Képzések a fenntartható gazdálkodás jegyében a SZIE Budai Campusán

A Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán az Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék szervezésében és vezetésével a 2017/2018 tanév II. félévétől engedélyezte az Oktatási Hivatal a Fenntartható gazdálkodó szakmérnök és Fenntartható gazdálkodó felsőfokú szakirányú képzésünket. (Fotó: Biokerti bemutató a Kutatók éjszakája rendezvényen, dr Divéky-Ertsey Anna felvétele)

A program oktatása a SZIE Budai Campusán, a 100 éves Budai Arborétummal körülölelt Kertészettudományi Kar épületeiben, oktatási termeiben, biokertjében valósul meg, levelező képzés formájában. A Kar és a Tanszék ennek a programnak az elindításával a hazai fenntartható szemléletű gazdálkodás, benne az ökológiai gazdálkodás, szakmai utánpótlás képzésének lehetőségét kívánja bővíteni. Nemzetközi szinten már számos európai egyetemen a fenntartható gazdálkodás témakörében képzések folynak főiskolai és egyetemi szinten.

A szakon végzett hallgatók iránti országos igény indoklásában fontosnak tartjuk az Európai Unió Fenntartható fejlődés politikájának végrehajtásában a mezőgazdasági termelésben résztvevő szakemberek hazai képzését. A hazai vidékfejlesztési programokban a fenntarthatóság kiemelt prioritásként szerepel, ezért fontos, hogy a gazdálkodók gazdaságuk működtetéshez a helyi és regionális szintű programokba bekapcsolódva szakmai ismerteket szerezzek ezen a téren. A végzett szakemberek esélye növekszik, hogy a különböző mezőgazdasági és kertészeti ágazatokban fenntartható módon gazdálkodjanak.

Biokultúra 2017/6

A Biokert a hallgatók és a látogatók számára is nyitott a gyakorlati oktatás bemutatás céljait szolgálja (Fotó: Madaras Krisztina)

A képzési program indítása szakmailag más igényt elégít ki, mint a már korábban elfogadott hasonló tárgyú szakirányú képzések, mert a fenntartható gazdálkodás fogalma magába foglalja a természetkímélő gazdálkodási gyakorlatokat, az ökológiai gazdálkodást – így szélesebbé válik a szak iránt érdeklődők köre, valamint az alkalmazható ismeretanyag. A szak specialitása a fenntartható szemléletű gazdálkodás megvalósítása a mezőgazdasági termelésben a képzés minden területére (szántóföldi növények termesztése, kertészeti termelés, állattenyésztés, növényvédelem, gazdaság tervezése, marketing és élelmiszer feldolgozásra) kiterjedően.

A képzés során oktatott ismeretek birtokában a végzettek alkalmasak lesznek a fenntartható kertészeti termesztés, szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztésben alkalmazandó eljárások alkalmazására, szaktanácsadásra. Ezen ismereteket a végzettek a fenntartható gazdálkodás minden területén haszonnal alkalmazhatják. A tervezés területén hasznos ismereteket szereznek a fenntartható gazdaság tervezéséhez (birtoktervezés), növényvédelmi tervek elkészítéséhez, valamint a talajerő gazdálkodással kapcsolatos alapelveket is elsajátíthatják. Tudásukat önálló vállalkozóként vagy szakmérnökként hasznosíthatják, elhelyezkedhetnek termelő és feldolgozó gazdaságokban, kereskedelmi egységekben.

Sikerrel kapcsolódhatnak be a munkaerőpiacon a szakigazgatásba, államigazgatásba, szaktanácsadásba, egyéni gazdaságok kis és középüzemek szervezési és vezetési munkájába, kistérség fejlesztési projektekbe.

A részvétel feltételei

Szakmérnök végzettséghez:

Bármely, legalább agrár alapképzésben megszerzett mérnöki oklevéllel (korábban egyetemi és főiskolai végzettséggel) rendelkezők jelentkezését várjuk. Egyéni elbírálás alapján- mód van más mérnöki felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkező felvételére is amennyiben korábbi képzésén legalább 20 kredit értékű természettudományos (matematika, biológia, kémia, fizika, földrajz) ismeretet szerzett.

Gazdálkodó végzettséghez:

Bármely, legalább agrár és/vagy természettudományi és/vagy gazdaságtudományi alapképzésben megszerzett nem mérnöki oklevéllel (korábban egyetemi és főiskolai végzettséggel) rendelkezők jelentkezését várjuk. Egyéni elbírálás alapján- mód van más felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkező felvételére is, amennyiben korábbi képzésén legalább 20 kredit értékű természettudományos (matematika, biológia, kémia, fizika, földrajz) ismeretet szerzett.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően Fenntartható gazdálkodó szakmérnök vagy Fenntartható gazdálkodó. A képzés legalább 10 fő jelentkezése esetén indul.

 • Kezdete: tavaszi félévben: 2018. február 19.; őszi félévben: 2018. szeptember 17.
 • Időtartama: 2 félév.
 • Gyakorisága: két hét/félév.
 • Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
 • Önköltségi díj: 190 000 Ft/félév.
 • Jelentkezni a Kar honlapján található jelentkezési lapon lehet: https://kertk.szie.hu/felvetelizoknek/felveteli-2018/.
 • A jelentkezési lap benyújtandó egy aláírt példányban a Kertészettudományi Kar Dékáni Hivatalában: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
 • E-mail: ketk.felveteli@szie.hu.
 • Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.
 • Bővebb információ: https://kertk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesek.
Biokultúra 2017/6

Az évente megrendezett tavaszi virágkiállítás látogatói a Biokertben

A korábbi évekhez hasonlóan idén is meghirdetjük Ökológiai gazdálkodó szakirányú továbbképzési szakunkat Ökológiai gazdálkodó szakmérnök és Ökológiai gazdálkodó szakember képzés területén.

A részvétel feltételei:

Agrár vagy természettudományi képzési területen mérnöki vagy nem mérnöki szakon legalább alapképzésben (BSc) szerzett oklevél (korábbi képzési rendszer szerint főiskolai oklevél). A felvételi bizottság elbeszélgetés alapján dönt a jelentkezők felvételéről.
Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően ökológiai gazdálkodó szakmérnök vagy ökológiai gazdálkodó. A képzés legalább 10 fő jelentkezése esetén indul.

A program főbb tanulmányi témakörei:
 • Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, szabályozása, támogatási rendszerei;
 • Az Ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztés és kertészeti növénytermesztés, szőlőtermesztés;
 • Ökológiai szemléletű állattenyésztés;
 • Marketing az ökológiai szemléletű gazdálkodásban;
 • Ökológiai szemléletű termékfeldolgozás és tárolás;
 • Az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési, tanúsítási rendszere.
 • Kiemelt téma az ökológiai szemléletű növényvédelem, tápanyag-gazdálkodás és az agroökológiai gyomszabályozás.
A jelentkezés módja és feltételei:
 • A képzés időtartama 4 félév.
 • Gyakorisága: két hét/félév.
 • A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.
 • Bővebb információ: https://kertk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesek.
 • Az oktatás helyszíne: Szent István Egyetem Budai Campus 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
 • Önköltségi díj: 190 000 Ft/félév.
 • Szakfelelős: Dr. Szalai Zita egyetemi docens, Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék. Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. E-mail: szalai.zita@kertk.szie.hu.

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék,
Dr. Szalai Zita
(Biokultúra 2017/6)