Tag Archive for: pályázat

Rohamosan változó világunkban egyre többször fordul elő az ismeretek/fogalmak félreértése, illetve azok különböző értelmezése. Sokszor hallhatjuk: a méhlegelők közül az akác, illetve az akácméz teljes mértékben bio, mivel… És itt több fontos megállapítás kerülhet előtérbe, ami elmondható többnyire az akácból pörgetett mézre, továbbá amit egyes csoportok előzékenyen terjesztenek. De ez a megállapítás nem „kerek”, nem tartalmazza a biomézre vonatkozó összes feltételt.

Olvass tovább

Sok tekintetben szélsőséges évet tudhatnak maguk mögött a konvencionális és ökológiai növénytermesztő gazdák, mely egyben tanulságokat is tartalmaz. Az elmúlt évben tapasztalt szélsőségesen csapadékmentes körülmények között mutatkozik meg igazán az egyöntetűen és gyorsan kelő, jó kondícióban lévő növényállomány előnye, amely csak szakszerű tisztításon átesett, jó minőségű vetőmag használatával érhető el.

Olvass tovább

Az alábbi cikket a BioPorta füzetek sorozatából vettük át, melynek 8. részében (2011) Szásziné H. Henrietta mutatja be gazdaságukat és az ökológiai szőlőművelés során szerzett tapasztalataikat.

Olvass tovább


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ökológiai termékeket előállítók számára is elérhető az a vissza nem térítendő támogatás, amelynek célja a mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása.

Az ökológiai termelésbe kezdők mellett azok is jogosultak a támogatásra, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legfeljebb 5 éve folytatnak ökológiai termelést.

A támogatási kérelmek benyújtására 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig van lehetőség.

Az évenkénti támogatási összeg 1000 euró/termelő, illetve csoport, mely egyösszegű átalány formájában kerül kifizetésre, legfeljebb 5 éven keresztül.

A legfeljebb 5 éves támogatási időszak annyi évvel rövidül, ahány éve már csatlakozott az ellenőrző-tanúsító rendszerhez.

Az ökológiai termelés igazolására a tanúsítványt kell a támogatási kérelemhez csatolni.

A pályázati felhívás elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-311-22-mezgazdasgi-termelk-eu-s-s-nemzeti-minsgrendszerhez-trtn-csatlakozsnak-tmogatsa-1#

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 1/ 896-0000, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.

A Biokontroll a pályázati felhívás, a támogatási kérelem vagy a kifizetési kérelem beadása vagy elbírálása kapcsán információkkal nem tud szolgálni.

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

Idén szeptember 23-án első alkalommal kerültek átadásra az EU Ökológiai díjai. Az eseménynek az Európai Bizottság adott otthont, hét kategóriában nyolc győztes vehette át az elismerést:

Olvass tovább

Az ökológiai gazdálkodásba vont területeket és a piac nagyságát tekintve 2020-ban rekord évet mutatott Európában. Kontinensünkön az ökotermékek piaca elérte az 52 milliárd eurót (összehasonlításképpen az Amerikai Egyesült Államok önmagában is egy 50 milliárd eurós piac), az ökológiai gazdálkodásba vont terület pedig a 17,1 millió hektárt. (A MezőHír 2022/5 lapszám „Előkelő helyen a hazai bio-gyümölcstermesztés” címmel megjelent cikk utánközlése.)

Olvass tovább

Egyes gyomirtó szer hatóanyagok forgalomból történő kivonása nagy kihívás elé állította a facéliavetőmag-termesztőket az elmúlt években. A konvencionális gazdálkodók körében jobbára kedvezőtlen visszhangot kiváltó ilyen jellegű rendeletek pozitív hozadéka, hogy még őket is a környezetbarát gyomszabályozási technológiák kipróbálására ösztönözheti. Így került sor a gyomfésű tesztelésére a Mosoni-síkságon, a hazai mézontófű­termesztés bölcsőjében. Cikkünkben bemutatjuk az eljárás gyomokat gyérítő hatékonyságát, abban bízva, hogy a gyomfésű egyre több facéliatermesztő eszköztárába is bekerül. Olvass tovább

Mi lenne, ha tápláló ételeket termesztenénk, szó szerint a levegőből? Bármilyen valószínűtlennek is hangzik, a finn élelmiszer-technológiai start-up cég, a Solar Foods kifejlesztett egy folyamatot, mely során pontosan ez történik. Sikerült egy tápanyagban gazdag fehérjét nevelniük, melyet Solein névre kereszteltek.

Olvass tovább

1. A Biokultúra újság 2021/6. száma után megjelent EU ökológiai gazdálkodási rendeletek

 • A Bizottság (EU) 2021/2304 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/2306 felhatalmazáson alapuló rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/2119 végrehajtási rendelete.
 • A Bizottság (EU) 2021/2325 végrehajtási rendelete.

(A rendeletek megtekinthetők a www.biokontroll.hu > Ellenőrzés, tanúsítás > Öko jogszabályok menü alatt.)

2. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerének változásai

2022. január 10-től lépett hatályba az Alap-feltételrendszer AF/10:2012_v18 változata, amely néhány apró pontosítást, elírást, szerkesztési hibát korrigál az előző változathoz képest.

3. Tájékoztatás új típusú tanúsítványról

Az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a tanúsítványokat a rendelet VI. mellékletében szereplő mintának megfelelően kell kiállítani, emiatt a Minősítő Tanúsítványok formája és adattartalma is megváltozik. Ilyen új típusú tanúsítványt az első éves helyszíni ellenőrzést követően fogunk kiállítani.

A Tanács 834/2007/EK rendelete és a Bizottság 889/2008/EK rendelete szerint a tavalyi évben végzett ellenőrzés alapján még az annak megfelelő Minősítő Tanúsítványt állítjuk ki, illetve a már kiállított tanúsítványok cseréjekor is a korábbi jogszabályra hivatkozó Minősítő Tanúsítványt adjuk ki.

4. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2022. évi ellenőrzési és nyilvántartási díjai

Szerződésünk 5. pontja értelmében a tárgyévi díjváltozás az inflációt követi, ennek megfelelően 2022-ben az alábbi szolgáltatási díjakkal számolhatnak T. Partnereink.

Feldolgozás, forgalmazás, export, import, gombatermesztés, vadon termő növények, gombák begyűjtése, tárolás, kozmetikai termékek előállítása, vendéglátó, illetve közétkeztetési tevékenység:
 • ellenőrzés időtartamára: 17 600 Ft/megkezdett óra + 27% áfa;
 • felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartamára*: 17 600 Ft/ megkezdett óra + 27% áfa;
 • kiszállási díj: 32 600 Ft + 27% áfa;
 • az éves díj legalább: 66 100 Ft + 27% áfa ellenőrzési és nyilvántartási díj és 32 600 Ft + 27% áfa kiszállási díj.

* A felkészülés, értékelés és tanúsítás időtartama megegyezik az ellenőrzés időtartamával.

Mezőgazdaság, méhészet esetén:
 • Csoport Díj
 • Szántóföldi növények 3800 Ft/ha + ÁFA
 • Szőlő, gyümölcs, zöldség, gyógynövény 6700 Ft/ha + ÁFA
 • Nem termő ültetvény 3800 Ft /ha+ ÁFA
 • Szálastakarmány-növények 2600 Ft /ha+ ÁFA
 • Fővetésű zöldtrágya növények 2600 Ft/ha + ÁFA
 • Gyep 260 Ft/ha + ÁFA
 • Ugaroltatott terület 1200 Ft/ha + ÁFA
 • Egyéb (erdő, nádas, ökológiai kiegészítő terület stb.) 1200 Ft/ha + ÁFA
 • Üvegház, fólia esetében (termesztő felület) 39 Ft/m2 + ÁFA
 • Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség) 1800 Ft/állategység + ÁFA
 • Állattartás (0,4-2 állategység/ha állatsűrűség alatt, illetve felett) 2800 Ft/állategység + ÁFA
 • Méhészet 305 Ft/család + ÁFA
 • Halastó 1100 Ft/ha + ÁFA
 • Minimáldíj 98 700 Ft + ÁFA ellenőrzési és nyilvántartási díj és 3 500 Ft + ÁFA kockázatelemzési díj

5. Felhívás a kibocsátott számlák teljesítésére

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. szinte kizárólag a Partnerek által befizetett szolgáltatási díjból tartja fent magát. Ezért kéri minden Partnerét arra, hogy a számlán feltüntetett időpontig fizesse meg az ellenőrzési-tanúsítási szolgáltatási díjat. Ennek elmulasztása esetén a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kénytelen a gazdasági életben általánosan alkalmazott eljárásokat igénybe venni a tartozások behajtása érdekében.

További eszközünk még jogszabályi felhatalmazás alapján visszatartani a tanúsítványokat és szerződésünk alapján megtagadni különböző igazolások kiadását. Az ilyen módszerek alkalmazása feszültségekkel jár és leggyakrabban jelentős mértékben emeli a tartozás-állományt.

6. Tájékoztatás a VP ÖKO (VP4-11.1.1.-11.2.1.-21) támogatással összefüggő, MÁK felé tett adatszolgáltatásról

A Biokontroll határidőre elvégezte a Támogatói Okiratok elkészítéséhez szükséges keresztellenőrzést a MÁK felé. Új szolgáltatásként a programba pályázó T. Partnereink nagy részének (kivéve azokat, akik nyilatkoztak, hogy nem kérik) visszamutattuk a róluk készült adatsorokat. Meglátásunk szerint ez az eljárás eredményes, mert jó pár esetben az egyeztetés pontosításokat tett lehetővé, elkerülve a később nehezebben kezelhető eltéréseket.

Felhívjuk T. Partnereink figyelmét, hogy a Kincstártól érkező Támogatói Okiratot részletesen tekintsék át és ha a Biokontroll visszaigazolását értintő (pl. a pályázatba bevitt területméret és a státusz) eltérést találnak, mielőbb jelezzék, ugyanis a pályázati felhívás értelmében a Biokontroll az adatszolgáltatását legkésőbb a Támogatói Okirat jogerőre emelkedéséig módosíthatja. Tapasztalataink szerint a Támogatói Okirat jogerőre emelkedése után már esélytelen rajta változtatni, amely értelemszerűen a teljes támogatási ciklusra okozhat hátrányokat T. Partnereink számára.

7. Műlépkészítők

 • Varga István, Szombathely. Elérhetőség: info@vargamulep.hu, +36-30/937-7753.
 • Győriné Szász Katalin (kapcsolattartó Győri Sándor). Telephely: 5622 Köröstarcsa, Deák F. u. 22. Elérhetőség: +36-70/321-8375, mulepgyartas@freemail.hu; gyorisandor@freemail.hu.
 • Eichingerné Demeter Gyöngyi. Telephely: 4400 Nyíregyháza, Garibaldi u. 13. Elérhetőség: +36-42/404-439, +36-20/267-0856, eichingerne.gyongyi@gmail.com.
 • Kiss Endréné (kapcsolattartó Dr. Vér Zsanett). Telephely: 8926 Kisbucsa, Ady E. u. 1. Elérhetőség: +36-30/448-3660, apiwax2015@gmail.com.
 • Bernhardt Guba Erzsébet (kapcsolattartó Bernhardt Árpád). Elérhetőség: +36-30/288-6928, +36-20/943-2085, besbutor@gmail.com.

8. Tájékoztatás alvállalkozókról

Tájékoztatjuk T. Partnereinket, hogy 2022. január 1-jétől az alvállalkozókra vonatkozó EU bio jogszabályok számottevően változtak. A Biokontroll erről készített tájékoztatója a www.biokontroll.hu > Bio kisokos > Tájékoztatók menü alatt található.