A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. már több mint húsz éve végzi Magyarországon az ökológiai gazdálkodók és az ökológiai élelmiszer termékpálya szereplőjének ellenőrzését, tanúsítását. Tulajdonosunk, a Magyar Biokultúra Szövetség, abból a mozgalomból nőtte ki magát, amely hazánkban úttörőként kezdett el munkálkodni a biogazdálkodás, a biotermék-fogyasztás előmozdítása, népszerűsítése és széles körű elterjesztése érdekében.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az alábbi időpontokban és helyszíneken tart tájékoztató fórumot az új közös agrárpolitika (KAP) és az Agrár Ökológiai Program (AÖP) témakörében.

Érdemes ellátogatni az események valamelyikére, hogy pontos képet kapjanak a változásokról, illetve maximálisan ki tudják használni a rendelkezésre álló lehetőségeket.

Dátum Időpont Vármegye Helyszín
2023. február 20. 10.00 Békés Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Auditórium terem (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 23.)
2023. február 20. 16.00 Békés IKSZT Közösségi Ház (5540 Szarvas, Ezüst szőlő dűlő 411.)
2023. február 21. 17.00 Zala Makovecz Faluház (8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos utca 19.)
2023. február 21. 14.00 Baranya Baranya Megyei Kormányhivatal (Díszterem 7621 Pécs, Kossuth tér 1.)
2023. február 24. 16.00 Tolna Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar épülete, 52. előadó (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.)
2023. február 28. 10.00 Baranya Mohács Városháza- Díszterem (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)
2023. március 1. 16.00 Békés Vésztő
2023. március 2. 14.00 Tolna Tamási
2023. március 30. 17.00 Békés Biharugra

Két hamis dél-afrikai tanúsítványról küldött figyelmeztetést a Control Union:


 


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ökológiai termékeket előállítók számára is elérhető az a vissza nem térítendő támogatás, amelynek célja a mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása.

Az ökológiai termelésbe kezdők mellett azok is jogosultak a támogatásra, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legfeljebb 5 éve folytatnak ökológiai termelést.

A támogatási kérelmek benyújtására 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig van lehetőség.

Az évenkénti támogatási összeg 1000 euró/termelő, illetve csoport, mely egyösszegű átalány formájában kerül kifizetésre, legfeljebb 5 éven keresztül.

A legfeljebb 5 éves támogatási időszak annyi évvel rövidül, ahány éve már csatlakozott az ellenőrző-tanúsító rendszerhez.

Az ökológiai termelés igazolására a tanúsítványt kell a támogatási kérelemhez csatolni.

A pályázati felhívás elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-311-22-mezgazdasgi-termelk-eu-s-s-nemzeti-minsgrendszerhez-trtn-csatlakozsnak-tmogatsa-1#

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 1/ 896-0000, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.

A Biokontroll a pályázati felhívás, a támogatási kérelem vagy a kifizetési kérelem beadása vagy elbírálása kapcsán információkkal nem tud szolgálni.

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!


1. Kihirdetett új EU ökológiai gazdálkodási rendeletek

A Bizottság (EU) 2022/2238 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. augusztus 22.) az (EU) 2021/2306 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az ellenőrzési tanúsítványokra és azok kivonataira vonatkozó átmeneti rendelkezések, valamint az Ukrajnában kiállított ellenőrzési tanúsítványokra vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról.

A Bizottság (EU) 2202/2240 végrehajtási rendelete (2022. október 20.) az (EU) 2021/1378 végrehajtási rendeletnek, az (EU) 2021/2119 végrehajtási rendeletnek és az (EU) 2021/2307 végrehajtási rendeletnek a tanúsítványok kiállításához használt minősített elektronikus bélyegző használata tekintetében történő módosításáról.

Az EU 2022/2047 végrehajtási rendelete (2022. október 24.) helyesbíti az EU 2021/2325 II. mellékletét.

Az EU 2022/2049 végrehajtási rendelete (2022. október 24.) módosítja az EU 2021/2325 I. és II. mellékletét.

2. Tájékoztatás a Biokontroll díjszámítási rendszerével összefüggésben

T. Partnereinkkel kötött szerződéseink értelmében az előző évi díjtételeket a hivatalos éves infláció mértékével – annak KSH általi közzététele után – korrigáljuk 2023-ra.
T. Partnereinkkel kötött szerződéseink lehetővé teszik a minimáldíj önköltségi szintre emelését. Kérjük T. minimáldíjas Partnereinket, hogy 2023-ban ezzel számoljanak!


1. A Biokultúra újság 2022/2-3 száma után megjelent új EU ökológiai gazdálkodási rendelet

Megjelent A Bizottság (EU) 2022/1450 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. június 27.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ukrajnai orosz invázió miatt a nem ökológiai fehérjetakarmány ökológiai állattartásban való felhasználása tekintetében történő kiegészítéséről.

2. Új tájékoztatási rend a kormányhivatalok felé

A NÉBIH hatósági felügyeleti szervként kötelezte a Biokontrollt arra, hogy Partnerünknél észlelt minden olyan eltérésről – még vizsgálataink lezárása előtt – tájékoztassuk a területileg illetékes kormányhivatalt, amelyben az eljárásunk odáig vezethet, hogy intézkedés elrendelését kezdeményezzünk náluk. A Biokontroll vitatta a T. hatóság álláspontját, de jelen állapot szerint köteles annak megfelelően eljárni. T. Partnereink megértését kérjük!

3. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján elzárkózni különböző igazolások kiadásától.

1. A Biokultúra újság 2022. 1. száma után megjelent új EU ökológiai gazdálkodási rendeletek

 • Megjelent a Bizottság (EU) 2022/474 felhatalmazáson alapuló rendelete, amely a palánták és más növényi szaporítóanyagok előállításáról és használatáról szól.
 • Megjelent a Bizottság (EU) 2022/760 rendelete, amely az Ukrajnából érkező szállítmányokhoz tartozó COI kiállítására vonatkozó átmeneti intézkedésekről szól.

(A rendeletek megtekinthetők a www.biokontroll.hu > Ellenőrzés, tanúsítás > Öko jogszabályok menü alatt.)

2. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerének változásai

2022. július 1-től lép hatályba az Alap-feltételrendszer AF/10:2012_v19 változata, amely néhány apró elírást, szerkesztési hibát korrigál az előző változathoz képest. A fontos változásokat, melyek az új jogszabályok megjelenéséből és az előírások pontosított értelmezéséből adódnak az alábbiakban részletezzük.

 • A 2. A FOGALOMMEGHATÁROZÁS fejezet 17) Feldol­gozás címszó utáni szöveg így módosul: Az eredeti terméket lényegesen megváltoztató bármely tevékenység, beleértve a melegítést, füstölést, pácolást, érlelést, szárítást, marinírozást, kivonást, extrudálást vagy e folyamatok valamely kombinációját, ide tartozik az adalékanyagok, technológiai segédanyagok, engedélyezett nem ökológiai mezőgazdasági eredetű összetevők felhasználása, ugyanakkor nem tartoznak ide a csomagolás és jelölési műveletek.
 • A 3.4. Feldolgozott, ökológiai összetevőket tartalmazó élelmiszerek jelölése fejezet 2) pontja így módosul: A feldolgozott élelmiszer megfelel az Alap-feltételrendszer 9. 1.1., 9.1.2. pontjában meghatározott termelési szabályoknak.
 • A 3.5. Fő összetevőként halászatból és/vagy vadászatból származó és ökológiai gazdálkodásból származó összetevőket is tartalmazó élelmiszerek jelölése 2) pont e) így módosul: e) nincs benne GMO és/vagy GMO-kból előállított, illetve GMO-k felhasználásával előállított anyag. Az élelmiszer megfelel a feltételrendszer 9. 1.1., 9.1.2. ponttal összhangban meghatározott szabályoknak.
 • A 3.6. Az ökológiai gazdálkodásban használható feldolgozott takarmányok jelölése 3) pont második mondata így módosul: Jelezni kell a mezőgazdasági összetevőknek a teljes szárazanyag tömegének %-ában kifejezett mennyiségét, amelyre vonatkoztatva kell feltüntetni az ökológiai, az átállási, és az ezeken kívüli összetevők, valamint az összes mezőgazdasági anyag %-os arányát, ezeken túl az ökológiai és átállási anyagok név szerinti listáját.
 • A 4. Az ökológiai gazdálkodás (mezőgazdaság) általános előírásai fejezet 5) pontja kiegészül utolsó előtti mondatként ezzel: Azon növényfajok esetén (pl. gabonafélék), amelyeknél a fajták csak növényállományban különböztethetők meg könnyen (pl. szálkás búza és tar búza vagy leveles borsó és kacsos típusú borsó, cirok és „törpe” cirok, szójánál eltérő hüvelyszín és /vagy morfológia), akkor a könnyű megkülönböztethetőséget a lábon álló, betakarítás előtti állománytól várjuk el. Tekintettel arra, hogy ez a könnyű megkülönböztethetőség a betakarítás után nem kontrollálható, a Biokontroll az ilyen fajtahasználatot akkor tudja tanúsíthatónak elfogadni, ha a betakarítást megelőzően külön ellenőrzést végzünk, szemlézve az öko (átállási) és a szokványos fajtahasználatú táblákat, és együtt végzett termésbecslés alapján rögzítjük a várható hozamokat az öko (átállási) és szokványos területeken is. Ezeken túl kérjük, hogy a betakarítás időpontját annak megkezdése előtt jelezzék nekünk, hogy amennyiben szükségesnek ítéljük, a betakarítás során is ellenőrizhessük a megfelelő elkülönítést. A tanúsítás feltétele, hogy a betakarítást követően azonnal megtörténjék a termékek készletrevételi jelentésének megküldése.
 • Az 5.1. Általános előírások és vetésforgó fejezetben az 1. táblázat kiegészül ezzel:
  Mézontófű (facélia) 3
 • Az 5.4.2. A nem ökológiai, vagy nem átállási szaporítóanyag használata cím kiegészül ezzel: a palántákra, dugványokra, oltványokra stb. vonatkozó speciális előírásokat a 5.4.5. rész tartalmazza.
 • Az 5.4. Szaporítóanyag fejezet kiegészül a következő 5.4.5. ponttal:
  5.4.5. A palántákra, dugványokra, oltványokra, faiskolákra stb. vonatkozó speciális előírások
  5.4.5.1. Palántákra vonatkozó előírások:

  Szokványos palánták soha nem használhatók olyan fajok, növények esetében, amelyeknél a palánták kiültetésétől az első termékbetakarításáig legfeljebb egy vegetációs időszak telik el (ilyenek a szántóföldi kertészet palántái, például a paprika, paradicsom, káposztafélék, dinnye stb. palántái). Ilyen esetekben a palántának vagy ökológiainak, vagy átállásinak kell lenni, abban az esetben, ha bio termést szeretne a gazda betakarítani.
  Az átállási palánta kétféle lehet:
  a) szabadgyökerű (tépett) palánta esetében a palánta akkor tekinthető átállásinak, ha a palánta felszedése előtt eltelt legalább 12 hónap átállási idő, és a nevelése ökológiai vetőmagból indul, vagy
  b) szabadgyökerű vagy tálcás (cserepes stb. továbbiakban: tálcás) palánta abban az esetben is tekinthető átállásinak, ha ökológiai vagy átállási mezőgazdasági parcellán vagy konténerekben állítják elő, átállási vetőmagból (olyan mezőgazdasági parcellán termesztett növényből begyűjtött vetőmagból, amelynek esetében teljesült a legalább 12 hónapos átállási időszakra vonatkozó követelmény), és a tálcás palánta termőközege (palántaföld) kizárólag az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett anyagokból áll.
  5.4.5.2. A 12 hónapnál hosszabb fejlődésű/fásszárú növényekre vonatkozó előírások:
  Amennyiben nincs megfelelő mennyiségű és minőségű ökológiai anyanövény a szaporítóanyag előállításához (pl. oltványhoz, dugványhoz stb.), akkor használható nem ökológiai növényi anyag is, abban az esetben, ha a begyűjtést követően nem kezelik ökológiai gazdálkodásban tiltott anyagokkal, és utána már az ökológiai előírásokkal összhangban használják fel. Fontos ebben az esetben is, hogy a felhasznált nem ökológiai növényi szaporítóanyagok nem olyan faj palántái, magoncai, dugványai, csemetéi stb., amelyeknek a palánták átültetésétől az első termékbetakarításig tartó termesztési ciklusa egy vegetációs időszakra korlátozódik. Értelmezésünk szerint a több vegetációt átölelő, de már az első évben is szedhető növények estében (például évelő fűszerek kakukkfű, mentafélék, citromfű stb.) a kiültetés évében szedett termés nem tanúsítható, a későbbiek azonban már igen.
  Az engedélyezhető esetekben is a termelőnek előzetesen hozzájárulást kell kérnie az ilyen szaporítóanyag felhasználására a Biokontroll-tól; a hozzájárulás csak egyedi kérelemre adható, és ez legfeljebb egy telepítési idény időtartamára szólhat. Természetesen amennyiben a körülmények indokolják (nem sikerült a telepítés, vagy nem került az adott idényben befejezésre stb.) akkor a kérelem több, egymást követő évben újra benyújtható.
  Az illetékes hatóság (NÉBIH) általános engedélyt is kiadhat egy adott fajra és/vagy fajtára, legfeljebb egy éves időtartamra.
  Önkéntesen közzé lehet tenni az ilyen szaporítóanyagok elérhetőségét a NÉBIH által működtetett szaporítóanyag adatbázisban, és az általános szabályok szerint ebben az esetben is figyelmet kell fordítani az adatbázis karbantartására, azaz arra, hogy a kínálat folyamatosan aktuális legyen. Amennyiben nem áll rendelkezésre a gazdasági szereplő igényeit kielégítő minőségű vagy mennyiségű ökológiai, vagy átállási, vagy nem ökológiai anyanövényről származó anyagból, de ökológiai módon előállított növényi szaporítóanyag, akkor az 5.4.2. 3) pontnak megfelelő feltételek mellett engedély kérhető nem ökológiai növényi szaporítóanyagok használatára, azonban olyan szaporítóanyag felhasználásához hozzájárulás semmi körülmények között sem adható, ahol az első termékbetakarításig legfeljebb egy vegetációs időszak telik el!
 • A 7.1.6.4. Szokványos takarmány c) pont második mondatában a baromfira vonatkozó kitétel így módosul; értelemszerűen a fejezet összefoglalásban is: …fiatal baromfi…
 • A 9.3. fejezet címe így módosul: Az EU bio rendeletekben nem szabályozott vendéglátó, illetve a közétkeztető által végzett vendéglátó, illetve közétkeztető tevékenységekből származó termékek (továbbiakban: vendéglátás) ökológiai előírásai.
 • A 11. Kozmetikai termékek 1)-4) pontja így módosul:
  1) Kozmetikai termék: minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (hámréteg, haj és testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében;
  2) Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki kozmetikai terméket gyárt, illetve ilyen terméket terveztet vagy gyártat, és az adott kozmetikai terméket saját nevével vagy védjegyével ellátva értékesíti;
  2) 3) Nyersanyag: az eredeti növényi (vagy állati) alapanyag, amelyből extrakcióval vagy más engedélyezett eljárással a hatóanyag, vagy funkcionális összetevő készül.
  3) 4) Összetevő: azok az anyagok, amelyekből a termék áll. Ha egy összetevő több részösszetevőből áll, akkor ezeket is a termék összetevőjének kell tekinteni.
  4) –
 • A 11.2. pont (Kozmetikumok fejezet) első pontjából törlésre kerül a kétszer is rögzített …vagy forgalmazó… kitétel.
 • A 11.3. pont (Kozmetikumok fejezet) 4. c) pontjából törlésre kerülnek az …és azonosító kódját… rögzítő kitételek.
 • A 12.3. Más termelőegységekből és gazdasági szereplőktől érkező termékek átvétele fejezet 2) pontjából törlendő: …az említett termékeket adott esetben kísérnie kell a harmadik országból történő behozatalhoz szükséges ellenőrzési tanúsítványnak mondatrész.
 • A 3. Melléklet 4. Baromfifélék táblázatban a „Tojótyúk” helyére a Házi tyúk kerül.
 • A 11. Melléklet 7.1.2.9. hivatkozási sora így módosul:
  7.1.2.9. Ökológiai állat- és víziállat ivadék adatbázis
 • A 11. Melléklet 7.1.5. 4) hivatkozási sora így módosul:
  7.1.5. 4) Csőr-, farokkurtítás, szarvtalanítás

3. Változások az Őstermelők Családi Gazdasága (ÖCSG-k) nyilvántartásában, ellenőrzésében és tanúsításában a Biokontroll gyakorlatában

Az ÖCSG-ék bevezetése óta eltelt időtartam lehetővé tette, hogy a Biokontroll, a korábban nem észlelt szempontok, körülmények ismeretében áttekintse az ÖCSG-kal kapcsolatos álláspontját, és javítson azon „partnerbarát” irányba. Ezzel kapcsolatos változásokat megküldtük ÖCsG-ben érdekelt Partnereinknek. Kérjük, hogyha Ön érintett és nem kapott a változtatásról tájékoztatást, akkor kérje azt az info@biokontroll.hu email címről, vagy a Biokontrolltól más szokásos úton.

4. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását.

Dr. Roszík Péter

Továbbra is szigorúan szabályozni és jelölni kell az „új” génmódosított élelmiszereket!

A vegyipari és vetőmagipari óriáscégek „új” génmódosított szervezeteket („új GMO-kat”) akarnak piacra dobni, úgy kényszerítve ránk őket, hogy még csak ne is tudhassunk arról, hogy génmódosított élelmiszereket fogyasztunk.


Ezek az óriáscégek évek óta lobbiznak az Európai Bizottságnál, hogy az „új GMO-kat” kivonják az európai GMO-szabályozás hatálya alól: megalapozatlan állításokat tesznek e termékek állítólagos fenntarthatóságáról, valamint arról, hogy azok csökkentik a növényvédőszer-felhasználást, és hogy szerepük lehet az éghajlatváltozás elleni küzdelemben is. Mindeközben ezen óriáscégek szabadalommal rendelkeznek az új génmódosítási technikákkal előállított vetőmagokra, és tényleges motivációjuk továbbra is az, hogy még jobban növeljék saját profitjukat. Az tehát, hogy így az agrobiznisz kezébe került a vetőmagjaink feletti ellenőrzés, súlyosan veszélyezteti a gazdák vetőmag-önrendelkezését és a mezőgazdasági biodiverzitást.

Most az Európai Bizottság azt tervezi, hogy kivonja az „új GMO-kat” – amelyeket ők „új génkezelési technikáknak” neveznek – a meglévő uniós GMO-szabályozás hatálya alól. A jelenlegi szabályok szerint a régi és az új GMO-knak egyaránt át kell esniük egy uniós engedélyezési folyamaton, amely magába foglalja a környezeti és az egészségügyi hatások vizsgálatát, átláthatóságot biztosít a termelők és a gazdák számára, és előírja a génmódosított termékek jelölési kötelezettségét a fogyasztók tájékoztatása érdekében. Az „új GMO-k” kivonása az európai GMO-szabályozás alól megakadályozná a gazdákat, élelmiszer-termelőket, kereskedőket és fogyasztókat abban, hogy a GMO-mentes termékeket válasszák. Jogunk van hozzá, hogy eldöntsük, mit eszünk, és mit akarunk termelni földjeinken!

Ha az Európai Unió zöld utat biztosítana az „új GMO-knak”, az a fejlődő országoknak azt jelezné, hogy már az EU sem áll ellen a géntechnológiai iparnak, aminek következtében valószínűleg rövid időn belül a fejlődő országokban is teret hódítanának az „új GMO-k”, ellehetetlenítve ezen országok élelem-önrendelkezését.

 • Az „új GMO-kat” és mindenféle génmódosított szervezetet az elővigyázatosság elvének megfelelően szabályozni kell. Minden génmódosított szervezetet szigorú biztonsági hatásvizsgálatnak kell alávetni, és jelölni kell a termékeken, hogy azok génmódosítottak, így biztosítva az átláthatóságot a fogyasztók és a gazdák számára az ellátási lánc teljes egészében.
 • Még több kutatást kell végezni az „új GMO-k” környezeti, ökológiai, egészségügyi kockázataival, a gazdákat és az élelmiszer-rendszert érintő társadalmi-gazdasági hatásaival, továbbá az új génmódosítási technikákkal előállított szervezetek kimutathatóságával
 • A Kormány és az EU döntéshozói támogassák a már bizonyított, fenntartható és az éghajlatváltozással szemben ellenálló mezőgazdasági módszereket – mint például az agroökológiai technikákat és az ökológiai gazdálkodást –, és védjék meg a fajtanemesítők szabadságát, hogy úgy tudjanak tevékenykedni, hogy ne korlátozzák őket az „új génmódosítási technikákkal” előállított vetőmagokra vonatkozó szabadalmak.

Fő követelésünk: azt kérjük a kormánytól, az agrárminisztertől és az európai uniós döntéshozóktól, hogy határozottan álljanak ellen minden olyan próbálkozásnak, amelyek ki akarnák vonni az „új GMO-kat” a jelenlegi európai GMO-szabályozás hatálya alól, és tartsák fenn a biztonsági hatásvizsgálati, átláthatósági és jelölési kötelezettséget minden génmódosított szervezetre, garantálva ezáltal élelmünk biztonságosságát, a természet és a környezet védelmét, valamint a választás szabadságát.

Írd alá a petíciót!

1. A Biokultúra újság 2021/6. száma után megjelent EU ökológiai gazdálkodási rendeletek

 • A Bizottság (EU) 2021/2304 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/2306 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/2119 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/2325 végrehajtási rendelete.

(A rendeletek megtekinthetők a www.biokontroll.hu > Ellenőrzés, tanúsítás > Öko jogszabályok menü alatt.)

2. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerének változásai

2022. január 10-től lépett hatályba az Alap-feltételrendszer AF/10:2012_v18 változata, amely néhány apró pontosítást, elírást, szerkesztési hibát korrigál az előző változathoz képest.

3. Tájékoztatás új típusú tanúsítványról

Az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a tanúsítványokat a rendelet VI. mellékletében szereplő mintának megfelelően kell kiállítani, emiatt a Minősítő Tanúsítványok formája és adattartalma is megváltozik. Ilyen új típusú tanúsítványt az első éves helyszíni ellenőrzést követően fogunk kiállítani.

A Tanács 834/2007/EK rendelete és a Bizottság 889/2008/EK rendelete szerint a tavalyi évben végzett ellenőrzés alapján még az annak megfelelő Minősítő Tanúsítványt állítjuk ki, illetve a már kiállított tanúsítványok cseréjekor is a korábbi jogszabályra hivatkozó Minősítő Tanúsítványt adjuk ki.

4. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2022. évi ellenőrzési és nyilvántartási díjai

Szerződésünk 5. pontja értelmében a tárgyévi díjváltozás az inflációt követi, ennek megfelelően 2022-ben az alábbi szolgáltatási díjakkal számolhatnak T. Partnereink.

Feldolgozás, forgalmazás, export, import, gombatermesztés, vadon termő növények, gombák begyűjtése, tárolás, kozmetikai termékek előállítása, vendéglátó, illetve közétkeztetési tevékenység:
 • ellenőrzés időtartamára: 17 600 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
 • felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartamára*: 17 600 Ft/ megkezdett óra + 27% áfa;
 • kiszállási díj: 32 600 Ft + 27% áfa;
 • az éves díj legalább: 66 100 Ft + 27% áfa ellenőrzési és nyilvántartási díj és 32 600 Ft + 27% áfa kiszállási díj.

* A felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartama megegyezik az ellenőrzés időtartamával.

Mezőgazdaság, méhészet esetén:
 • Csoport Díj
 • Szántóföldi növények 3800 Ft/ha + ÁFA
 • Szőlő, gyümölcs, zöldség, gyógynövény 6700 Ft/ha + ÁFA
 • Nem termő ültetvény 3800 Ft /ha+ ÁFA
 • Szálastakarmány-növények 2600 Ft /ha+ ÁFA
 • Fővetésű zöldtrágya növények 2600 Ft/ha + ÁFA
 • Gyep 260 Ft/ha + ÁFA
 • Ugaroltatott terület 1200 Ft/ha + ÁFA
 • Egyéb (erdő, nádas, ökológiai kiegészítő terület stb.) 1200 Ft/ha + ÁFA
 • Üvegház, fólia esetében (termesztő felület) 39 Ft/m2 + ÁFA
 • Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség) 1800 Ft/állategység + ÁFA
 • Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség alatt, illetve felett) 2800 Ft/állategység + ÁFA
 • Méhészet 305 Ft/család + ÁFA
 • Halastó 1100 Ft/ha + ÁFA
 • Minimáldíj 98 700 Ft + ÁFA ellenőrzési és nyilvántartási díj és 3 500 Ft + ÁFA kockázatelemzési díj

5. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek alkalmazása feszültségekkel jár és leggyakrabban jelentős mértékben emeli a tartozás-állományt.

6. Tájékoztatás a VP ÖKO (VP4-11.1.1.-11.2.1.-21) támogatással összefüggő, MÁK felé tett adatszolgáltatásról

A Biokontroll határidőre elvégezte a Támogatói Okiratok elkészítéséhez szükséges keresztellenőrzést a MÁK felé. Új szolgáltatásként a programba pályázó T. Partnereink nagy részének (kivéve azokat, akik nyilatkoztak, hogy nem kérik) visszamutattuk a róluk készült adatsorokat. Meglátásunk szerint ez az eljárás eredményes, mert jó pár esetben az egyeztetés pontosításokat tett lehetővé, elkerülve a később nehezebben kezelhető eltéréseket.

Felhívjuk T. Partnereink figyelmét, hogy a Kincstártól érkező Támogatói Okiratot részletesen tekintsék át és ha a Biokontroll visszaigazolását értintő (pl. a pályázatba bevitt területméret és a státusz) eltérést találnak, mielőbb jelezzék, ugyanis a pályázati felhívás értelmében a Biokontroll az adatszolgáltatását legkésőbb a Támogatói Okirat jogerőre emelkedéséig módosíthatja. Tapasztalataink szerint a Támogatói Okirat jogerőre emelkedése után már esélytelen rajta változtatni, amely értelemszerűen a teljes támogatási ciklusra okozhat hátrányokat T. Partnereink számára.

7. Műlépkészítők

 • Varga István, Szombathely. Elérhetőség: info@vargamulep.hu, +36-30/937-7753.
 • Győriné Szász Katalin (kapcsolattartó Győri Sándor). Telephely: 5622 Köröstarcsa, Deák F. u. 22. Elérhetőség: +36-70/321-8375, mulepgyartas@freemail.hu; gyorisandor@freemail.hu.
 • Eichingerné Demeter Gyöngyi. Telephely: 4400 Nyíregyháza, Garibaldi u. 13. Elérhetőség: +36-42/404-439, +36-20/267-0856, eichingerne.gyongyi@gmail.com.
 • Kiss Endréné (kapcsolattartó Dr. Vér Zsanett). Telephely: 8926 Kisbucsa, Ady E. u. 1. Elérhetőség: +36-30/448-3660, apiwax2015@gmail.com.
 • Bernhardt Guba Erzsébet (kapcsolattartó Bernhardt Árpád). Elérhetőség: +36-30/288-6928, +36-20/943-2085, besbutor@gmail.com.

8. Tájékoztatás alvállalkozókról

Tájékoztatjuk T. Partnereinket, hogy 2022. január 1-jétől az alvállalkozókra vonatkozó EU bio jogszabályok számottevően változtak. A Biokontroll erről készített tájékoztatója a www.biokontroll.hu > Bio kisokos > Tájékoztatók menü alatt található.

Az osztrák Austria Bio Garantie GmbH nevében állították ki az alább látható tanúsítványt.