Új lehetőség az ökológiai állattartás takarmányfehérje ellátásában?

Az ökológia állattartást folytató gazdák kétség kívül nehezebb helyzetben vannak, mint konvencionális gazdálkodást folytató gazdatársaik, amikor a takarmányozáshoz abrakfehérjét kell választaniuk. Olvass tovább

A tőgygyulladás előfordulási gyakoriságát és a prevenciós eljárások eredményességét vizsgáltam egy ökológiai termelőként működő családi vállalkozás (Zußdorfer Biohof GbR, Németország) szarvasmarha állományban. Olvass tovább

A tőgygyulladás (masztitisz) a tejelő szarvasmarhák legköltségesebb betegsége. Előfordulási, gyakorisági aránya eltérő a kis, közepes és nagy gazdaságokban, továbbá jelentős eltéréseket mutat fajtánként. Míg a nagy tejhozamú fogyasztói tejet termelő fajtáknál (pl. Holstein-Fríz), különösen nagy gazdasági keretek között akár 40%-os előfordulással is számolni kell, addig kis családi gazdaságokban (pl. Magyar tarka esetében) 10-20%-os a gyakorisága. Olvass tovább

Régi fajtáink hasznosítása az alternatív és ökológiai rendszerekben

A különböző alternatív állattenyésztési rendszerek közös ismertetője, hogy természetszerű vagy ahhoz közelítő tartási feltételek között állítják elő a különböző márkanévvel vagy védjeggyel ellátott, tradicionális állati termékeket. Az alternatív termék-előállítás teljes vertikuma – az alkalmazott fajtától az értékesítésig – termékenként egységes szabályrendszer szerint szigorúan ellenőrzött, a fogyasztó pedig, az intenzív rendszerekben előállítotthoz képest, különleges minőségű árut vásárolhat, bár lényegesen magasabb áron. Olvass tovább

A baromfiak tartására vonatkozó előírások

Amikor az állatokat első ízben jelentik be az ellenőrzés rendszerébe és a gazdának nem sikerült öko baromfiakat beszereznie, akkor – az engedélyező hatóság (NÉBIH) előzetes engedélyével – szokványos állatok is bevonhatók azzal a feltétellel, hogy a tojás- és hústermelésre szánt napos csibék nem lehetnek három naposnál idősebbek. Olvass tovább

Ahogyan a bio növénytermesztés elképzelhetetlen a termőföld és a táj szeretete, valamint az élő talajminőség biztosítása hiányában, úgy a bio állattartás is elképzelhetetlen a gazdasági állatok tisztelete és megbecsülése, valamint a takarmányozás meghatározó jellegének kellő elismerése nélkül – és mindezek fölött mindkét főágazat csak akkor működhet jól és eredményesen, ha egymást elismerve és egymásra épülve folyik a teljes körű gazdálkodás (ez az ökológiai gazdálkodás egyik alaptörvénye is). Mindebből az is következik, hogy az ökogazdálkodás szakmaisága és jövedelmezősége is csak így válik hosszú távon megalapozottá, amire különösen a bio állattartásnak van nagy szüksége.

Olvass tovább

A 800 lakosú Újtikos külterületén gazdálkodik Béke Nóra és édesapja Béke László. Nóra 18 évig Németországban élt. Párjával, a német Uweval szokatlan vállalkozásba fogtak. Nóra közgazdász, aki Németországban a Deutsche Telekom konferenciaszállodáinak (Hamburgtól-Münchenig) volt a marketing­vezetője. Uwe építész, aki cégével hosszú évekig felhőkarcolók üveghomlokzatát szerelte a londoni bank­negyedben.

Olvass tovább

Elkészült a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. fürj tartásra vonatkozó feltételrendszere, amit a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal is jóváhagyott, lehetővé téve, hogy a magyar fürjtenyésztők termékeikre (hús, tojás) biominősítést szerezzenek. Olvass tovább

Állattartás

Olvass tovább