A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. hivatalos közleményei

A rézfelhasználás szabályai az ökológiai növényvédelemben 2019. január 1-jétől változnak. Bár A Bizottság 889/2008/EK jogszabálya (EU bio rendelete) a réz felhasználás területén nem változott, vonatkozik az ökológiai gazdálkodásra is az általános szabály (A Bizottság (EU) 2018/1981 végrehajtási rendelete alapján), amely a felhasználható fém rézben kifejezett hatóanyag mennyiséget 4 kg/ha/év, illetve 28 kg/ha/hét év mértékre korlátozza.

Dr. Roszík Péter
ügyvezető, c. egyetemi docens

1. Módosult az EU-ba irányuló importot szabályozó 1235/2008/EK rendelete

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent A BIZOTTSÁG (EU) 2018/949 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. július 3.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról (A jogszabály elérhető a www.biokontroll.hu honlapon az Ellenőrzés és Tanúsítás > Öko jogszabályok elérési úton.)

2. Változott a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszere

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018-ban végzett felügyeleti vizsgálata során előírta a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerének kismértékű változtatását a vegetatív szaporítóanyagok felhasználása esetére. Ezzel egyidejűleg saját elhatározásunkból pontosítottuk nemzetközi gyakorlathoz igazítva a kaptárok anyagára vonatkozó követelményeinket, és aktualizáltuk a NÉBIH által vezetett ökovetőmag adatbázis elérési útját. A változások a következők:

2.1. A vegetatív szaporítóanyagra vonatkozó rész (vastagított betűvel kiemelve a kiegészítés):

5.4.2. 5) helyére a következő rész kerül:

5) „A vetőmag és vetőburgonya szaporítóanyagokon kívüli más szaporítóanyagok (dugványok, csemeték, gumók, évelő növények palántái stb.) is ökológiai gazdálkodásból kell hogy származzanak, azonban tekintettel arra, hogy az adatbázis ilyeneket nem tartalmazhat, a termelő az engedély kérelmezése során tegyen nyilatkozatot arra, hogy a beszerzett (vagy beszerezni szándékolt) növény, fajta stb. ökológiai kínálatból nem állt rendelkezésére. Ezt az engedélyt is a vetés, ültetés, telepítés előtt kell beszerezni.

2.2. A méhészetet érintő pontosítás:

a 7.2.2. 4) pont a következő mondattal egészül ki:

„A kaptárok akkor tekinthetők főként természetes anyagokból állónak, ha a kaptárok teljes anyagtömegének (súlyának) több, mint fele a természetes anyag.”

Az új előírások hatálybalépésének időpontja 2018. szeptember 1.

2.3. Az öko vetőmagadatbázis elérési útja: http://portal.nebih.gov.hu/oko-vetomag.

Egyebekben az Alap-feltételrendszer nem változott!

A változásokkal az Alap-feltételrendszer a következő verziószámot kapta: AF/10:2012_v11.

3. Változás a hiánypótlás gyakorlatában

(Megismételt tájékoztatás.)

Felhívjuk tisztelt partnereink figyelmét, hogy korábbi gyakorlatunkkal ellentétben minden tanúsítást befolyásoló hiányosság pótlására határidőt adunk meg. Megszűnik annak lehetősége, hogy a hiánypótlást bármeddig elfogadjuk és ha azt nem, vagy nem megfelelően küldik be, akkor nem adunk ki tanúsítványt. Az új eljárásunk értelmében a jövőben a hiánypótlási határidő lejártát követően ki fogjuk állítani a tanúsítványt, természetesen a nem pótolt hiányosságok figyelembe vételével. Ezután a tanúsítvány mellékletének cseréje plusz költséggel fog járni. Ennek díja 2018-ban 7.200 Ft/melléklet + áfa.

Amennyiben a hiányosságok vagy azok nem megfelelő pótlása miatt a tanúsítási döntés alapján a terméket forgalomba hozó partnerünk részére nem állítható ki tanúsítvány, az ellenőrzési és értékelési folyamatot a működésünket szabályozó szabvány alapján újra el kell végeznünk, amely szintén plusz költséggel jár. Ennek díja a mindenkori minimáldíj, jelenleg 85.500 Ft + áfa.

4. Figyelemfelhívás a tanúsítványok mellékletének helyes használatára

(Megismételt tájékoztatás.)

Nem mérséklődő gyakorisággal fordul elő T. Partnereink működési gyakorlatában, hogy az előző évre, évekre szóló tanúsítvány-mellékletekkel igazolják későbbi termékeik ökológiai státuszát! Ez a gyakorlat szabálytalan, még akkor is, ha a termék azonos, így például a 2016-ban termelt búza, vagy pergetett méz stb. tanúsítványa nem használható fel a 2017-es búza, illetve méz forgalmazásához!

Ha mégis megtörténik ilyen, akkor hatóság által kötelezően előírt módon szankciót kell kiadnunk (a termék ökológiai jelölésének jogát meg kell vonnunk!) T. Partnereinktől, amely nagyon súlyos intézkedés!

Az esetek jelentős részében bizonytalan fellebbezési eljárás elvezethet az intézkedés kihatásának mérséklődéséhez, amely során azonban még a területileg illetékes kormányhivatal indoklás melletti tájékoztatását is előírták számunkra!

Ezt a bizonytalan eljárást el kellene kerülnünk, annál is inkább, mert új gyakorlatunkban ez többletkiadással jár!

Ezért kérjük, hogy amennyiben (akár a későbbre ütemezett ellenőrzés miatt) az új tanúsítvány és mellékletének kiadását megelőzi egy adott termék forgalmazása, kérjék tanúsítójuktól a tanúsítvány mellékletének cseréjét, aktualizálását! Ez az eljárás díjmentes a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. mai gyakorlatában!

Dr. Roszík Péter

Hivatalos közlemények 2018. június (megjelent a Biokultúra újság 2018/3 számában). Olvass tovább

Az IFOAM EU az alábbi összefoglaló előzetest tette közzé az új, 2021. január 1-jétől alkalmazandó EU bio rendelet tartalmáról, a változásokról és az új elemekről a teljesség igénye nélkül. Az új rendeletben számos következetlenség, illetve tisztázandó kérdés maradt, ezek szabályozása, részletezése a végrehajtási rendeletekben várható, amit az elkövetkezendő két évben alkot majd meg az Európai Bizottság.

Olvass tovább

Hivatalos közlemények 2018. április (megjelent a Biokultúra újság 2018/1-2 számában). Olvass tovább

Módosul a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszere

Az új változat verziószám: AF/10:2012_v10. Hatályos: 2018. 03. 01-től.

1. A Bevezetés utolsó két mondatában a dátumok a következőképpen módosulnak:

„Alap-feltételrendszerünkben a 2017. december 31-ig megjelent és hatályba lépett jogszabályokat vettük figyelembe.

Budapest, 2018. január 2.”

 2. A 7.1.2. 7) ii. pont a következőképpen módosult:

„a szokványos, legfeljebb 18 hetes tojójércék az ökológiai állattartásba 2018. december 31-ig bevonhatók, ha ökológiai jércék nem kaphatók, de csak akkor, ha az ökológiai takarmányozás és állatgyógyászat előírásai szerint nevelték fel őket.”

3. A 7.6.1.4. c) pont második mondata a következőképpen módosult:

„Szokványos takarmány 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben és 2018-ban a nem növényevő fajok (ser­tés, baromfi) esetében használható aránya – 12 hónapra számítva – leg­feljebb 5% lehet.”

 4. Az állattartás összefoglalásának első bekezdésében szereplő dátum a következőképpen módosult:

2018.december 31-ig

5. Az állattartás összefoglalásának negyedik bekezdésében szereplő évszám a következőképpen módosult:

2018-ig

6. A 7.3 B 4.1 első bekezdés (halastavi haltartás) a következőképpen módosul:

„A halgazdaságban a takarmányozást a nyújtás szakaszában a halastavakban természetesen előforduló táplálékforrásból kell megvalósítani.”

Dr. Roszík Péter

A hivatalos közlemény ide kattintva letölthető pdf-ben is.

Hivatalos közlemények 2017. december (megjelent a Biokultúra újság 2017/6 számában)

1. Változások a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. dokumentációs rendszerében

1.1. 2018. január 1-jétől módosul a Bejelentkezési lap, kérjük hogy ettől az időponttól kezdve az új nyomtatványt használják mindazok, akik ellenőrzési rendszerünkbe új szereplőként jelentkeznek be. Az új űrlap a bevezetése időpontjától letölthető honlapunkon az Ellenőrzés és tanúsítás/Dokumentumtár menü alatt, illetve kérésre ezt fogjuk papír alapon is kiküldeni.

1.2. A vonatkozó EU ökológiai rendeletek értelmében, új partnerek esetében az első ellenőrzés előtt el kell várnunk, hogy Üzemleírást nyújtsanak be jóváhagyásra. Első lépésként a növénytermesztők, az állattartók, a feldolgozó üzemek, a kereskedők és az EU-ba közvetlenül importálók számára készítettük el az új kitöltendő formanyomtatványokat, amelyek 2018. január 1-jétől letölthetők az Ellenőrzés és tanúsítás/ Bejelentkezőknek oldalon.

1.3. „Adatlap új állatállomány bejelentéséhez” címmel új formanyomtatványt vezetünk be 2018. január 1-jétől. Kérjük T. Partnereinket, hogy a jelzett dátum után ezt alkalmazzák! Az új dokumentumot kérésre kiküldjük, illetve honlapunkon elérhetővé tesszük.

2. Információ a szabályos ökológiai jelölésről

Hatósági és saját vizsgálataink az ökológiai termékek jelölésében sok hibát tapasztaltak. Ennek elkerülésére készítettünk egy részletes leírást, amelyet minden Partnerünk számára 2017 decemberében kiküldtünk egy elektronikus körlevélben. Kérjük, hogy aki nem kapta meg, az a pótlás érdekében jelezze az info@biokontroll.hu címre, illetve a szokásos telefonszámunkat hívva!

3. Jelzés fellebbezésekhez, hiánypótlásokhoz és egyéb Partnereink által igényelt munkáért járó külön eljárási díjról

Honlapunkon és Hivatalos közleményeinkben megjelent többszöri előzetes tájékoztatás után a 2018. január 1-je utáni ellenőrzésekhez kapcsolódóan Partnernek felróható hiánypótlás, fellebbezés, hatósági eljárásokban való közreműködésünkért, illetve egyéb (az érvényes szerződés által le nem fedett munkán kívüli munkáért) a szerződéseinkben szereplő egyéb igényelt szolgáltatás tarifájával (14 900 Ft + áfa) díjat számítunk fel esetenként egy alkalommal. A hiánypótlások, kérelmek, egyebek benyújtásához formanyomtatványt fogunk bevezetni. A bevezetés évében (2018-ban) önkorlátozással élünk, amely értelmében az ilyen eljárásokból összetevődő díj egy-egy Partnerre tekintve nem haladhatja meg az éves minimáldíj összegének felét!

4. Kérés a támogatott területek átadásával kapcsolatban

Kérjük azokat a Partnereinket, akik kötelezettségvállalás átadásával szeretnének ökológiai gazdálkodás támogatásába vont területet átadni és/vagy átvenni, azok ne csak a Magyar Államkincstár felé tegyenek bejelentést, hanem a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. felé is. Ennek elmulasztása (a magyar Vidékfejlesztési Programban rögzített feltételek miatt) súlyos anyagi következményekkel járhat! A MÁK felé benyújtott dokumentumok másolata, vagy az átadó és átvevő fél részéről aláírt Átadás- átvételi nyilatkozat erre alkalmas; fontos hogy az átadás dátumaként 2018. január 1-je kerüljön rögzítésre! Fontos, hogy az átvevő fél 2018. január 1-jén már rendelkezzen mezőgazdasági ellenőrzésére szóló szerződéssel a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.-vel.

Dr. Roszík Péter

Hivatalos közlemények 2017. szeptember (megjelent a Biokultúra újság 2017/4 számában) Olvass tovább