A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. már több mint húsz éve végzi Magyarországon az ökológiai gazdálkodók és az ökológiai élelmiszer termékpálya szereplőjének ellenőrzését, tanúsítását. Tulajdonosunk, a Magyar Biokultúra Szövetség, abból a mozgalomból nőtte ki magát, amely hazánkban úttörőként kezdett el munkálkodni a biogazdálkodás, a biotermék-fogyasztás előmozdítása, népszerűsítése és széles körű elterjesztése érdekében.

A Magyar Biokultúra Szövetség munkatársat keres 2021. szeptember 1-jei kezdéssel. Olvass tovább

1. Változás az ökológiai gazdálkodás jogszabályaiban

1.1. Változtatás a Bizottság 889/2008/EK rendeletben

Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2021/181 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. február 15.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról.

A rendelet az új EU bio jogszabály bevezetésének egy éves elhalasztása miatt meghosszabbítja annak lehetőségét, hogyha nem állnak rendelkezésre ökológiai tartású jércék, akkor konvencionális, tojástermelési célú, legfeljebb 18 hetes jércék bizonyos feltételek mellett bevihetők legyenek az ökológiai állattartási termelőegységbe, valamint ha ökológiai termelésből származó fehérjetakarmányt nem lehet beszerezni, a sertés- és a baromfifajok esetében 5%-os maximális arányban nem ökológiai fehérjetakarmány is használható legyen. Ezen felül új anyagok felvételére került sor a V. (monoammónium-foszfát akvakultúrában) és VIII. mellékletekbe (nátrium-alginát, kalcium-klorid, aktív szén új termékekhez).

1.2. Változtatás a Bizottság 1235/2008/EK rendeletben

Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2196 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. december 17.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról jogszabály, amely az EU-ba irányuló importban hoz változásokat.

2. Változik a Biokontroll Alap-feltételrendszere

A Biokontroll kérelmére a NÉBIH elfogadta a Kedvencek eledelére vonatkozó előírást, amely a Biokontroll Alap-feltételrendszerébe beépül. Ezen a módosítás következményeként:

 • 2.1. Az eddigi AF/10:2012_v13 változat helyére a AF/10:2012_v14 kerül, a hatálya 2021.04.01.
 • 2.2. A Bevezetés fejezet új dátuma: Budapest, 2021. február 19.
 • 2.3. Az 1. pont 1) c) pontja így módosul:
  c) takarmányok, beleértve a kedvtelésből tartott állatok eledelét is.

A többi változás kizárólag a kedvtelésből tartott állatok eledelét készítő, forgalmazó gazdasági szereplőket érinti; az előírást kérésükre megküldjük.

3. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2021. évi ellenőrzési és nyilvántartási díjai

Szerződésünk 5. pontja értelmében a tárgyévi díjváltozás az inflációt követi, ennek megfelelően 2021-ben az alábbi szolgáltatási díjakkal számolhatnak T. Partnereink.

Feldolgozás, nagy- és kiskereskedelem, import, gombatermesztés, vadon termő növény begyűjtése, raktározás, kozmetikai termék előállítás, tömegétkeztetés esetén:

 • ellenőrzés időtartamára: 16 700 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
 • felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartamára*: 16 700 Ft/ megkezdett óra + 27% áfa;
 • kiszállási díj: 31 000 Ft + 27% áfa;
 • az éves díj legalább: 62 900 Ft + 27% áfa ellenőrzési és nyilvántartási díj és 31 00 Ft + 27% áfa kiszállási díj;

* A felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartama megegyezik az ellenőrzés időtartamával.

Mezőgazdaság, méhészet esetén:

 • Csoport Díj
 • Szántóföldi növények 3 600 Ft/ha + ÁFA
 • Szőlő, gyümölcs, zöldség, gyógynövény 6 400 Ft/ha + ÁFA
 • Nem termő ültetvény 3 600 Ft/ha + ÁFA
 • Szálastakarmány-növények 2 500 Ft/ha + ÁFA
 • Fővetésű zöldtrágya növények 2 500 Ft /ha+ ÁFA
 • Gyep 250 Ft/ha + ÁFA
 • Ugaroltatott terület 1 150 Ft/ha + ÁFA
 • Egyéb (erdő, nádas, ökológiai kiegészítő terület stb.) 1 150 Ft/ha + ÁFA
 • Üvegház, fólia esetében (termesztő felület) 37 Ft/m2 + ÁFA
 • Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség) 1 700 Ft/állategység + ÁFA
 • Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség alatt, illetve felett) 2 700 Ft/állategység + ÁFA
 • Méhészet 290 Ft/család + ÁFA
 • Halastó 1 050 Ft/ha + ÁFA
 • Minimáldíj 93 900 Ft + ÁFA ellenőrzési és nyilvántartási díj és 3 300 Ft + ÁFA kockázatelemzési díj

4. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek alkalmazása feszültségekkel jár és leggyakrabban jelentős mértékben emeli a tartozás-állományt.

5. Kötelező adatszolgáltatás (a hatályos jogszabályok írják elő!)

Az ÉVES ADATKÖZLŐ LAP 2021 (F-19/26) nyomtatványt és ennek részeként a hozzájáruló nyilatkozatot e-levél címmel rendelkező partnereink e-levélben, e-levél címmel nem rendelkező partnereink pedig postai úton fogják megkapni. Kérjük az ÉVES ADATKÖZLŐ LAP (F-19/26) nyomtatvány figyelmes elolvasását, a megváltozott, vagy hibás adatok javítását, az űrlapok kitöltését és 2021. május 15-ig történő visszaküldését. Az esetlegesen hiányzó űrlapokat kérésre térítésmentesen újra kiküldjük.

A kitöltött, aláírt ÉVES ADATKÖZLŐ LAP (F-19/26) nyomtatványt elektronikusan az info@biokontroll.hu címre kérjük megküldeni. (Ebben az esetben az eredeti okiratot kérjük 5 éven át megőrizni!) Késedelmes adatközlés esetén F3 figyelmeztetés („Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre” alapján), kerül kiadásra, mely az éves ellenőrzési és nyilvántartási díj 5%-nak kiszámlázását vonja maga után.

Az Éves adatközlő lap legkésőbb az ellenőrzés során pótolható, amennyiben erre május 15-e után kerül sor, akkor az F3 figyelmeztetés kiadásra kerül. Ha az Éves adatközlőt T. Partnerünk az ellenőrzés elején sem tudja kiállítani és az ellenőrnek átadni, akkor az ellenőrzést a vonatkozó rendeletek értelmében nem végezhetjük el, ezért egy új időpontban, de legkésőbb egy héten belüli időre új ellenőrzési időpontot adunk meg, a „Eljárások listája a feltételrendszer előírásaitól való eltérésekre” dokumentumban rögzített díj megfizetése mellett.

Európában jelenleg hiányoznak az ökoélelmiszerek feldolgozását szabályozó kötelező szabványok és indikátorok. A ProOrg nevű projekt ezt a hiányt pótolja olyan stratégiák és eszközök (Gyakorlati útmutató) kidolgozásával, amelyek segítik az ökoélelmiszerek feldolgozóit a megfelelő technológiák kiválasztásában. Útmutatást ad a legjobb gondos, minimális és kíméletes feldolgozási módszerek kiválasztásához.

A feldolgozóknak szánt Gyakorlati útmutató kidolgozása előtt meg kell ismernünk, hogy a különböző érintettcsoportok, illetve piaci szereplők miként vélekednek az egyes (új) ökoélelmiszerekkel kapcsolatos feldolgozási technológiák előnyeiről, valamint kockázatairól. Önt az ökoélelmiszerek feldolgozásban szerzett szakértelme miatt szeretnénk bevonni a jelen felmérésbe.

A feltett kérdésekkel a véleményét szeretnék megismerni, ezért nem léteznek jó vagy rossz válaszok. A kérdőív kitöltése körülbelül 15 percet vesz igénybe, mely itt érhető el: https://survey.fibl.org/index.php/223747?lang=hu

A kérdőív kitöltése anonim módon történik, így a válaszaiból nem fognakk, illetve nem lehet visszakövetkeztetni Önre.

További információért látogassa meg az alábbi honlapot: http://www.proorgproject.com/, vagy lépjen kapcsolatba a projekt vezetőjével: toralf.richter@fibl.org

Jelzés érkezett az EOCC-én keresztül két hamis ECOCERT tanúsítványról. Az egyik (EPLAN) egy dél-afrikai köztársasági a másik (Gale&Cosm) egy olasz cég nevére szól.


 

Az OFIS rendszeren keresztül érkezett be hozzánk a francia ALEU-1/2021 számú riasztás és a mellékleteként csatolt hamisított tanúsítvány (lásd alább).

 

 


1. Változás az ökológiai gazdálkodás jogszabályaiban

1.1. Változtatás a Bizottság 889/2008/EK és a Bizottság 1235/2008/EK rendeletéhez

Megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1667 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. november 10.) az (EU) 2020/977 végrehajtási rendeletnek az ökológiai termékek termelésének ellenőrzésével kapcsolatos ideiglenes intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról rendelet, amely a világjárvánnyal összefüggő változtatásokkal összefüggésben az ellenőrzés, tanúsítás kivitelezésével kapcsolatosan vezet be átmeneti rendelkezéseket.

1.2. Változás az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 RENDELETE jogszabályhoz kapcsolódóan

Megjelent AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/1693 RENDELETE (2020. november 11.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről szóló (EU) 2018/848 rendeletnek az alkalmazása kezdőnapja és a rendeletben említett bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosításáról, amely jogszabály a világjárvánnyal összefüggő intézkedésként a rendeletben található időpontokat egy évvel kitolja, amelyek közül a legfontosabb, hogy az új ökológiai rendelet alkalmazásának kezdetét 2021. január 1-je helyett 2022. január 1-ére módosítja.

2. Tájékoztatás a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által kiadott új típusú tanúsítványról

Tájékoztatjuk T. Partnereinket, hogy a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2020. október 6-tól áttért az elektronikus Minősítő Tanúsítvány (továbbiakban e-MT) kiadására. Ezen tanúsítványokat fokozott biztonságú elektronikus aláírással látjuk el.

Az intézkedés célja az, hogy a tanúsítvánnyal való (sajnos egyre gyarapodó) visszaéléseknek elejét vegyük, a papír- és postamentességnek köszönhetően csökkentsük a tanúsítvány ökológiai lábnyomát, továbbá, hogy naprakészebbé és rugalmasabbá tegyük tanúsítási munkánkat és talán a járvány terjedését is mérsékelhetjük, hiszen nem kizárt, hogy a vírus papírokkal is terjedhet.

Kizárólag az elektronikus tanúsítvány tekinthető hitelesnek, a papír alapú minden esetben csak másolat, amelyen fel kell tüntetni a „MÁSOLAT” vagy a „COPY” szöveget!

Az e-MT kiadása T. Partnereink számára a gyakorlatban az alábbiakat jelenti:

 • a 2020. október 6-tól kiadott Minősítő Tanúsítványoknak kizárólag az elektronikus változata hiteles;
 • a papír alapon kiadott tanúsítványok, vagy mellékletek cseréjekor már új, e-MT-t adunk ki;
 • a vevők részére az általunk küldött e-MT-t továbbításával tudják igazolni azt, hogy jogosultak bio jelöléssel terméket értékesíteni;
 • az e-MT hitelessége a főoldal alján lévő aláírásra kattintva ellenőrizhető (internetes kapcsolat szükséges hozzá!) – a hitelesítés napja nem lehet korábbi, mint a tanúsítvány kiállításának napja;
 • vevőként a 2020. október 6-tól kiállított tanúsítványt papíros formában ne fogadják el, ragaszkodjanak az e-MT e-mailen történő megküldéséhez;
 • megszűnik a tanúsítvány ellenőrök által történő időbeli korlátozása. Helyette a fizetési határidők elmulasztásakor, egy fizetési felszólításban megadott határidőn túli tartozás esetén az e-MT használatát fogjuk korlátozni.

3. Tájékoztatás az elektronikus ellenőri és értékelési jelentés elektronikus aláírásának bevezetéséről

Mint ismeretes, 2020. június 15-től a korábban papír alapú Ellenőri és Értékelési jelentés helyett bevezettük annak elektronikus változatát. Egy újabb fejlesztés révén 2021 januárjától T. Partnereink és az ellenőreink is elektronikus formában írják majd alá az Ellenőri és Értékelési jelentést az ellenőrzés végeztével, a helyszínen.

(Megjelent a Biokultúra újság 2020/6 számában.)

Tisztelt Partnereink!

Aki a 2016.01.01. és 2020.12.31. közötti időszakban a MÁK MVH közreműködésével folyósított VP ÖKO I. támogatását egy évvel, 2021.12.31.-ig meg kívánja hosszabbítani, annak az alábbi teendői vannak:

1. A mezőgazdasági tevékenységre a Biokontrollal kötött szerződését meg kell hosszabbítania!

Kérjük szépen, ellenőrizze a szerződése érvényességi idejét (ez a szerződés 1. pontjában olvasható), és amennyiben az 2020.12.31.-ei vagy 2021.12.31.-től korábbi lejáratú, akkor kösse újra a szerződését úgy, hogy az legalább 2021.12.31.-ig érvényes legyen, és a kötelezettségvállalás teljes időszakát lefedje!

A szerződéskötéssel és az ökológiai gazdálkodás ellenőrzésével illetve tanúsításával kapcsolatos bármely kérdésére készséggel válaszolunk az alábbi elérhetőségeinken:

 • Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf. 800.
 • Telefonszámaink: +36 (1) 336-1166, 336-1122
 • Telefonos ügyfélfogadás: H, Sz, P: 8-12 óra között, K, Cs – 12-16 óra között.
 • e-mail cím: info@biokontroll.hu

2. A Magyar Államkincstár felé fennálló kötelezettségvállalását meg kell hosszabbítania!

A hosszabbítási kérelem kizárólag az E-Egységes kérelem felületen keresztül nyújtható be:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/

Figyelem! A hosszabbítási kérelem beadásának jogvesztő határideje 2020.12.20.!

A 112/2020. (XI. 24.) számú Kincstár Közlemény a VP-4-11.1.-11.2-15 Ökológiai gazdálkodási támogatás kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásáról ad részletes tájékoztatást, a felület használatához pedig útmutatást. Ez az alábbi linken elérhető:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/112-2020-xi-24-szamu-kincstar-kozlemeny

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a támogatás meghosszabbításával összefüggő speciális kérdések és esetek tisztázása céljából ne a Biokontrollt, hanem közvetlenül a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügyfélszolgálatát keressék az alábbi elérhetőségeken:

 • Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
 • Telefon: (1) 374-3603, (1) 374-3604
 • e-mail cím: mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu
 • Ügyfélfogadási időszak: H, K, Cs 9.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00, Sz, P 9.00 – 12.00

Az MVH ügyfélszolgálattal kapcsolatos fontos tudnivalókat itt találja:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/4095030

Megyei Kormányhivatalok elérhetőségei:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/az-ugyfelszolgalat-adatai

November folyamán két fontos jogszabály jelent meg az Európai Unióban az ökológiai gazdálkodást szabályozó rendelkezésekben meghatározott kötelezettségek határidejének, illetve alkalmazásának halasztásáról. Olvass tovább

Újabb két hamis marokkói tanúsítvány. A CCPB tanúsító szervezet „nevében” állították ki a hamis dokumentumokat, az EU és NOP előírások szerint is a marokkói BIOCIDIS PHARMA ZINEGLOB SARL cég nevére.