Zsírbevitel: az anyatej zsírsav összetétele és az allergia kialakulásának összefüggése

Egy új kutatásban a zsírbevitel és az anyatej zsírsav összetételét vizsgálták gazdálkodó, illetve nem gazdálkodó anyáknál, továbbá ezzel összefüggésben az utódoknál kifejlődő allergiát. read more →

Nanotechnológia a mezőgazdaságban

Vélemény a nano részecskék és a biogazdálkodás kapcsolatáról Úton-útfélen találkozunk a kérdéssel, hogy mi is az a „nano”, hogyan érinti a mezőgazdaságot és miként kezelje azt egy bios? Előadások, gazdatalálkozók szinte alig telnek el úgy, hogy fel ne merülne a nanotechnológia ügye. Sokan (főként a nano termékekkel rendelkezők) a jövő szinte mindent megoldó módszerének tekintik,.. read more →

Az ökológiai gazdálkodás és a szaktanácsadás szerepe a NyME-Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mintagazdaságaiban

Nagy múltú intézményünk életében mindig jelentős szerepet töltött be a gyakorlati élet és az oktatás összekapcsolása. Már az első igazgató – Wittmann Antal – is végzett „szaktanácsadási tevékenységet”. Munkái közé tartozott az 1820-tól megjelenő Landwirtschaftliche Blätter és a Landwirtschaftliche Hefte kiadványok készítése, amelyek nemcsak a tanulóknak szóltak, hanem a gyakorló gazdáknak is. read more →

Már egy hetes ökológiai étrend után csökken a szerves foszfát tartalmú növényvédő szer maradványok mennyisége a vizeletben

A szokványos élelmiszer-előállításban gyakran használják a szerves foszfát tartalmú (OP) növényvédő szereket, melyek károsíthatják az egészséget, míg az ökológiai élelmiszereket egészségesebbnek tartják, mivel előállításuk során ezeket a növényvédő szereket nem alkalmazzák. Korábbi tanulmányok alapján ismert, hogy az ökológiai élelmiszerfogyasztás következtében jelentősen csökken a gyermekek szerves foszfát tartalmú növényvédő szereknek való kitettsége. Meg kell jegyezni, hogy a.. read more →

Az ökogazdálkodás kedvező hatása a paradicsom minőségére

Egy 2013-ban Brazíliában végzett vizsgálat során arra a következtetésre jutottak, hogy az ökológiai gazdálkodás paradicsom minőségére gyakorolt hatása összefüggésben áll a termésfejlődés során tapasztalt megnövekedett oxidatív stresszel. A kutatók célja az volt, hogy vizsgálják azt a feltevést, miszerint az ökológiai gazdálkodásból származó paradicsomnak magasabb a fenol- és a C-vitamin-­tartalma, a gazdálkodásból eredő stressz tényezők miatt. read more →

Eltérő gazdálkodási rendszerekből származó élelmiszerek fogyasztásának következményei

Az öko- vagy biogazdálkodás Ha generációs időben mérve tekintjük át az emberiség és a mezőgazdasági termelési módok történelmét, a kép igen meglepő. (Generációs időnek azt az átlagos életkort nevezzük, amikor az anyák első gyermeke megszületik. Ez a történelem folyamán helyenként és időszakonként változott és változik, az átlagos generációs idő 20-25 év.) read more →

A gyomirtó és génmódosított kukorica toxikus hatása

Két évig tartó, patkányokon végzett kísérletekkel vizsgálták a Roundup-rezisztens génmódosított kukorica (Roundup gyomirtószerrel és anélkül termesztett), továbbá maga a Roundup herbicid egészségre gyakorolt hatását. Nőstény patkányoknál valamennyi kísérleti csoport esetében a kontroll csoportokénál 2-3-szor nagyobb halálozási arányt tapasztaltak és mindez sokkal rövidebb időn belül következett be. read more →

Ökológiai és konvencionális termesztésű paradicsom egyes beltartalmi összetevőinek összehasonlító vizsgálata

Az ökológiai termesztésű zöldségek, gyümölcsök a vegyszermentesség mellett ízükben, zamatukban, egyes beltartalmi összetevőikben sokszor kedvezőbbek, mint a konvencionális termesztésűek. Nagyszámú nemzetközi összehasonlító vizsgálat foglalkozik az eltérő gazdálkodási módból származó növények minőségi jellemzőivel. read more →

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ökológiai gazdálkodás megítélése

A magyarországi biogazdálkodás helyzete még napjainkban is elmaradott számos, akár szomszédos országhoz, például Ausztriához képest. De az országon belül is megfigyelhetőek különbségek, így például Borsod-Abaúj-Zemplén megye nem áll az elsők között az ökológiai gazdálkodások számát illetően. A Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási agrármérnök szak hallgatójaként szakdolgozatom keretein belül igyekeztem feltárni a megyében található ökológiai gazdák helyzetét. read more →

Fejezetek a környezet állapotának kutatási eredményeiből, az ökogazdálkodás megalapozása érdekében

Az emberiséget egyre inkább aggasztja környezetének, a levegőnek, víznek, talajnak, valamint az élő szervezeteknek elszennyeződése. Civilizációnk nem kis mértékben a kémiai elemek (növényi tápelemek, fémek) felhasználásán alapul. A növekvő népességgel párhuzamosan olyan gazdasági rendszert működtetünk, mely a termelés és a fogyasztás fajlagos növelésére ösztönöz. Ebből adódóan a környezet igénybevétele (kizsákmányolása) hatványozottan jelentkezik. Az ásványi nyersanyagok.. read more →