRKÖZPONT, Szlovénia, 2018. március 17-18.

Olvass tovább

Az idei évben lerövidült a gazdálkodási napló egyes adataira vonatkozó elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség – az úgynevezett webGN – beadási határideje. Olvass tovább

Hivatalos közlemények 2017. december (megjelent a Biokultúra újság 2017/6 számában)

1. Változások a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. dokumentációs rendszerében

1.1. 2018. január 1-jétől módosul a Bejelentkezési lap, kérjük hogy ettől az időponttól kezdve az új nyomtatványt használják mindazok, akik ellenőrzési rendszerünkbe új szereplőként jelentkeznek be. Az új űrlap a bevezetése időpontjától letölthető honlapunkon az Ellenőrzés és tanúsítás/Dokumentumtár menü alatt, illetve kérésre ezt fogjuk papír alapon is kiküldeni.

1.2. A vonatkozó EU ökológiai rendeletek értelmében, új partnerek esetében az első ellenőrzés előtt el kell várnunk, hogy Üzemleírást nyújtsanak be jóváhagyásra. Első lépésként a növénytermesztők, az állattartók, a feldolgozó üzemek, a kereskedők és az EU-ba közvetlenül importálók számára készítettük el az új kitöltendő formanyomtatványokat, amelyek 2018. január 1-jétől letölthetők az Ellenőrzés és tanúsítás/ Bejelentkezőknek oldalon.

1.3. „Adatlap új állatállomány bejelentéséhez” címmel új formanyomtatványt vezetünk be 2018. január 1-jétől. Kérjük T. Partnereinket, hogy a jelzett dátum után ezt alkalmazzák! Az új dokumentumot kérésre kiküldjük, illetve honlapunkon elérhetővé tesszük.

2. Információ a szabályos ökológiai jelölésről

Hatósági és saját vizsgálataink az ökológiai termékek jelölésében sok hibát tapasztaltak. Ennek elkerülésére készítettünk egy részletes leírást, amelyet minden Partnerünk számára 2017 decemberében kiküldtünk egy elektronikus körlevélben. Kérjük, hogy aki nem kapta meg, az a pótlás érdekében jelezze az info@biokontroll.hu címre, illetve a szokásos telefonszámunkat hívva!

3. Jelzés fellebbezésekhez, hiánypótlásokhoz és egyéb Partnereink által igényelt munkáért járó külön eljárási díjról

Honlapunkon és Hivatalos közleményeinkben megjelent többszöri előzetes tájékoztatás után a 2018. január 1-je utáni ellenőrzésekhez kapcsolódóan Partnernek felróható hiánypótlás, fellebbezés, hatósági eljárásokban való közreműködésünkért, illetve egyéb (az érvényes szerződés által le nem fedett munkán kívüli munkáért) a szerződéseinkben szereplő egyéb igényelt szolgáltatás tarifájával (14 900 Ft + áfa) díjat számítunk fel esetenként egy alkalommal. A hiánypótlások, kérelmek, egyebek benyújtásához formanyomtatványt fogunk bevezetni. A bevezetés évében (2018-ban) önkorlátozással élünk, amely értelmében az ilyen eljárásokból összetevődő díj egy-egy Partnerre tekintve nem haladhatja meg az éves minimáldíj összegének felét!

4. Kérés a támogatott területek átadásával kapcsolatban

Kérjük azokat a Partnereinket, akik kötelezettségvállalás átadásával szeretnének ökológiai gazdálkodás támogatásába vont területet átadni és/vagy átvenni, azok ne csak a Magyar Államkincstár felé tegyenek bejelentést, hanem a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. felé is. Ennek elmulasztása (a magyar Vidékfejlesztési Programban rögzített feltételek miatt) súlyos anyagi következményekkel járhat! A MÁK felé benyújtott dokumentumok másolata, vagy az átadó és átvevő fél részéről aláírt Átadás- átvételi nyilatkozat erre alkalmas; fontos hogy az átadás dátumaként 2018. január 1-je kerüljön rögzítésre! Fontos, hogy az átvevő fél 2018. január 1-jén már rendelkezzen mezőgazdasági ellenőrzésére szóló szerződéssel a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-vel.

Dr. Roszík Péter

A Biokontroll elkészített az ökológiai termékek helyes jelöléséről egy anyagot, amelyet e-mailben kiküldtünk T. Partnereinknek. Ha valaki nem kapta volna meg, kérjük jelezze az info[kukac]biokontroll.hu, hogy kiküldhessük számára e-mailben, vagy kérés esetén kinyomtatva.