A pennsylvaniai Állami Egyetem és a kapcsolódó Nemzeti Rákkutató Intézet egybehangzó állítása szerint a fokhagyma mint „táplálékkiegészítő”, rákmegelőző és szívroham elleni hatásra képes, számottevően frissíti a memóriát továbbá növeli a várható élettartamot. Olvass tovább

Családi gazdaságunk Heves megye déli részén, Zaránk településen folytat mezőgazdasági tevékenységet. 2015 óta gazdaságunk teljes egészében minősített ökológiai gazdaság. Fő profilunk a fokhagymatermesztés, amelyet évente 3-6 ha közötti területen végzünk. Az alábbiakban ennek gyakorlatát mutatjuk be. Olvass tovább

A vöröshagyma a hazai gasztronómia kikerülhetetlen zöldségnövénye, termesztésének régi hagyománya van az ország déli-délkeleti megyéiben. Az egy- és kétéves termesztésű vöröshagyma tárolhatóságát többek között a kálium- és foszforellátottság is befolyásolja, melyre hatással van a növény mikorrhiza kapcsolata.

Olvass tovább

Bár első pillanatra nem agrotechnikai kérdés, mégis a fajtaproblémával kezdem az elemzést. Nem véletlenül, hiszen ez az összes további munka hatását és eredményességét nagymértékben befolyásolja. Olvass tovább

Napjainkban az intenzív paradicsom-termesztéstechnológia egyre precízebb és fejlettebb. A paradicsomok tőtávolsága csökken, emiatt a fitotechnikai műveletek időigénye és a kézimunkaerő-igény egyre nő, miközben kiemelt cél a korai termésérés. A négyzetméterenkénti termésmennyiséget csak ilyen módon lehet maximalizálni, de a lehetséges veszteségek is ebben a termesztési rendszerben a legnagyobbak. A korszerű fejlesztési irányokkal csak a tőkeerős gazdálkodók tudnak lépést tartani. Ebben a cikkben viszont azokhoz szeretnénk szólni, akik nem akarják felvenni a versenyt az intenzív termesztési módszerekkel.

Lehetséges paradicsomot gazdaságosan termeszteni öntözés és metszés nélkül? Mi megpróbáltuk, és működött. Legnépszerűbb zöldségfélénk szerencsére képes alkalmazkodni a kevésbé jó adottságú területekhez és körülményekhez.

Két éve egy tanyasi ház kertjében jártunk. A tulajdonos ritkán tudott jelen lenni a veteményesben, így növényeinek, köztük a paradicsomnak is, ki kellett bírni a nyári melegeket öntözés nélkül, növekedniük kellett a hónaljhajtások eltávolítása nélkül és termést kellett érlelniük. Hogyan lehetséges egy közepes méretű konyhakertben több mázsa paradicsomot megtermelni ilyen minimális befektetett munkával? Szerves trágyázással, vastag talajtakarással és a hajtások támrendszerre futtatásával. Mikor ebben a kertben jártunk, más területeken folyó paradicsomtermesztési kísérleteket már augusztus közepén fel kellett számolni a fokozott fitoftóra-fertőzés miatt. Ugyanekkor, ilyen körülmények között, ebben a kertben egészséges, bőtermő növényeket látva, hamar kíváncsiak lettünk a jelenség okára (1. ábra).

1. ábra | Metszetlen, folytonnövő paradicsom növény, szerves talajtakaráson (Nagyecsér, 2016) Fotó: Boziné Pullai Krisztina

Megfigyeltük, hogy egy-egy paradicsomnövénynek szokatlanul nagy tenyészterülete volt ebben a kertben. A gazda a növényeket ugyan nem metszette, viszont a sűrűn elágazó hajtásoknak volt elegendő helyük növekedni. A talajtakarásnak köszönhetően nem volt elgyomosodva a terület, így a paradicsomnövény több négyzetméternyi felületről tudta felszívni a vizet és a tápanyagokat, konkurencia nélkül.

A metszésnek számos hátránya lehet. A metszés során a növényen sebeket ejtünk, melyek a kórokozóknak megtelepedési helyként szolgálhatnak. Ennek elkerülése érdekében ökológiai gazdálkodásban a gazdák rézzel szoktak permetezni, ami költséges, valamint további munkaszervezést és megfelelő időzítést igényel. Ezen kívül az évenkénti megengedett rézterhelés miatt a komolyabb fertőzési veszély elhárítására kevesebb lehetőség marad. Amikor a növényhez nyúlunk, a növény szárán és levelein található mirigyszőrök megsérülnek, amelyek különböző illékony anyagok termelésével a védekezésben fontos szerepet játszanak,. Egy ilyen megtört mirigyszőr már funkcióképtelen, ráadásul ezeken keresztül például a kezünkre tapadt növényi vírusok is bejuthatnak a növénybe.

Egy másik szabadföldi paradicsomkísérletben megfigyeltük, hogy a metszetlen, bokor típusú (determinált) paradicsomfajták – bár fajtától függően később, egy menetben – sokkal többet teremtek, és ezeket a kártevők (például gyapottok bagolylepke hernyója, poloskák, kabócák, tripszek) kevésbé károsították az adott körülmények között, mint a folytonnövő fajtákat. Igaz, a talajjal érintkeztek, így a termések sárosak lettek, a csapadék után pedig a lassú felszáradás miatt a kórokozók könnyebben fertőzték őket. A metszés hátránya lehet még, hogy a repedés kockázatát növeli a bogyókon. Bár számos, napjainkban termesztett hibrid nem érzékeny erre, de bizonyos fajtáknál, köztük több magyar tájfajtánál a repedésre való hajlam komoly problémát jelent.

A fenti tapasztalatok és szakirodalmi példák alapján olyan termesztéstechnológiát kezdtünk tesztelni, ahol nem metsszük a paradicsomot, ellenben nagy tenyészterületet biztosítunk a növényeknek. Emellett a talajt agroszövettel és szerves mulccsal takartuk, hogy a talaj párolgását csökkentsük és gyakorlatilag nem öntöztünk.

2017 nyarán lehetőségünk adódott kísérlet keretében több különböző helyszínen tesztelni a fentieket. Elsősorban növényvédelmi kísérleteket állítottunk be, ugyanakkor a termesztéstechnológiát is alkalmunk volt tesztelni. Móron egy juhlegelőn, illetve Gödöllőn a NAIK MGI és ERTI agrárerdészeti kísérleti területén, kiritkított akác energiaültetvény sorközeiben (2. ábra) ültettünk ki negyven-negyven növényt, tövenként 4 m2 hasznos tenyészterületet hagyva.

2. ábra | A NAIK MGI és ERTI agrárerdészeti területe a paradicsom növényekkel (Gödöllő,2017) Fotó: Búza Márton

A móri helyszínen 5 cm vastagon juhtrágyát terítettünk a talajfelszínre, beforgatás nélkül (3. ábra).

3. ábra | Juhtrágya elterítése a kísérleti parcellákon (Mór, 2017) Fotó: Krausz Dóra

Így feltételezésünk szerint öntözetlen körülmények mellett sem égeti meg a szerves trágya a növény gyökerét. A gödöllői területen viszont nem állt rendelkezésre semmilyen anyag tápanyagutánpótlásra. Mindkét helyszínen homoktalaj volt, melyet agroszövettel takartunk, mert a gyomokat önmagában a szerves talajtakarás nem képes teljesen visszaszorítani. Az agroszövetre egyes kezelésekben szerves mulcsanyagot terítettünk (fűkaszálékot, illetve akácfa-aprítékot), melynek két fő célja volt: egyrészt, hogy megnöveljük az agroszövet élettartamát, másrészt, hogy megvizsgáljuk, a szerves takarás mérsékli-e forró nyári napokon az agroszövet felmelegedését, ezáltal csökkenti-e a növényt érő hőstresszt. Tesztnövénynek a sárga bogyójú „Ceglédi” és a piros bogyójú „Faddi” folytonnövő paradicsom tájfajtákat választottuk.

4. ábra | Az elterített trágyát agroszövettel borítottuk (Mór, 2017) Fotó: Krausz Dóra

Az adott év időjárása kedvezett a paradicsomtermesztésnek, így a június elején kiültetett palánták a földön kúszva, mindkét helyszínen szinte beterítették a rendelkezésre álló területet. Móron összesen a késői, még zöld termésekkel együtt 713 kg paradicsomot takarítottunk be 40 növényről, amiből 468 kg volt piacképes. 5573 db bogyót egyenként kiértékeltünk, hogy minél részletesebb adataink legyenek az élettani, illetve kártevők és kórokozók okozta esetleges károkról. Gödöllőn ugyanennyi növényről összesen 351 kg termést szedtünk, ebből 73 kg-ot, azaz 695 bogyót vizsgáltunk. Móron a Ceglédi tájfajta 3,1 kg érett bogyót termett, a Faddi pedig 2,7 kg-ot átlagosan négyzetméterenként.

5. ábra | A kísérleti terület a termésérés előtt (Mór, 2017) Fotó: Krausz Dóra

Gödöllőn átlagosan a Ceglédi tájfajta 0,5 kg/m2, a Faddi pedig 0,4 kg/m2 érett bogyót termett. Összehasonlítva más vizsgált, zöldségtermelést folytató ökológiai gazdaságok terméseredményeivel, hajtatásban a Ceglédi tájfajta 3,7 kg/m2, a Faddi 5,5 kg/m2, míg szabadföldön a Ceglédi 3,3 kg/m2, a Faddi 3,5 kg/m2 termést adott 2017-ben. A gazdaságokban ehhez folyamatos kézimunkaerőre volt szükség, míg extenzív kísérleti helyszíneinken a telepítésen és a termés szedésén kívül nem dolgoztunk a növényekkel.

A jövőben hasonlóan nagy tenyészterületet fogunk biztosítani egy növénynek, és a fitotechnikai műveleteket továbbra is elhagynánk, a hajtásokat pedig egy 45 fokos szögben megdöntött, egybefüggő, kerítés-támrendszerre vezetnénk. Ezzel a megoldással biztosíthatnánk a termés könnyebb betakarítását és a lombozat jobb szellőzését. A 2017-es év tapasztalatai alapján, ha a szerves mulcsréteg kellően vékony, akkor mérsékli a növényt érő hőstresszt, azonban ha túl vastag, akkor túlzott mértékben csökkentheti a talaj hőmérsékletét, ezáltal a termés mennyiségét is.

6. ábra | A Ceglédi és Faddi tájfajta paradicsom bogyói rekeszekben az egyik szedés alkalmával (Mór, 2017) Fotó: Krausz Dóra

A talajtakaró agroszövet és a támrendszer nagyobb területen és nagyobb növényszámnál költségesebb lehet ugyan, viszont több évig felhasználható, a fenntartásra fordított munkaerőigény pedig elenyésző. Ez a termesztéstechnológiai irányzat megfelelő lehet extenzív, ritkán látogatott és kevésbé jó talajadottságokkal rendelkező területek hasznosítására is.

Boziné Pullai Krisztina PhD hallgató
Petrikovszki Renáta PhD hallgató
Krausz Dóra MSc hallgató, Búza Márton MSc hallgató
Dr. Tóth Ferenc egyetemi docens
Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezet­tudományi Kar, Növényvédelmi Intézet, Gödöllő
(Biokultúra 2018/3)

Az alternatív növénytermesztési rendszerekben a legnagyobb kihívást jelenti a talaj termékenységének és a növénytermesztés szintjének fenntartása. Különösen igaz ez, mivel az (érett) istállótrágya hozzáférhetősége az állatállományok létszámának csökkenéséből eredően erősen korlátozott. Bár nem helyettesíti az istállótrágyát, a szakszerűen végezett zöldtrágyázás segíti a talaj termékenységének fenntartását és fokozását. A zöldtrágya helyben megtermelt szerves trágyát jelent, kifejezetten erre a célra vetett, nagy biomassza tömegű növényfajok talajba dolgozásával. Olvass tovább

Előzmények

Hazánkban a vulkáni tevékenység során a riolittufa hulló hamuként rakódott le a magas vonulatokon a Zemplén hegységben. Kezdetben felhasználták lakóházak, pincék építéséhez, továbbá vakoló anyagként és padlásterek szigetelésére. Később a csempe ipar égetett burkolólapok gyártásához fontos alapanyagként itthon és külföldön egyaránt használta. A bodrog­keresztúri riolittufa őrlemény mezőgazdasági és környezetvédelmi felhasználásának vizsgálata 1984-ben kezdődött. Az ÉSZAKKÖ bányászati vállalat Tarcal 1986-ban kötött szerződést a DATE Termelésfejlesztési Intézetével riolittufa kísérletekre. Az intézet, dr. Köhler Mihály témafelelős vezetésével tizenkét kutató intézet, a mezőgazdasági nagyüzemek és magán termelők bevonásával kezdte meg a kisparcellás és üzemi kísérleteket Csongrád, Békés, Szolnok, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben.

Alkalmazási területek

A kísérleteket homok, vályog és agyag fizikai kategóriába tartozó talajokon, szántóföldön, hajtató házakban, szaporítóanyag telepeken, gyümölcs, szőlő és erdő ültetvények területein végezték.

A riolittufa őrlemény 0-5 mm szemcse méretben, az alábbi mennyiségben került kijuttatásra:

  • homoktalajokon 2-3 kg/m2 mennyiségben;
  • vályogtalajokon 0,5-1 kg/m2 mennyiségben;
  • agyagtalajokon 2 kg/m2 mennyiségben;
  • gyümölcstelepítésnél, ültető gödörbe 5-15 kg/m2 mennyiségben;
  • a szőlőtelepítésnél az oltvány csirkézésekor, a földhöz 50% mennyiségű őrleményt keverhetünk.

Palántanevelésnél egyenletes növényfejlődést és nagy gyökértömeget biztosít (minimális a selejt palánta). A hajtatott és a szántóföldi növények egyedfejlődése a növény betegségekkel szembeni ellenálló képessége javul. Nő a termék mennyisége, koraisága és minősége.

Az állattartás során a bűz és a fertőzésmentes környezet kialakítása biztosított, mert a riolittufa köti a biogén gázokat.

A jövő szerves trágyája a komposzt! Helyes lenne, ha az istállótrágyák és minden olyan szerves hulladék, amely alkalmas feldolgozásra, forgatás nélküli komposztálással kerülne újra hasznosításra.

Az általunk kidolgozott komposztálási eljárás növeli a nitrogén értéket és csökkenti a technológiai költséget. Az utóbbiak eredményeként részben növelhető lenne a szerves trágyák tápanyag tartalma.

Az állatállomány csökkenése miatt az utóbbiakra nagy szükség lenne.

A szennyvíz* közmű nélküli településeken és az állattenyésztő telepeken a riolittufa őrlemények és szűrők alkalmazásával megoldható lenne a szennyvizek és hígtrágyák kezelése és újrahasznosítása.

Az építkezések területén falazáshoz, vakoláshoz, meleg padozat készítéshez a jó szigetelő és hőtartó riolittufa jobb hőellátást és csökkenő energia felhasználást biztosít.

A felsorolt területeken a riolittufa alkalmazására nagy tapasztalattal rendelkezünk, így az érdeklődők számára igény esetén technológiát biztosítunk és az anyag beszerzésében közreműködünk.

A riolittufa őrleménytartam hatása a felsorolt dózissal kezelt területeken 6-8 év.

  • Palántaneveléshez és hajtatáshoz, 3-5 kg/m2.
  • Biocsöves virág, zöldség és egyéb növények termesztéséhez, a Köhler M. – Lőrincz J. által kidolgozott technológia szerint.
  • Az állattartásnál az alom beszórására alkalmazzuk az istállókban és a karámokban.
  • Az istállótrágya kezeléséhez a komposztáláshoz adalékként felhasználható.

Komposztálásnál forgatás nélküli technológiát alkalmazunk, ezzel növelhető az N érték és csökkenthető a ráfordítási költség.

A szennyvíz, a hígtrágya kezeléséhez a szilárd fázishoz 0-5 mm szemcseméretű őrleményt használunk, a hígfázis tisztításához riolittufa ásványi szűrőt alkalmazunk.

Az építkezés területén, istállók, műhelyek, pincék, mellék- és lakóépületekhez riolittufa falazóblokkot alkalmazunk. Az utóbbiak mérete 22 × 19 × 39 cm 1 db falazóblokk 10 kisméretű téglaegység, 1 m2-ben 61 db blokk van, a tömegsűrűsége 1 368 kg/m2 és a nyomószilárdsága 4.6 Mpa. A riolittufa őrlemény homok helyett jól felhasználható a felsorolt épületek külső és belső vakolására, a tető- és padlásterek belső szigetelésére, padlózatának borítására az őrlemény jó hőszigetelő képessége miatt.

Várható előnyök

Az őrlemény javítja a talajok fizikai kémiai és biológiai tulajdonságait, biztosítja a makro-, mikro- és nyomelem szükségletét.

A talajok művelése tavasszal korábban kezdhető, javul a kötött talajok szerkezete, könnyebbé válik a művelésük, így energia- és technológiai költségmegtakarítással számolunk.

A főszerkesztő megjegyzése: a kommunális és ipari szennyvíz, szenyvíziszap, továbbá az ezekből származó biogázgyártási melléktermékek nem használhatók az ökológiai gazdálkodásban, még komposztálva és ásványi anyagokkal kezelten sem.

Dr. Köhler Mihály
kutatómérnök, c. egyetemi docens
(Biokultúra 2018/1-2)

Az antibiotikum szennyezés veszélyei

Az antibiotikumokat rendszerint a 20. század egyik legnagyobb jelentőségű felfedezésének tekintik. Valóban azok, de az igazi csoda mégis az antibiotikum-rezisztencia kialakulása, amelynek komoly problémájához, azok túlzott használata vezetett. Olvass tovább

A Szarvasi Agrár Zrt. már 2003 óta végez ellenőrzött ökológiai szántóföldi növénytermesztést különböző növények vetésével a jobb jövedelmezőség reményében. Kezdetben 670 ha-on, majd egy éve növeltük 406 ha-ral bio termőterületünket, melyek jelenleg átállásos területek. Olvass tovább