A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. már több mint húsz éve végzi Magyarországon az ökológiai gazdálkodók és az ökológiai élelmiszer termékpálya szereplőjének ellenőrzését, tanúsítását. Tulajdonosunk, a Magyar Biokultúra Szövetség, abból a mozgalomból nőtte ki magát, amely hazánkban úttörőként kezdett el munkálkodni a biogazdálkodás, a biotermék-fogyasztás előmozdítása, népszerűsítése és széles körű elterjesztése érdekében.

A Soil Association Certification nevében állították ki az alább látható tanúsítványt, a Freed Foods cég számára. Ez a cég korábban valóban a SACert partnere volt. Tortilla chips típusú termékek szerepeltek a tanúsítványán, amit 2021. február 19-én visszavontak, megszűnt a szerződése. Ezzel szemben a cég folytatta az ökológiai termékek kereskedelmét a hamis tanúsítvánnyal. Ezen megváltoztatták a kiállítás és a lejárat dátumát valamint a címet. A SACert-nek tudomása van róla, hogy a termékeket az EU-ba szállították.

 

 

Az EOCC-n keresztül érkezett a tájékoztatás az alábbi képen látható hamis tanúsítványról. A CCPB tanúsító szervezet „nevében” állították ki, egy Morganico SARL cég nevére szól (mg. termelés és feldolgozás), növényi illóolajok és vizek szerepelnek rajta. A CCPB nyilvántartásában ilyen nevű partner egyáltalán nem szerepel.

 

 

Alvállalkozásnak számít minden olyan tevékenység, mely befolyásolhatja a termék ökológiai jelölhetőségét és nem a fővállalkozóként szerződött Partner, hanem egy, vagy több megbízott alvállalkozó végez. Az ilyen tevékenységre jellemző, hogy a termék nem kerül ki a fővállalkozó tulajdonából, csak a termékelőállítás felelősségét adja át az alvállalkozónak. Minden, a termékkel kapcsolatosan végzett tevékenység lehetséges, akár megváltoztatja annak tulajdonságait (összetett termékek gyártása, tartósítás), akár nem (pl. vágás, darabolás, csomagolás, őrlés, tárolás stb.). Olvass tovább

1. Az EU ökológiai gazdálkodási rendeletek áttekintése

2022. január 1-jétől az EU eddigi ökológia rendeletei hatályon kívül kerülnek, helyüket új jogszabályok veszik át, amelyek listáját itt közöljük. (A jogszabályok elérhetők aktuális állapotukban honlapunkon az „Ellenőrzés és tanúsítás/Öko jogszabályok” menü alatt, illetve a következő linken: https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/jogszabalyok/.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 (V. 14.) rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 • A Bizottság (EU) 2020/427 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2020/1794 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2020/2146 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/642 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/715 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/716 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/771 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1006 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1189 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1342 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1691 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1697 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1698 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2020/464 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/279 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1165 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/1378 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/2119 végrehajtási rendelete.

2. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerének változásai

2022. január 1-jétől lép hatályba az Alap-feltételrendszer AF/10:2012_v17 változata, amely kizárólag az 1. pontban részletezett jogszabályi változásokkal, illetve azokkal összefüggésben módosította az AF/10:2012_v16 változatot. A Biokultúra újság előző és jelen, illetve következő száma szakcikkekben részletezi a főbb változásokat.

Kérjük T. Partnereinket, hogy amennyiben igényük van a változásokat már tartalmazó új Alap-feltételrendszer kiadványra, akkor jelezzék az info@biokontroll.hu levélcímen; 5000 Ft + Áfa díjért megküldjük (a díj a következő ellenőrzési- tanúsítási díj számlába fog megjelenni).

3. Az Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre (Szankciókatalógus) változásai

A Szankciókatalógus kizárólag az 1. pontban jelzett jogszabályok miatt szükségessé vált változtatásokat tartalmazza. Az új változat elérhető 2022. január 1-jétől honlapunkon az „Ellenőrzés és tanúsítás/Dokumentumtár/Szankciókatalógus menü alatt, illetve a következő elérési úton: https://www.biokontroll.hu/ellenorzes-es-tanusitas/dokumentumtar/szankciokatalogus/.

Változatlan eleme a szankciókatalógusnak a Szankciótól való mentesítés előzetes bejelentés alapján.

Felhívjuk T. Partnereink figyelmét, hogy a leírtaknak megfelelően a jövőben kizárólag kényszerhelyzetben, a kényszerhelyzeti tényállás részünkről történő elfogadása után és előre tett írásbeli bejelentés esetén tudunk eltekinteni a szankció kiadásától. A szankció kiadástól függetlenül az esethez kapcsolódó pótdíj kifizetésére igényt tartunk (mintha a szankció kiadásra került volna).

4. Szigorítások a fajtahasználatban a párhuzamos gazdálkodásban

Az 1. pontban felsorolt jogszabályok értelmében a mezőgazdasági üzem egészét az ökológiai termelésre vonatkozó követelményeknek megfelelően kell irányítani. Mindazonáltal egy mezőgazdasági üzem felosztható egyértelműen elkülönülő egységekre, amelyek közül nem mindegyiket irányítják az ökológiai termelés szabályai szerint (ez a párhuzamos gazdálkodás). A párhuzamos gazdálkodás előírásai szerint a növénytermesztésben a bio és a nem bio (szokványos) gazdálkodási egységben azonos növényfaj csak akkor lehet, ha a két egységben termelt fajták nem azonosak, illetve könnyen megkülönböztethetők egymástól; a legalább hároméves termesztési ciklusú növények esetében a korábbinál rövidebb türelmi időszakot lehet igénybe venni. Kérjük a párhuzamos gazdálkodást folytatókat, hogy vetésterveiket, fajtapolitikájukat a 2022. tavaszi vetésektől kezdődően az új helyzethez igazítsák. Az azonos, illetve nem könnyen megkülönböztethető fajtákra vonatkozó előírás nem vonatkozik a vetőmag előállítókra, a palántanevelőkre, faiskolákra, kutatóközpontokra, oktatási központokra és a nemesítő intézetekre.
A vonatkozó előírások értelmezésében szívesen állunk T. Partnereink rendelkezésére.

5. Tájékoztatás a Biokontroll díjszámítási rendszerével összefüggésben

T. Partnereinkkel kötött szerződéseink értelmében a szerződéseinkbe rögzített díjtételeket a hivatalos éves infláció mértékével – annak KSH általi közzététele után- korrigáljuk 2022. január 1-je után.

6. Új igényelhető szolgáltatás

A Biokontroll 2021-ben kísérleti jelleggel bevezette, hogy a Magyar Államkincstárnak a jogszabályi, illetve a pályázati felhívásához kötődő adatszolgáltatási kötelezettsége keretében átadott adatokat az érintett Partnereknek is rendelkezésére bocsájtotta. A visszajelzések azt mutatják, hogy Partnereink egy része fontosnak érzi az így nyert információkat, ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy a jövőben kérjék ezt a szolgáltatást, amelyért szerződésünk 4. pontjában rögzített 16 700 Ft/megkezdett óra + Áfa díjat számolunk fel (legfeljebb 2 óra/ Partner díj felső határral). A szolgáltatás igénybevétele segíthet abban, hogy időben történjenek egyeztetések az esetleges kifizetéseket érintő tévedések minimalizálására.

Legfontosabb változások a növénytermesztésben 2022. január 1-jétől

Mint T. Partnereink bizonyára tudják, 2022. január 1-jétől új jogszabályok vonatkoznak az EU-ban az ökológiai gazdálkodásra. A Parlament és Tanács (EU) 2018/848 rendelete és a hozzá kapcsolódó tíznél több rendelet sok változást hoz a korábbihoz képest, azonban a gyakorló gazdák számára kis figyelemmel ezek is betarthatók, nyugodtan kijelenthető, hogy a jó gazdálkodási gyakorlat – minimális változtatásokkal – fent tud maradni (a jogszabályok aktuális állapotukban elérhetők a www.biokontroll.hu/Ökojogszabályok úton).

A vetőmag és szaporítóanyag használatot érintő változásokat ezen lapszámunkban „A növényi szaporítóanyagokról” szóló cikkünk tartalmazza a 22. oldalon, a többit az alábbiakban részletezzük.

Tételesen megfogalmazott igény lett, hogy csak olyan növénytermesztési technológiák, eljárások alkalmazhatók, amelyek révén elkerülhető, vagy minimálisra csökkenthető a környezet szennyezése, terhelése.

Szántóterületeken – az évelő takarmánytermő területeket leszámítva – többéves vetésforgót kell alkalmazni, amely kötelezően magában foglal pillangósokat (amelyek nem csak fővetésűek lehetnek).

A növényvédelemben az eddig hőkezelési eljárásokhoz kapcsolódó kitétel lett, hogy ebbe beleérthető a szolarizáció és a hajtatott növényeknél a sekély talajgőzölés, továbbá nevesítve beemelésre kerültek az egyéb mechanikai és fizikai módszerek, illetve a biofumigációs eljárások.

Szigorodtak a párhuzamos gazdálkodás (van ökológiai és szokványos terület is a gazdaságban) előírásai. A hároméves, vagy hosszabb termelési ciklusú növények esetében az ökorészben és a párhuzamos részben azonos, vagy nem könnyen megkülönböztethető fajta (továbbiakban: azonos fajta) továbbra is lehet átmenetileg, azonban az azonos fajta ökoba vonását az eddigi öt év alatti megkezdés helyett öt év alatt már át is kell állítani. Az egyéb feltételekben (átállási terv, betakarítás bejelentése stb.) nincs lényegi változás.

A korábbi gyakorlattól eltérően az ökológiai legelő sem tanúsítható, ha van szokványos gyepterület a gazdaságban.

A tiltott anyaggal csávázott szaporítóanyag használata (fő-, vagy minden más vetés, ültetés esetén) a terület újra átállásával jár!


Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Czellerné Daróczi Éva Zsuzsanna a Biokontroll volt ellenőre és ellenőrzési részlegvezetője 2021. október 2-án, hosszan tartó, súlyos betegség után visszaadta lelkét a Teremtőnek. Távozása nagy veszteség az egész magyar bio közéletnek.

Emlékét megőrizzük!

Dr. Roszík Péter

A Magyar Biokultúra Szövetség munkatársat keres 2021. szeptember 1-jei kezdéssel. Olvass tovább

1. Változás az ökológiai gazdálkodás jogszabályaiban

1.1. Változtatás a Bizottság 889/2008/EK rendeletben

Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2021/181 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. február 15.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról.

A rendelet az új EU bio jogszabály bevezetésének egy éves elhalasztása miatt meghosszabbítja annak lehetőségét, hogyha nem állnak rendelkezésre ökológiai tartású jércék, akkor konvencionális, tojástermelési célú, legfeljebb 18 hetes jércék bizonyos feltételek mellett bevihetők legyenek az ökológiai állattartási termelőegységbe, valamint ha ökológiai termelésből származó fehérjetakarmányt nem lehet beszerezni, a sertés- és a baromfifajok esetében 5%-os maximális arányban nem ökológiai fehérjetakarmány is használható legyen. Ezen felül új anyagok felvételére került sor a V. (monoammónium-foszfát akvakultúrában) és VIII. mellékletekbe (nátrium-alginát, kalcium-klorid, aktív szén új termékekhez).

1.2. Változtatás a Bizottság 1235/2008/EK rendeletben

Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2196 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 17.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról jogszabály, amely az EU-ba irányuló importban hoz változásokat.

2. Változik a Biokontroll Alap-feltételrendszere

A Biokontroll kérelmére a NÉBIH elfogadta a Kedvencek eledelére vonatkozó előírást, amely a Biokontroll Alap-feltételrendszerébe beépül. Ezen a módosítás következményeként:

 • 2.1. Az eddigi AF/10:2012_v13 változat helyére a AF/10:2012_v14 kerül, a hatálya 2021.04.01.
 • 2.2. A Bevezetés fejezet új dátuma: Budapest, 2021. február 19.
 • 2.3. Az 1. pont 1) c) pontja így módosul:
  c) takarmányok, beleértve a kedvtelésből tartott állatok eledelét is.

A többi változás kizárólag a kedvtelésből tartott állatok eledelét készítő, forgalmazó gazdasági szereplőket érinti; az előírást kérésükre megküldjük.

3. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2021. évi ellenőrzési és nyilvántartási díjai

Szerződésünk 5. pontja értelmében a tárgyévi díjváltozás az inflációt követi, ennek megfelelően 2021-ben az alábbi szolgáltatási díjakkal számolhatnak T. Partnereink.

Feldolgozás, nagy- és kiskereskedelem, import, gombatermesztés, vadon termő növény begyűjtése, raktározás, kozmetikai termék előállítás, tömegétkeztetés esetén:

 • ellenőrzés időtartamára: 16 700 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
 • felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartamára*: 16 700 Ft/ megkezdett óra + 27% áfa;
 • kiszállási díj: 31 000 Ft + 27% áfa;
 • az éves díj legalább: 62 900 Ft + 27% áfa ellenőrzési és nyilvántartási díj és 31 00 Ft + 27% áfa kiszállási díj;

* A felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartama megegyezik az ellenőrzés időtartamával.

Mezőgazdaság, méhészet esetén:

 • Csoport Díj
 • Szántóföldi növények 3 600 Ft/ha + ÁFA
 • Szőlő, gyümölcs, zöldség, gyógynövény 6 400 Ft/ha + ÁFA
 • Nem termő ültetvény 3 600 Ft/ha + ÁFA
 • Szálastakarmány-növények 2 500 Ft/ha + ÁFA
 • Fővetésű zöldtrágya növények 2 500 Ft /ha+ ÁFA
 • Gyep 250 Ft/ha + ÁFA
 • Ugaroltatott terület 1 150 Ft/ha + ÁFA
 • Egyéb (erdő, nádas, ökológiai kiegészítő terület stb.) 1 150 Ft/ha + ÁFA
 • Üvegház, fólia esetében (termesztő felület) 37 Ft/m2 + ÁFA
 • Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség) 1 700 Ft/állategység + ÁFA
 • Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség alatt, illetve felett) 2 700 Ft/állategység + ÁFA
 • Méhészet 290 Ft/család + ÁFA
 • Halastó 1 050 Ft/ha + ÁFA
 • Minimáldíj 93 900 Ft + ÁFA ellenőrzési és nyilvántartási díj és 3 300 Ft + ÁFA kockázatelemzési díj

4. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek alkalmazása feszültségekkel jár és leggyakrabban jelentős mértékben emeli a tartozás-állományt.

5. Kötelező adatszolgáltatás (a hatályos jogszabályok írják elő!)

Az ÉVES ADATKÖZLŐ LAP 2021 (F-19/26) nyomtatványt és ennek részeként a hozzájáruló nyilatkozatot e-levél címmel rendelkező partnereink e-levélben, e-levél címmel nem rendelkező partnereink pedig postai úton fogják megkapni. Kérjük az ÉVES ADATKÖZLŐ LAP (F-19/26) nyomtatvány figyelmes elolvasását, a megváltozott, vagy hibás adatok javítását, az űrlapok kitöltését és 2021. május 15-ig történő visszaküldését. Az esetlegesen hiányzó űrlapokat kérésre térítésmentesen újra kiküldjük.

A kitöltött, aláírt ÉVES ADATKÖZLŐ LAP (F-19/26) nyomtatványt elektronikusan az info@biokontroll.hu címre kérjük megküldeni. (Ebben az esetben az eredeti okiratot kérjük 5 éven át megőrizni!) Késedelmes adatközlés esetén F3 figyelmeztetés („Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre” alapján), kerül kiadásra, mely az éves ellenőrzési és nyilvántartási díj 5%-nak kiszámlázását vonja maga után.

Az Éves adatközlő lap legkésőbb az ellenőrzés során pótolható, amennyiben erre május 15-e után kerül sor, akkor az F3 figyelmeztetés kiadásra kerül. Ha az Éves adatközlőt T. Partnerünk az ellenőrzés elején sem tudja kiállítani és az ellenőrnek átadni, akkor az ellenőrzést a vonatkozó rendeletek értelmében nem végezhetjük el, ezért egy új időpontban, de legkésőbb egy héten belüli időre új ellenőrzési időpontot adunk meg, a „Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre” dokumentumban rögzített díj megfizetése mellett.

Európában jelenleg hiányoznak az ökoélelmiszerek feldolgozását szabályozó kötelező szabványok és indikátorok. A ProOrg nevű projekt ezt a hiányt pótolja olyan stratégiák és eszközök (Gyakorlati útmutató) kidolgozásával, amelyek segítik az ökoélelmiszerek feldolgozóit a megfelelő technológiák kiválasztásában. Útmutatást ad a legjobb gondos, minimális és kíméletes feldolgozási módszerek kiválasztásához.

A feldolgozóknak szánt Gyakorlati útmutató kidolgozása előtt meg kell ismernünk, hogy a különböző érintettcsoportok, illetve piaci szereplők miként vélekednek az egyes (új) ökoélelmiszerekkel kapcsolatos feldolgozási technológiák előnyeiről, valamint kockázatairól. Önt az ökoélelmiszerek feldolgozásban szerzett szakértelme miatt szeretnénk bevonni a jelen felmérésbe.

A feltett kérdésekkel a véleményét szeretnék megismerni, ezért nem léteznek jó vagy rossz válaszok. A kérdőív kitöltése körülbelül 15 percet vesz igénybe, mely itt érhető el: https://survey.fibl.org/index.php/223747?lang=hu

A kérdőív kitöltése anonim módon történik, így a válaszaiból nem fognakk, illetve nem lehet visszakövetkeztetni Önre.

További információért látogassa meg az alábbi honlapot: http://www.proorgproject.com/, vagy lépjen kapcsolatba a projekt vezetőjével: toralf.richter@fibl.org

Jelzés érkezett az EOCC-én keresztül két hamis ECOCERT tanúsítványról. Az egyik (EPLAN) egy dél-afrikai köztársasági a másik (Gale&Cosm) egy olasz cég nevére szól.