Természetes eredetű vegyületekkel a gyomnövények ellen

A kemikáliáktól való tartózkodás miatt az élet minden területén megnőtt az érdeklődés a természetes eredetű anyagok, vegyületek iránt. E sorok írója környezetvédelmi megfontolásból 22 éve kutatja a magyarországi flórában azokat a növényfajokat, amelyek allelopátiás hatásuknál fogva gyomszabályozás céljára közvetlenül alkalmazhatók. read more →

Nélkülözhetetlen segítőtársunk a Typhlodromus pyri ragadozó atka

A szőlőültetvények és gyümölcsösök legveszélyesebb kártevői közé tartoznak a fitofág atkák, ezek közül is a leggyakrabban a kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) (ábra balra), a piros gyümölcsfa takácsatka (Panonychus ulmi), valamint a szabad szemmel nem látható apró szőlő levélatka (Calepitrimerus vitis) (2. ábra) fordul elő. read more →

Egy új, biológiai rovarölő szer: NATURALIS®

A biogazdálkodás terjedésének egyik legfontosabb gátja az alkalmazható növényvédelmi megoldások igen korlátozott száma. Azt hiszem abban egyetérthet a biogazdálkodó, az ellenőrző szervezet és a szergyártó/forgalmazó, hogy az eredményes és hiteles biotermesztéshez szükséges az engedélyezett inputanyagok bővülése, a legális eszköztár növekedése. read more →

Zöld növényvédelem

Mobil korunkban szükséges nemcsak a tanulás mibenlétének újragondolása, hanem annak fel- és elismerése is, hogy a szociális korlátokat legyőző virtuális közösségeket is alakító mobilitás és kommunikációs lehetőségek alapvető szerepet játszanak a tanulási folyamatok során is. read more →

Új öko-projekt: ECOWIN

Természetvédelem a szőlőtermesztés ökologizálásán keresztül 2010-ben egy új, osztrák-magyar határon átnyúló együttműködési projekt indult el Nyugat-magyarországi szőlőültetvényekben, mely a szőlőtermesztés és a biológiai sokféleség megőrzésének összehangolását és ezáltal a szőlőtermesztés és a természetvédelem együttműködésének erősítését tűzte ki célul. A projektet osztrák oldalon a Bioforschung Austria ökológiai gazdálkodási kutató intézet, hazánkban pedig a Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság-.. read more →

Burgonyabogár elleni védekezési lehetőségek a biogazdálkodásban

A burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) Mexikóból származik, Magyarországon Héderváron, 1947-ben találták meg először. A burgonya egyik legveszélyesebb lombkártevője. read more →

Szőlő- és környezetvédelem

Európai Uniós támogatással indult az Ecowin program, ami határmenti osztrák és magyar szőlőültetvények ökológiai művelésbe vonásával kívánja segíteni a biológiai sokféleség megőrzését. Hasonló program működik Ausztria és Csehország között is. A tavaly indult kezdeményezés első eredményeiről Mosonmagyaróváron, illetve Pannonhalmán rendeztek tanácskozást és bemutatót. read more →

Kímélendő gyomnövények?

A parlagfű nagymértékű terjedése és a visszaszorítására tett erőfeszítések révén napjainkban különös figyelmet kap a gyomirtás szükségszerűsége. A parlagfű elleni küzdelem gyakran a teljes gyomnövényzet megsemmisítését eredményezi azokon az élőhelyeken is, ahol nem is fordul elő és a gyomirtás elvégzése sem feltétlenül indokolt. read more →

Előrejelzés Győr-Moson-Sopron megyében

Előrejelzés Győr-Moson-Sopron megyében   Az ökológiai növénytermesztés szélesebb körű elterjedésének egyik korlátja a szigorú növényvédelmi korlátozás, a hosszú tartamhatású és széles hatásspektrumú készítmények alkalmazásának tilalma. Sokan emiatt találják drágábbnak és kockázatosabbnak a gazdálkodásnak ezt a módját, nem számolva a vegyszerek alkalmazásának rövid és hosszú távú káros hatásaival, és az ebből eredő veszélyekkel. Jelen cikk nem.. read more →

Narancsolaj

Egy sokoldalú eszköz az ökológiai növénytermesztésben Aki öko növénytermesztésbe kezd, gyorsan szembesül azzal a problémával, hogy lényegesen szűkösebb a termesztést segítő, akár növényvédelmi, akár tápanyag utánpótlási termékek köre, mint a konvencionális gazdálkodásban. Különösen az átállási időszakban okoz ez az eszközhiány nehézségeket. Szerencsére azonban évről évre bővül a biotermesztésben is alkalmazható készítmények köre, aminek fő oka,.. read more →